Politikk

– Dette kan bli startskuddet for en ny-industrialisering av Norge

Det haster å avklare framtida til karbonfangstanlegget på Klemetsrud i Oslo, sier Espen Barth Eide (Ap) og Raymond Johansen (Ap). De vil øremerke 1,5 milliarder til et fullskala anlegg.

Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo. Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

– 2020-åra blir det store omstillingstiåret. Å satse på nye næringer, som karbonfangst- og lagring, såkalt CCS, vil kunne bli startskuddet for en ny-industrialisering av Norge. Da kan CCS være selve navet i utviklingen av fremtidige arbeidsplasser innenfor mange ulike næringer, sier Espen Barth Eide (Ap) til Dagsavisen.

Han representerer Oslo, og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Nå ber han og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om at regjeringen øker den økonomiske satsingen på karbonfangst- og lagring.

Espen Barth-Eide (Ap)

Egen prioritering kan gi penger fra EU

Helt konkret prioriterer Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett 1,5 milliarder kroner til Klemetsrudanlegget i Oslo. Ifølge Oslo kommune satte Aker Solutions i 2016 opp et testanlegg for karbonfangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg. Testanlegget sto i fem måneder og fanget opp 90 prosent av karbonet fra avfallsforbrenningen.

«Forsøket var med andre ord en suksess!» konkluderer Oslo kommune. Derfor bør hele forbrenningsanlegget nå oppgraderes med karbonfangstteknologi.

– I fjor lot regjeringen være å prioritere egne penger til karbonfangstprosjektet på Klemetsrudanlegget. I stedet sa de at prosjektet kunne få betinget støtte dersom Klemetsrudanlegget fikk gjennomslag hos EU til sin støtte om grønne innovasjonsmidler fra EU. Det vi i Arbeiderpartiet og flere i opposisjonen sier nå, er at sannsynligheten for å få penger fra EU, øker dersom vi selv finansierer deler av prosjektet. Det viser at vi satser, sier Barth Eide til Dagsavisen.

– Erna er passiv

Han mener det haster å avklare framtida til CCS-anlegget på Klemetsrud.

– Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv. Norge har i dag en unik mulighet til å ta en global lederrolle som et grønt industrilokomotiv. Vi kan skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser og gjøre det mulig for fremtidens generasjoner å leve av å kutte utslipp. Men tida er i ferd med å løpe fra oss, mens Regjeringen somler. Samtidig drar andre land ifra med utvikling av industrier der vi har ledende kompetanse. Danmark og Tyskland posisjonerer seg innenfor hydrogen, Sverige innenfor havvind. Andre land ser også på karbonfangst- og lagring, sier Barth Eide.

– I framtida må vi få til en mer og mer sirkulær økonomi, med mer resirkulering. Men vi vil aldri klare å resirkulere alt. En del må forbrennes. Da må man løse problemet avfallsforbrenning alltid skaper, nemlig at det fører til litt utslipp. Vi vet at teknologien fins, og at den vil kunne fungere her og mange andre steder. Men det trengs drahjelp for å komme ordentlig i gang, sier Barth Eide.

Økonomisk gevinst

I framtida vil det bli dyrere og dyrere å forurense, altså å slippe CO₂ ut i atmosfæren.

– Når prisen på å fange karbon, blir lavere enn prisen på å slippe ut karbon, vil et storskalaanlegg på Klemetsrud lønne seg også økonomisk. Vi er et stykke unna dette ennå. Men det er den veien utviklingen går. Å investere i teknologien nå, vil kunne gi økonomisk gevinst på sikt, sier Espen Barth Eide.

Miljøgevinst

De største fordelene, er imidlertid på miljøfronten. Også for Oslo kommune.

– CCS-prosjektet i Oslo er modent, grundig utredet og klart til å sette i gang med å kutte 400 millioner tonn CO₂-årlig. Fangstanlegget det er snakk om er blant de mest forurensende i Norge, og det å fange disse utslippene vil derfor være sentralt for å ta Norge i riktig retning for å nå våre globale klimaforpliktelser, skriver byrådsleder Raymond Johansen i en e-post.

Raymond Johansen

– Må til for å nå klimamål

Et kutt på 400 millioner tonn CO₂, tilsvarer et kutt på Oslo fossile CO₂-utslipp på rundt tolv prosent årlig.

– Uten dette kuttet, når ikke Oslo sine egne klimamål. Vi ønsker at Oslo skal være en foregangsby innen miljø, sier Espen Barth Eide.

– Oslo kommune har lagt i betydelige midler til prosjektutvikling allerede. Det er tydelig i EU at det er en forventning om at Norge skal gå foran på CCS-teknologi. Vi er kjent med at EU ønsker at ett av de omsøkte CCS-prosjektene skal få støtte. Slik det ligger an nå er det norske prosjektet mest modent og klart til å komme i gang raskt dersom vi får støtte, skriver Raymond Johansen.

Raymond Johansen