Politikk

Rekordmange får tilbud om studieplasser. For mange får avslag, mener Ap

Fredag presenterte regjeringen og Samordna opptak tallene over opptak til høyere utdanning. Tallene viser rekordmange søkere, studieplasstilbud og avslag.

Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister, la fredag frem tallene for opptak høyere utdanning. I år søkte hele 152.730 personer på utdanning, hvorav 110.119 søkere fikk tilbud om plass.

– Det er det største samordna opptaket vi noensinne har hatt, sier Henrik Asheim til Dagsavisen, og legger til:

– Vi ser at søkerne sprer seg litt mer utover, det er flere av de institusjonene som ligger utenfor de største byene som har oppgang i søkertallene.

27 875 avslag

Totalt var det 137.994 søkere som var kvalifisert til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer. Å være ukvalifisert kan være at man for eksempel ikke har studiekompetanse, eller at man søker lærerstudier, men har karakter 3 i matte.

At 110.119 av de kvalifiserte søkerne fikk plass betyr derfor at 27.875 står uten tilbud om studieplass.

– Det er urovekkende at rekordmange unge i dag får beskjed om at de ikke får studieplass og må sette livet på vent, skriver utdanningspolitisk talsperson for Ap, Torstein Tvedt Solberg, i en e-post til Dagsavisen.

– For de mange unge, som var klare for å ta fatt på studietida i august, er dette dramatisk og noe vi kunne unngått om regjeringen hadde støttet Arbeiderpartiets forslag om flere studieplasser, skriver han videre.

Over telefon utdyper Tvedt Solberg at Arbeiderpartiet har lagt av penger til 3000 flere studieplasser i hvert alternative statsbudsjett de fire siste årene.

– Med Arbeiderpartiets alternative budsjett ville det optimalt sett vært 24 875 som fikk avslag, mot 27 875 nå. Er det egentlig noen vesentlig forskjell?

– Det vi kritiserer og har vært opptatt av har vært at vi vil snu det som har blitt trenden, og det vi mener regjeringen ikke har tatt på alvor.

Tvedt Solberg sier at studieplassene regjeringen har kommet med har vært krisestudieplasser i forbindelse med korona.

– De har sagt at det kanskje blir rullet tilbake når korona er tilbakelagt. Vi mener i mye større grad at det er behov for en permanent opptrapping, sier Solberg.

Høyre: – Ap har alltid litt mer penger til alt

– Jeg forstår at Arbeiderpartiets jobb nå er å forsøke å finne ut hva som er galt, svarer statsråd Henrik Asheim når han blir møtt med Tvedt Solbergs uttalelser.

Han avfeier kritikken ved å påpeke at det hvert år er flere søkere enn det er plasser, og at når det er flere søker blir det også flere avslag.

– Jeg forstår at det er skuffende, men opptaket er ikke ferdig. Noen står på venteliste, og på en del studier er det en del som faller fra og kan man komme inn, sier Asheim.

Han legger til at det fortsatt finnes ledige studieplasser på andre studier, og oppfordrer folk til å sjekke ut hva som finnes av tilbud på andre ting man også kunne tenke seg å studere.

– Fortsatt er det en del usikkerhet i samfunnet vårt og det å bruke tid på å ta utdanning er aldri bortkastet uansett, sier han.

Asheim er heller ikke enig i at det ville vært mindre dramatisk for søkerne som har fått avslag, dersom Ap hadde fått gjennomslag for sitt krav om 3000 flere studieplasser.

– Da ville det jo vært 24 000 som ikke hadde fått et tilbud. Så er det sånn at når vi har opprettet 4000 plasser, så har universitetene og høyskolene likevel funnet plass til enda flere studieplasser, sier han og legger til:

– Så jeg mener det vi har fått til med 4000 nye i fjor og nytt kull med 4000 i år, til sammen 8000 plasser, er bra. Så forstår jeg at Arbeiderpartiet alltid har litt mer penger til alt.

Ap ønsker forpliktende opptrapping

Torstein Tvedt Solberg i Ap mener det må tas grep for å få ned andelen som får avslag, og gi flere mulighet til å ta utdanning.

– Med vår politikk for utdanning over hele landet, ville langt flere som denne uka har blitt skuffa av avslag fått mulighet til å starte studietida si i august, sier han.

– Si at det hadde vært 3000 flere studieplasser nå, og det i stedet hadde vært 24 875 avslag, ville dere ikke likevel angrepet regjeringa for det tallet?

– Det er ikke først og fremst tallet vi angriper regjeringen for, men de manglende ambisjonene, svarer Solberg.

Han legger til at det er bra at mange ønsker å ta utdanning og har søkt, og vil bruke årene fremover på å ta utdanning og øke kompetansen sin.

– Men når rekordmange av dem får et nei i posten eller mailboksen sin, så er det veldig dumt fordi disse menneskene trenger kompetansen. Det er denne forpliktende opptrappingen som er det viktigste, mer enn noen av tallene, sier han.

– Dersom dere får makta og trapper opp de 3000 plassene som dere ønsker. Vil dere fortsette å trappe opp ytterligere fra de 3000, eller vil dere si dere fornøyd med det?

– Det er det som er planen, at det er en forpliktende opptrapping.

– Nå blir det litt mer tilfeldig for institusjonene fra år til år hvor det ramler ned noen ekstra studieplasser, men spesielt innenfor de fagene der vi trenger kompetanse, så trenger vi at det bygges opp flere studieplasser.

Dette gjelder fag hvor det er skrikende behov for kompetanse, som IKT, ingeniør, noen helsefag og læreryrket, utdyper Solberg.

Enighet om målretta studieplasser

Å satse på flere studieplasser på populære studier og studier man vil trenge i fremtiden, er begge partiene enige om.

– Det vi har vært opptatt av er at de nye studieplassene vi har opprettet har vi målrettet mot de utdanningene som er mest populære, som medisin, rettsvitenskap og sånne ting, sier Henrik Asheim, og legger til:

– Vi har også sørget for at det går til studier som vi vet at vi kommer til å trenge i fremtida, som for eksempel sykepleiere som også er populært og som vi trenger å utdanne flere av.

---

Nøkkeltall hovedopptaket 2021:

  • 152 730 søkere totalt mot 149 541 søkere på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette tilsvarer en prosentvis økning i antall søkere på 2,1 %.
  • 151 075 søkere ble behandlet i hovedopptaket mot 147 857 i fjor. Dette er en prosentvis økning på 2,2 % fra i fjor.
  • 137 994 søkere er kvalifisert til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer, mot 135 742 i fjor. Dette tilsvarer 1,7 % flere kvalifiserte søkere enn i fjor.
  • 110 119 søkere har fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket, mot 107 999 i fjor. Dette utgjør en prosentvis økning i antall søkere med tilbud på 2,0 %.
  • 60 996 søkere har ved årets opptak fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg. I fjor var det tilsvarende tallet 58 629 søkere.
  • 27 875 kvalifiserte søkere står per 20. juli uten tilbud mot 27 743 på samme tidspunkt i fjor.
  • Lærestedene har ved årets opptak meldt inn 61 857 studieplasser til SO, mot 60 996 plasser i fjor, dvs. en økning i antall studieplasser med 861 eller 1,4 %.
  • 119 519 (86,6 %) kvalifiserte søkere hadde elektroniske vitnemål i NVB mot 117 976 (86,9 %) på samme tidspunkt i fjor.

Kilde: Samordna opptak.

---

Mer fra Dagsavisen