Innenriks

Norge velger ny vaksinestrategi: Hvem havner bakerst i køen?

I dag skal Erna Solberg og regjeringen endelig legge fram hva som skal være vaksinestrategien i tida framover.

I dag skal statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie snakke om hva som blir vaksinestrategien framover.

Regjeringen har hasteinnkalt til pressekonferanse klokka 18.00 i dag, der statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie skal snakke om vaksinestrategien.

Det skjer etter at Folkehelseinstituttet (FHI) leverte sine faglige råd til regjeringen på mandag. FHI har blant annet fått i oppdrag av regjeringen å se på geografisk skjevfordeling av vaksiner ut fra hvor høye smittetallene er i ulike områder av landet og om de yngste i aldersgruppen 18 til 44 år bør prioriteres foran de eldste. Rådene fra FHI er ennå ikke offentlig kjent.

Anbefalte større geografisk skjevfordeling

For to måneder siden leverte et ekspertutvalg ledet av økonomiprofessor Steinar Holden sin rapport til regjeringen, der de tok til orde for en større geografisk skjevfordeling av vaksiner.

Holden-utvalget konkluderte med at det å gi langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

– Regjeringen har i de fleste tilfeller vært rask til å følge opp råd, og det burde de være nå også, uttalte Holden til Dagsavisen sist uke.

Dagsavisen har spurt helsedepartementet om hvorfor det har tatt så lang tid å legge fram en ny vaksinestrategi. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) har ikke svart på spørsmålet, men viser til at FHI anbefalte «en beskjeden geografisk skjevfordeling» i kommuner med høyt smittetrykk i begynnelsen av mars, før Holden-utvalget kom med sin rapport.

– Holden-rapporten er basert på mye av det samme modelleringsgrunnlaget som FHI tok utgangspunkt i da de valgte å ikke anbefale en omfattende skjevfordeling, skriver statssekretæren.

Hvem havner bakerst i køen?

Det er også knyttet spenning til hva som blir konklusjonen når det gjelder hvem som skal prioriteres først når alle over 45 år har fått den første vaksinedosen. Norge har så langt ikke lagt fram noen plan for hva som skal være prioriteringsrekkefølgen i aldersgruppen 18 til 44 år.

Andre land har konkludert for lenge siden. I Danmark har de valgt en strategi der aldersgruppen 30 til 34 år havner aller bakerst i vaksinekøen, mens de yngste i gruppen, de mellom 16 og 19 år, havner først i køen sammen med de mellom 45 og 49 år.

Mye kan tyde på at norske helsemyndigheter konkluderer som Danmark og legger opp til en slags blandingsstrategi, der både de yngste og eldste i denne aldersgruppen vaksineres samtidig. Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI, uttalte nylig til VG at de kommer til det samme som Danmark i sine analyser, at det lønner seg å blande.

Til Dagbladet har Bukholm uttalt at vaksinasjonsrekkefølgen for personer mellom 18 og 45 år får betydning for hvor fort man får kontroll på pandemien, men at forskjellene er «ganske marginale».

– Lite å si for tiltaksnivåene

Dagsavisen har vært i kontakt med FHI-overlege Preben Aavitsland og spurt om dette betyr at de mener at prioriteringsrekkefølgen får liten betydning for tiltaksnivået i tida framover.

– Rekkefølgen i vaksinasjon av gruppen mellom 18 og 44 år har liten betydning for epidemiens utvikling i våre simuleringsmodeller. Dermed har det sannsynligvis også lite å si for tiltaksnivåene, skriver Aavitsland i en e-post.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han skrivere videre at de har vurdert hvilken rekkefølge som gir lavest forekomst av smittetilfeller og sykehusinnleggelser, samt «tiltaksbyrden» for de ulike gruppene.

På onsdagens pressekonferanse kommer regjeringen også trolig til å konkludere med at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet, ifølge VG. Det var også konklusjonen da Vorland-utvalget la fram sine anbefalinger på mandag. Samtidig åpnet dette utvalget for at vaksinene kan tas i bruk av frivillige og at regjeringen bør vurdere å flytte de yngste fram i vaksinekøen.