Nyheter

IEA: Ikke rom for noen nye oljefelt hvis klimamål skal nås

Verken regjeringen eller Ap vil endre oljepolitikken etter IEAs nye rapport om hva som må til for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

I rapporten fastslår Det internasjonale energibyrået (IEA) at det ikke er rom for noen nye olje- eller gassfelt hvis 1,5-gradersmålet skal nås.

Dette står i kontrast til planene om mer oljeleting både i Norge og mange andre oljeproduserende land. Men regjeringen sier at norsk oljepolitikk ligger fast.

– Norge kommer til å fortsette med den hovedlinjen vi har, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun understreker at oljepolitikken er basert på egne vurderinger av langsiktigheten, ikke enkeltrapporter.

IEAs vurderinger er tradisjonelt blitt mye brukt både av oljeselskaper og myndighetene i en rekke land, også Norge. Energibyrået er tidligere blitt kritisert for å være for opptatt av fossil energi og for å undervurdere fornybar energi.

– Kan på sikt påvirke

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener det ikke ville utgjort noen forskjell i et globalt perspektiv om Norge alene hadde kuttet leting etter olje og gass nå.

Samtidig erkjenner hun at norsk olje- og gassproduksjon vil bli påvirket hvis scenarioet i IEAs rapport blir en realitet. Rapporten beskriver en situasjon med en kraftig nedgang i CO₂-utslippene og etterspørselen etter fossil energi.

– Det kan på sikt påvirke selskapenes interesse for å lete etter nye funn, sier Bru i en uttalelse til NTB.

Også Aps energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide tror klimatiltak og raske endringer i energimarkedene vil påvirke norsk oljeindustri. Han sier det er mulig at stansen i norsk oljeleting ligger nærmere i tid enn det folk har trodd.

Men heller ikke han vil endre politikken som legger føringene for olje- og gassindustrien nå.

– Trenger snuoperasjon

SV, MDG og norske miljøorganisasjoner trekker helt motsatt konklusjon etter å ha sett IEAs nye rapport.

– Det trengs en gigantisk snuoperasjon i norsk energipolitikk, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Han utfordrer partiene på Stortinget til å legge om politikken og avslutte letingen etter ny olje. At dette ikke ville utgjort noen forskjell globalt, slik Tina Bru hevder, mener han er direkte feil.

WWF og Natur og Ungdom krever at regjeringen nå må avlyse 25. konsesjonsrunde der en rekke nye tillatelser til oljeutvinning skal tildeles. Og både SV og MDG er enige i at tiden for norsk oljeleting er forbi.

Det er klimapolitisk uansvarlig og økonomisk gambling hvis regjeringen lukker ørene for IEAs konklusjon, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Bellona-grunnlegger Frederic Hauge mener IEA har laget en av de viktigste rapportene i energidebatten noensinne. Han hevder den river i stykker hele argumentasjonsgrunnlaget for norsk oljepolitikk.

Etterspørselen kan falle

I rapporten fra IEA beskrives et scenario som vil gi verden en sjanse til å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Da må de globale CO₂-utslippene kuttes drastisk. I så fall blir det et kraftig fall i etterspørselen etter fossilt brensel, fastslår IEA.

I en slik situasjon må olje- og gassprodusenter skifte fokus til eksisterende felt og reduksjon av utslipp knyttet til produksjonen.

Samtidig må produksjonen av fornybar energi økes dramatisk. I tillegg konkluderer IEA med at salg av biler med forbrenningsmotor må stanses i 2035.

Blir det et kraftig fall i etterspørselen etter olje og gass, vil også prisene falle kraftig, påpeker Frederic Hauge. Han frykter at Norge vil investere store summer i oljefelt som vil vise seg å bli ulønnsomme.

Skal 1,5-gradersmålet nås, spår IEA at oljeprisen vil synke til 35 dollar fatet i 2030 – og videre nedover til 24 dollar fatet i 2050.

– Dette endrer premissene for norsk klimadebatt

Ulrikke Torgersen, førstekandidat til Stortinget for MDG Rogaland, mener rapporten viser at omstilling er uunngåelig og at vi ikke har god tid.

– Til tross for rapporten mener Høyre fremdeles at det er uaktuelt å legge om norsk oljepolitikk. Den sittende regjeringen viser dermed nok en gang at å nå klimamålene ikke er en prioritet, sier Torgersen til RA.

Hun påpeker at IEA-rapporten viser at vi ikke lenger kan åpne noen nye olje- og gassfelt hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

– Det kan vi politikere ikke lengre ignorere. Nå er spørsmålet om Høyreregjering er villige til å ta kunnskap og forskning på alvor, eller om de også denne gangen kommer til å neglisjere alle varsellamper som lyser om klima og omstilling, sier MDG-politikeren.

Hun mener at rapporten viser hvor utdatert den nylig vedtatte politikken til de store partiene er.

– De kan ikke lengre argumentere for at videre oljeleting er viktig for Norge. Oljelobbyen mistet nettopp sitt kjæreste argument – fortsatt olje og gassleting er ikke i tråd med klimamålene våre. Nå har premissene for norsk klimadebatt endret på seg, slår Torgersen fast.

Mer fra Dagsavisen