Politikk

MDG-Hansson med klar beskjed til klimaministeren: – Han bør gå av

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må enten følge opp eget partis nei til nye letelisenser på norsk sokkel, eller gå av, mener MDGs Rasmus Hansson. Det er først neste stortingsperiode Venstre skal slåss mot nye oljelisenser, svarer Rotevatn.

– Rotevatn bør gå av. Han fører en politikk som er i strid med sitt eget partis landsmøtevedtak, og som er i strid med selv det oljenæringens aller største tenketank nå anbefaler, sier MDG-topp Rasmus Hansson til Dagsavisen.

Han følger opp med å spørre seg om Rotevatn kan være overkjørt av oljeminister Tina Bru (H).

Venstres landsmøte vedtok nylig at de mener det ikke bør tildeles nye lisenser til oljeleting på norsk sokkel. I mai kom også Det internasjonale energibyrået (IEA) med klar beskjed: I en ny rapport slår de fast at det ikke er rom for noen nye olje- eller gassfelter om det skal være mulig å nå klimamålene og holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Det er IEA Hansson omtaler som oljenæringens tenketank.

– Jeg håper at Rotevatn blir den første klimaministeren som tar klimapolitikk så alvorlig at han setter sin stilling på det, sier Hansson.

I etterkant av IEA-rapporten har både MDG og SV krevd ny oljekurs, men verken regjeringen eller Arbeiderpartiet vil endre oljepolitikken.

Ut av regjering

Det er ikke bare Rotevatn som bør kjenne sin besøkelsestid, mener Hansson. Han svarer «ja» på spørsmål om ikke hele Venstre bør trekke seg fra regjeringen ut fra den samme logikken. I tillegg til å være klima- og miljøminister er Rotevatn nestleder i Venstre.

– Det ville jeg gjort hvis jeg ledet Venstre. Det ville vært naturlig hvis Rotevatn gikk, men han bør i hvert fall gå foran og gå ut og vise at nå har klimapolitikk omsider fått et nytt og større alvor, fortsetter Hansson.

Hansson lister opp hvorfor han går ut mot Rotevatn nå, få måneder før stortingsvalget. I tillegg til IEA-rapporten og Venstres landsmøtevedtak, trekker han fram en nylig dom i Nederland som pålegger Shell å kutte klimautslippene mer for å møte kravene i Parisavtalen. På toppen kommer nylig klimaopprør og omveltninger i styrene til oljegigantene ExxonMobil og Chevron.

Saken fortsetter under videoen

Utspillet mot Rotevatn ville Hansson kommet med uansett om det var tre måneder eller tre år til neste valg, sier MDG-toppen. Han mener det vil sende et kraftig politisk signal hvis statsråden trekker seg.

– Det vil gjøre betydelig inntrykk i hele det politiske miljøet og sette presedens som vil være veldig verdifull for alle kommende klimaministre.

Partiene på Stortinget er ikke samstemte om klimapolitikken, men Hansson mener hans parti sitter på fasiten. Selv foreslo han på Stortinget i 2014 at Norge burde stanse oljeletingen.

– Vi har alltid rett i miljøpolitikken. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar før de andre skjønner det, fortsetter han.

Neste periode

Konfrontert med Hanssons beskjed svarer Rotevatn at det er programmet for den neste Stortingsperioden Venstre nylig har vedtatt.

– Da vil det selvfølgelig være arbeidsprogrammet i neste periode. Nå jobber vi etter gjeldende partiprogram og Granavolden-plattformen. Det er en framforhandlet balanse der Venstre ikke har fått fullt gjennomslag i oljepolitikken, sier Rotevatn.

De har likevel fått flere seire, understreker han. I regjeringsforhandlingene i 2018 fikk Venstre blant annet gjennomslag for vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i tillegg til lovnader om at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå handler det om å gjøre et så godt valg som mulig i september. I motsetning til MDG har Venstre ambisjoner om å gå i regjering, og dra politikken i enda grønnere retning i neste periode, sier statsråden.

– Kan du bli sittende som klimaminister hvis du ikke får med regjeringen på å oppfylle landsmøtevedtaket deres?

– Hvorvidt Venstre kan sitte i regjering eller ikke, kommer an på forhandlingsresultatet. Da går vi til forhandlinger med vårt program. En ting vi vil være tydelige på er innstramminger i petroleumspolitikken, svarer Rotevatn.

Rotevatn avviser også at han er overkjørt av oljeminister Bru, og sier de tre partiene i regjeringen samarbeider godt.

Ligger an til regjeringsskifte

Valgkampen er for lengst i gang, og flere meningsmålinger peker mot flertall til opposisjonen. Det store spørsmålet er hvilke partier som vil gå sammen i regjering etter valget. Blir det en ny rødgrønn regjering er MDGs hovedkrav for å støtte den klar, ifølge NRK: Full stans i leting, ny utbygging og utvidelse av dagens oljefelt.

Selv om Venstre har sin klimapolitikk er de en del av en regjeringskoalisjon. Hvis MDG kommer i forhandlingsposisjon etter valget, kan de ende i en lignende skvis. Hansson sier de likevel kan stille de kravene de gjør.

– Vi kan bruke makt i et samarbeid og i en vippeposisjon. Venstre kan bruke makt mot Høyre ved å sette ned foten når de synes det er viktig nok, akkurat sånn som Frp har gjort når de ikke syntes at de fikk nok gjennomslag. Man bruker makta og får det som man vil, eller så går man, sier Hansson.

Delegatene på Venstres landsmøte fulgte Rotevatns ønske da de vedtok at partiet ikke ønsker at det skal tilbys nye lisenser til oljeleting. På spørsmål om saken er viktig nok til at de kan sette hardt mot hardt i regjeringen og eventuelt true med å forlate den, svarer statsråden at det «selvfølgelig er en viktig sak for dem».

– Det er ny politikk som vi nå har gått inn for. Jeg sto i spissen for det som leder i programkomiteen, og det betyr selvfølgelig at det blir viktig for oss i eventuelle forhandlinger i neste periode, fortsetter han.

Til Hanssons poeng om at han ville trukket Venstre ut av regjering hvis han var partileder, svarer nestleder Rotevatn at ingenting er lettere enn å stå på utsiden og protestere. For å gjøre en forskjell må man sitte ved forhandlingsbordet og forhandle hardt, og være villig til å kompromisse, sier han.

Mer fra Dagsavisen