Politikk

Sp slår tilbake i Ullevål-saken: – Ap setter Oslo opp mot landet

Arbeiderpartiet frykter sykehusforsinkelser i Oslo om Senterpartiet får viljen sin om Ullevål. – Ap har gifta seg med tankegangen til helsebyråkratiet om sammenslåing og store enheter, kontrer Sp.

Første- og andrekandidat for Oslo Sp, Jan Bøhler og Bjørg Sandkjær, slår tilbake mot Ap i Ullevål-saken

– Med Senterpartiets politikk risikerer vi å forsinke utbyggingen av Oslo-sykehusene ytterligere.

Det skrev stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) til Dagsavisen i forbindelse med at Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet beinharde forhandlinger om å bevare Ullevål sykehus i eventuelle regjeringsforhandlinger til høsten.

Ap støtter Helse Sør-Østs planer om å rive Ullevål og selge tomta for å bygge nytt sykehus på Gaustad. De mener utbyggingsplanene for Oslos nye sykehus må gjennomføres uten at det oppstår brudd i driften. Og at å legge ned Ullevål handler om å samle kapasiteten, og bruke ressursene og fagfolk i helsetjenesten best mulig.

– Ap går på tomgang. Det er de samme tinga de har sagt i flere år, sier Jan Bøhler (Sp) til Dagsavisen.

Beskylder Ap for utsettelser

– Det er Ap med Høyre som har et ansvar for utsettelsene ved å støtte opp om urealistiske prosjekter som har blitt stoppa til slutt, også må man begynne på nytt, sier Bøhler, som i fjor høst skiftet beite fra Ap til Sp.

Han viser til at det i 2008 var et ønske om å legge ned Ullevål, før planene ble endret og Aker sykehus sto i fare for nedleggelse. Deretter ble planene endret nok en gang, og igjen var det Ullevål som skulle legges ned.

– Det tar noen år med hver nye store byråkratiske plan som de utvikler med konsulentbyråer og det ene og det andre. Så går det noen år før de møter veggen og gir opp planene, sier Bøhler før han legger til:

– Det er det som fører til de store utsettelsene, istedenfor å bygge på de nåværende sykehusene stein for stein.

Bøhler legger til at nedleggelse av Ullevål sykehus vil føre til at flere av bydelene som nå sogner til Ullevål heller må til Aker, slik at tidspunktet der Groruddalens fire bydeler kan komme fra A-hus til Aker, blir utsatt.

– Det er Ap som skaper utsettelsene for når våre bydeler i Groruddalen kan få ta i bruk Aker, sier han.

– Komplett uforståelig

Bøhler får støtte fra sin partikollega og gruppeleder for Sp i Oslo bystyre, Bjørg Sandkjær:

– For meg er det helt komplett uforståelig at Arbeiderpartiet skal insistere på å holde på denne helt urealistiske planen, sier hun til Dagsavisen.

Sandkjær forteller at Sp ønsker Rikshospitalet som et høyspesialisert sykehus på samme måte som i dag, Ullevål som et stort akuttsykehus og Aker som et lokalsykehus for Groruddalen. Hun mener Ap prøver å male et bilde av hva Sp står for som ikke er riktig.

– Det er viktig at vi diskuterer de faktiske forslagene som ligger på bordet. Vårt faktiske forslag er å videreutvikle Ullevål og Aker. Det som er på Gaustad og Rikshospitalet er fint som det er, sier Sandkjær.

Hun tar i stedet til orde for å beholde tomtene og bygge videre der.

– Det er helt funksjonelle bygg, både på Ullevål og Aker, så man kunne tatt det litt gradvis med utskiftning av bygningsmassen. Rikshospitalet er nokså nytt, så det kan stå der og fortsette med det de holder på med i dag.

Dette forslaget er billigere, gir mer kapasitet og er mer realistisk, ifølge Sandkjær. Hun viser til at Helse sør-øst har åpnet for at det kan bli behov for et nytt lokalsykehus sør i Oslo for å bøte på kapasitetsmangel ved de nye sykehusene.

– Så jeg skjønner ikke helt hvordan Ap tror at det å selge Ullevål-tomta skal gi nok sykehuskapasitet til Oslo når Helse sør-øst selv sier at de må se etter ny sykehustomt og bygge nytt lokalsykehus allerede når de nye sykehusene er planlagt ferdig, sier hun.

Frykter reprise av 2001

Sandkjær mener det er en viktig lærdom å ta fra 2001. Da solgte Oslo kommune sykehusboligene ved Aker sykehus for 177 millioner kroner til eiendomsinvestor Ivar Tollefsen. Nå vurderer Helse sør-øst å kjøpe tilbake eiendommene fra Tollefsen for å bygge ut på Aker.

– Nå skal de kjøpe tilbake den tomta de solgte på billigsalg for 20 år siden, og den skal kjøpes dyrt tilbake, sier Sandkjær før hun fortsetter:

– Vi har prøvd å finne ut akkurat hvor dyrt, noe Helse sør-øst ikke vil svare på, men i noen tidligere styrepapirer fra Helse sør-øst står det 1,7 milliarder, altså ti-gangen.

Hun mener man må lære av fortiden og unngå å selge sykehustomter til private utviklere som kan sitte på tomta og selge den tilbake til det offentlige til stor fortjeneste. Hun frykter at det samme kan skje med Ullevål-tomta.

– Det kommer av begrunnet frykt, fordi Helse sør-øst selv sier at vi trenger et nytt lokalsykehus i Oslo om 20 år. Det å regulere sykehustomt tar kjempelang tid, så hvor har de tenkt å finne den tomta, spør Sandkjær retorisk.

Gift med helsebyråkratiet

Jan Bøhler er ikke nådig når det gjelder sitt gamle partis syn på Ullevål sykehus. Han mener argumentene fra Ap er både spekulative og har usaklig grunnlag.

– De sier at det er ineffektivt og går utover resten av landet å ha flere sykehus i Oslo, sier han og legger til:

– Det er god dokumentasjon at å beholde Rikshospitalet som et sykehus for elektiv, altså planlagt, behandling er en effektiv form for arbeidsfordeling mellom Rikshospitalet og Ullevål.

Bøhler sier Ap lager et skille mellom by og land når de argumenterer for å legge ned Ullevål.

– Jeg mener det å holde på å sette Oslo opp mot landet er spekulativt og veldig lite ålreit. Det er jo et tankekors at Senterpartiet ikke gjør det.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

– Som tidligere Ap-politiker, har du noen teori i hvorfor de legger så mye prestisje i å legge ned Ullevål sykehus?

– Jeg er redd for at de har gifta seg med tankegangen til helsebyråkratiet om sammenslåing og store enheter. Det er en new public management-tankegang om at ting skal være stort og effektivt og styres av «profesjonelle» foretak, svarer Bøhler og fortsetter:

– De har blitt så innvevd i den modellen at de ikke klarer å se utover den tankegangen.

Bøhler understreker at det samme gjelder Høyre, Venstre, KrF og delvis FrP på Stortinget.

– Hvis Ap fortsetter sånn tror jeg det kommer til å slå tilbake på dem, avslutter Bøhler.