Politikk

Vedum vil ikke stille Ullevål-ultimatum

Trygve Slagsvold Vedum varsler beinharde forhandlinger om Ullevål Sykehus, men avviser at Senterpartiet vil stille ultimatum i regjeringsforhandlinger med Ap.

– Vi ser hvordan det har begynt å bevege Arbeiderpartiet, fordi Oslo Arbeiderparti har jo endra standpunkt, så vi har god tro på både argumentene våre og at det skal være mulig å få snudd, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen i forbindelse med partiets sommerpressekonferanse.

Senterpartiet har løftet frem bevaring av Ullevål sykehus som en viktig sak i valgkampen. Førstekandidat for Oslo Sp, Jan Bøhler, har uttalt til Aftenposten at kampen for å bevare Ullevål sykehus er «valgsak nummer én».

Helse Sør-Øst ønsker å rive Ullevål sykehus og selge tomta for å finansiere nytt sykehus på Gaustad. Dette har utløst store protester fra sykehus-aktivister, ansatte og Oslo Bystyre. En måling fra Respons Analyse har vist at syv av ti Osloboere ønsker å beholde Ullevål.

Avviser Aps argumentasjon

Selv om Oslo Arbeiderparti har gått inn for å bevare Ullevål, har Sp, Oslo bystyre og sykehusaktivistenes krav blitt møtt med en kald skulder fra Arbeiderpartiet sentralt.

– Vi kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo uten at det går på bekostning av resten av landet, har Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, uttalt til Aftenposten tidligere.

Partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum avviser Kjerkols argumentasjon om at bevaring av Ullevål vil bety mer penger til Oslo og mindre til distriktene. Han mener det er å snu ting på hodet.

– Kostnadene ved å bygge nytt sykehus på Gaustad er enorme, og man ser at nesten alle de nye sykehusbyggene som har vært til nå har vært underdimensjonert, sier Vedum til Dagsavisen, før han fortsetter:

– Det ligger også som et premiss for kostnadsbesparelsen at man skal selge Ullevål-tomta, for å frigjøre penger til eiendomsutvikling eller andre ting.

Vedum sier at Sp ikke ønsker at den norske stat skal selge mer og mer tomteareal i Oslo. Han vil heller ta vare på det og ha det som en fremtidig ressurs.

– Den måten å tenke på er vi uenige i. Fordi det ligger som en del av hele finansieringen av nytt sykehus på Gaustad at man skal få solgt en av Norges mest attraktive tomter.

– Så du er ikke enig i premisset om at å bevare Ullevål sjukehus betyr mer penger til Oslo og mindre penger til distriktene?

– Nei, fordi planene som foreligger kommer uansett til å være dyrt. Alle de store sykehusbyggene til nå er underdimensjonert og det ligger som et premiss nå at man skal selge Ullevål-anlegget, svarer Vedum og fortsetter:

– Vi er uenige i at vi skal drive å selge alle mulige statlige tomter i Oslo, fordi vi vet ikke hva som skjer om 20-30 år. Vi mener det er et gode at de som skal styre da også har muligheten til å ha tomteareal.

Varsler beinharde forhandlinger

– Hvordan tenker dere å redde Ullevål fra nedleggelse hvis dere inngår en regjering med Arbeiderpartiet, som er mot bevaring av Ullevål, hvor de etter all sannsynlighet blir størst?

– Det er styrken i valget som avgjør det. Om man er opptatt av at Ullevål Sykehus skal bestå, så må du stemme Senterpartiet. Det er fullt mulig å snu, svarer Vedum.

Han legger til at Sp er uenige i bedriftstenkingen rundt sykehussektoren som ligger til grunn for styringen av helseforetakene.

– Til syvende og sist blir det en beinhard forhandling mellom Senterpartiet og Ap etter styrke, sier han og legger til:

– De lokalt tillitsvalgte i Oslo Arbeiderparti er mer enige med oss, mens den nasjonale ledelsen er enig med Høyre. Så hvis folk vil snu den saken, må de stemme Senterpartiet i høstens valg.

Avviser ultimatum

Vedum sier at han ikke vil stille ultimatum om Ullevål, selv hvis Senterpartiet ender opp som lillebror i en to-parti-regjering med Ap.

– Vi stiller ikke ultimatum på noe som helst. Da blir det sånn at Arbeiderpartiet stiller ultimatum én dag, så stiller vi en annen dag, og sånn går nu dagan, sier han.

Han forteller at Senterpartiet unngår ultimatum, men går til valg på det de mener. Bevaring av Ullevål har Sp løftet frem fordi det er noe de mener er viktig.

Men kan dere potensielt gi opp Ullevål Sykehus hvis dere får en annen innrømmelse fra Arbeiderpartiet i forhandlinger?

– Nå går vi til valg på vårt program, også kommer Ullevål til å være en av de viktige sakene vi løfter fram. Så får man se om vi får muligheten til å forhandle med Arbeiderpartiet.

– Jeg håper at vi klarer det. Men da må vi spille på lag med Oslo Arbeiderparti også, fordi det er mange som deler Senterpartiets standpunkt der.

Ønsker ikke regjerings-drahjelp fra SV

Bevaring av Ullevål sykehus er et standpunkt Sp deler med tidligere regjeringskamerat SV. Likevel har ikke Vedum noe ønske om å inkludere SV i regjeringsforhandlinger for å få en likesinnet forhandlingspartner med på laget mot Ap.

– SV er enige med oss i denne saken her, men man får til veldig mange saker med partier selv om man ikke er i regjering sammen, sier han og legger til:

– Selvfølgelig snakker vi med de partiene som er enige med oss om de sakene vi er enige i.

Vedum mener det er Sp som vil være hoveddrivkraften for å få snudd nedleggelsen av Ullevål, og trekker frem førstekandidat i Oslo, Jan Bøhler som sentral i arbeidet.

– Derfor er det viktig at de som er opptatt av at Ullevål fortsatt skal bestå, gir oss styrke og kraft, avslutter Vedum.


Mer fra Dagsavisen