Innenriks

– Kan erstatte oljejobbene i Norge

Mer fornybar energi kan skape 30 millioner nye jobber på verdensbasis fram mot 2030, ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået. Norge har med det en unik mulighet til å skaffe alle i olje- og gassektoren nye jobber, mener FN-topp.

– Over halvparten av de nye jobbene vil kreve ansatte med høyt kompetansenivå og høyere utdanning. Norge vil være unikt posisjonert fordi befolkningen er så høyt utdannet. De 200.000 jobbene som i dag er avhengige av norsk olje- og gassvirksomhet, kan derfor erstattes innen områder som hydrogen, havvind, vannkraft og karbonfangst og -lagring.

Det sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, til Dagsavisen.

– Det går mot slutten

IEA omtaler den forventede millionveksten i grønne arbeidsplasser i en ny rapport som så langt har fått mest oppmerksomhet fordi det der blir slått fast at det ikke er rom for noen nye olje- eller gassfelt hvis 1,5-gradersmålet skal nås. Likevel vil ikke regjeringen endre sin oljepolitikk.

– Norge kommer til å fortsette med den hovedlinjen vi har, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Det innebærer mer oljeleting i årene framover.

Heller ikke Arbeiderpartiet, som kan komme til regjeringsmakt om få måneder, vil endre politikken som legger føringene for olje- og gassindustrien, opplyser Espen Barth Eide, partiets energi- og miljøpolitiske talsperson, til NTB.

– Jeg forstår at politikere ikke vil avvikle en sektor med 200.000 arbeidsplasser over natta. Men når politikerne lar rapporten fra IEA synke inn, vil de nok skjønne hvor fort det går mot slutten av oljeeventyret. Og ingen politiker vil ha oljeleting som går i minus på sikt, kommenterer Gabrielli.

– Norge kan likevel fortsette å tjene penger på energi, hvis vi satser kraftig på nye energinæringer, tilføyer han.

Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

Mange jobber i vente

Gabrielli viser til blant annet følgende eksempler på at mange arbeidsplasser kan bli skapt i disse nye næringene:

  • Opptil 2.500 arbeidsplasser kan komme i Arendalsområdet takket være den nye batterifabrikken som Morrow Batteries vil bygge i Eyde Energipark.
  • Åfjord kommune med snaut 4.300 innbyggere kan få 40 nye jobber som følge av Europas største vindkraftverk på land, i regi av Fosen Vind.
  • Berlevåg kommune med under 1.000 innbyggere kan få inntil 50 nye arbeidsplasser takket være Varanger Krafts hydrogensatsing der.
  • Karbonfangst- og lagring kan gi mellom 30.000 og 40.000 nye jobber i Norge fram mot 2050, ifølge SINTEF.

Nærmere 2.000 personer jobber allerede med solenergi her til lands, men der gikk utviklingen feil vei i fjor, noe som blant annet er blitt forklart med koronapandemien, lave strømpriser, men også det at Enova varslet redusert støtte til solceller.

Jobber kan forsvinne

Dette midlertidige tilbakeslaget for solenergi er likevel for ingenting å regne sammenlignet med hva olje- og gassektoren, samt andre fossile næringer, slik som kullbransjen, står foran. IEA regner med at fem millioner jobber innenfor dette området vil gå tapt fram mot 2030. Et forvarsel om hvor lite som skal til før disse jobbene begynner å ryke, fikk vi i 2014 da oljeprisene begynte å falle og ble liggende på et lavt nivå i en lang periode. Særlig i Rogaland og Hordaland var det da mange som mistet jobben.

Saken fortsetter under videoen

Nå ligger prisen på rundt 69 dollar fatet for nordsjøolje, men så sent som i fjor var den i perioder helt nede på 20 dollar fatet.

– Ifølge regjeringens perspektivmelding mister vi 90.000 jobber i olje- og energisektoren mot 2030 med en oljepris på 30 dollar fatet. IEAs anslag er at prisen vil ligge på mellom 25 og 35 dollar, påpeker Gabrielli.

– Du ønsker en kraftig satsing på nye energinæringer. Hva innebærer det?

– Nå må det offentlige og næringslivet sammen sette seg mål gjennom samarbeidsavtaler innen områder som hydrogen, batteri, vind og karbonfangst og -lagring, på samme måte som i Storbritannia og Danmark. NHO og LOs felles forslag om at norsk leverandørindustri skal ha global markedsandel på havvind rundt 10 prosent i 2030, er et godt eksempel på et tydelig felles krafttak, svarer Gabrielli.

– Store fordeler

Gabrielli mener også at støtten til utvalgte næringer innen fornybar energi må styrkes. Han er dessuten opptatt at det gjøres noe for å redusere mangelen på ingeniører og relevante håndverkere, og påpeker betydningen av forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

– Det nye «veikartet» til IEA sier at vi trenger å installere noe som tilsvarer det som i dag er verdens største solenergipark, hver eneste dag fram til 2030. Vi er i gang med satsingen på fornybar energi i Norge, men klimautfordringene er veldige og det må gjøres mye mer for å kunne erstatte de 200.000 jobbene i olje- og gassektoren. Selskaper og land som er tidlig ute vil kunne sikre seg store fordeler, slår IEA fast, påpeker Gabrielli.

De 30 millionene nye jobber som IEA ser for seg, vil komme blant annet i forbindelse med selve produksjonen av fornybar energi, driften av de nødvendige installasjonene, produksjon av elbiler og utvikling og salg av også andre klimagunstige varer og tjenester.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen