Politikk

Høyre til Raymond: – Bla opp selv!

Ap utfordret regjeringa til å betale mer for nytt karbonfangstanlegg på Klemetsrud. – Legg penger på bordet selv, Raymond, sier Stefan Heggelund og Nicolai Øyen Langfeldt i Høyre.

– Ved flere anledninger har vi hørt at Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet heier på prosjektet. Men med en gang de blir spurt om å ta del av regningen, blir det taust. Det syns jeg er pussig, for et prosjekt som ligger innafor Oslo kommune, og der Oslo kommune er deleier, sier Nicolai Øyen Langfeldt til Dagsavisen.

Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Høyre

Han representerer Høyre i byrådet i Oslo.

– Betal 1 mrd. selv

I Dagsavisen tidligere denne uka, uttalte Raymond Johansen og Espen Barth Eide, begge fra Arbeiderpartiet, at det haster å avklare framtida til karbonfangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Arbeiderpartiet vil derfor øremerke 1,5 milliarder ekstra til karbonfangst fra forbrenningsanlegget for avfall, i tillegg til de 3,4 milliardene regjeringens har satt av til dette på statsbudsjettet.

– I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett i fjor, foreslo Høyre at Oslo kommune selv skulle legge 1 milliard kroner på bordet, og ta initiativ til et møte med de ti største kommunene i Viken for å se på mulighet for samarbeid. Den ballen har ikke Raymond tatt. Han virker ikke spesielt interessert i å snakke særlig mer om kommunens eget ansvar, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Viktig tiltak

«Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv», sa Espen Barth Eide. Han og Raymond Johansen la vekt på at sannsynligheten for å få grønne innovasjonsmidler fra EU øker dersom EU ser at Norge satser økonomisk på karbonfangst ved Klemetsrudanlegget selv også.

– Det argumentet må da gjelde også om kommunen spytter i? Klemetsrudanlegget står for rundt 19 prosent av Oslo kommunes totale klimautslipp. Karbonfangst der vil være et mye viktigere og mer effektivt klimatiltak enn sykkelveier og fjerning av parkeringsplasser. Faktisk er dette det største enkelttiltaket vi har, om målet er å kutte 95 prosent av Oslos utslipp innen 2030. Totalbudsjettet til Oslo kommune er på 80 milliarder. En milliard til dette, bør være mulig, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

– Ikke passiv

Hans partifelle Stefan Heggelund, representerer Oslo på Stortinget. Han sitter i energi- og miljøkomiteen, og er Høyres energi- og klimapolitisk talsperson. Han reagerer på Espen Barth Eides uttalelser om at statsministeren er «passiv» om Klemetsrudanlegget.

– At Høyre har en passiv holdning til karbonfangst og lagring er en vanvittig påstand. Vi skal bruke rundt 16 milliarder for å få dette til. Det er vi som har satt i gang prosjektet. Det er ikke å ha en passiv holdning! sier Stefan Heggelund.

Stefan Heggelund representerer Høyre på Stortinget.

Næringsliv

Han er opptatt av at også industrien selv skal være med og betale:

– Arbeiderpartiet har lenge argumentert for at skattebetalerne og staten skulle ta hele regningen. Vi mener selskapene også skal være med å dele på risikoen. Vi har vært konsekvente, vi legger 3 milliarder på bordet til Fortum-prosjektet, men de må også ha andre finansieringskilder. Her kommer EUs innovasjonsfond inn, men det burde også inkludere Oslo kommune, men Johansen er ikke villig til å bruke et rødt øre på dette., sier Stefan Heggelund (H).

– Underlig

Heggelund støtter dessuten Øyen Langfeldt i at Oslo kommune, med Raymond Johansen i spissen, må ta sin del av regningen.

– Det rødgrønne byrådet vil i dag bruke kroner null på dette. Samtidig har Barth Eide og Johansen i lang tid nedsnakket hele prosjektet, og påstått at det vil være umulig for Fortum å få støtte fra EU. Som om ikke det var nok mener Ap at forbrenningsanlegg skal fritas helt for CO2-avgift, til tross for at vi vet at det er noe som vil bidra til å gjøre karbonfangst lønnsomt, og dermed øke incentivene for selskapene å investere mer i dette. Aps politikk er dessverre helt usammenhengende, sier Stefan Heggelund.Mer fra Dagsavisen