Navn i nyhetene

Kaos på Hviterusslands grense: – Lukasjenko leker med migrantliv

President Aleksandr Lukasjenko har skapt et migrasjonsmonster på egen grense og prøver å dytte migranter inn i EU, sier Hviterussland-ekspert Berit Lindeman.

Hvem: Berit Nising Lindeman (57)

Hva: Hviterussland-ekspert og faglig ansvarlig for Helsingforskomiteens arbeid med menneskerettigheter i Europa

Hvorfor: Vestlige land har anklaget Hviterussland og president Aleksandr Lukasjenko for å ha iscenesatt en migrantkrise på grensa. Det siste året har EU innført flere sanksjoner mot Hviterussland på grunn av det de mener er alvorlige menneskerettighetsbrudd og angrep på sivilsamfunnet, opposisjonen og pressen. Polen har sendt flere tusen soldater til grensa mot Hviterussland, og brukte tirsdag vannkanoner og tåregass mot migranter.

Berit Lindeman, faglig ansvarlig for Helsingforskomiteens arbeid med menneskerettigheter i Europa.

Hva er det egentlig som skjer?

– Lukasjenko har skapt et migrasjonsmonster på egen grense ved å frakte tusenvis av migranter til Hviterussland, og deretter prøve å dytte dem over grensa til Latvia, Litauen og særlig Polen. Disse EU-landene er helt uvillige til å ta imot migrantene, og har i varierende grad svart med å stenge grensene. Tragedien ligger i at 1.500–2.000 mennesker har endt opp i en blindsone på tre kilometer mellom Hviterussland og Polen. De kommer seg ikke tilbake til Hviterussland, og kommer seg heller ikke inn i Polen. Noen har sittet fast i flere uker, og det er en helt håpløs situasjon.

Hvem er disse menneskene?

– Vi har ikke full oversikt, fordi det er et informasjonsvakuum. Vi vet at mange er fra Midtøsten, men og fra land i Afrika. Dette er nok migranter som allerede hadde migrert, men som ikke kom seg videre. Så fikk de en anledning, for Hviterussland har annonsert via reisebyråer og lovet adgang til EU via Hviterussland. De har utstedt turistvisum og mangedoblet prisene, så de har tjent godt på det samtidig.

– Det de holder på med er helt forferdelig. Lukasjenko har lekt med migrantliv for å gjøre politiske poenger og skape uro inn mot EU.

Migranter får hjelp av humanitære organisasjoner langs grensa mellom Hviterussland og Polen.

Ja, hva er motivasjonen hans?

– Ingen har vært inne i hodet til Lukasjenko, men man kan forestille seg at det er hevn mot de straffesanksjonene og den sterke kritikken mot ham det siste året. Det andre er nok å prøve å få en forhandlingsposisjon. Han påfører EU et problem, som han kan fjerne hvis han får det som han vil. Den tredje spekulasjonen er at han prøver å skape uro og ubehag for Europa, som tar fokus bort fra andre ting.

Det er EU og Nato-land på den ene sida, mens Russland og president Vladimir Putin støtter Hviterussland. Hvordan kan dette ende?

– Jeg er bekymret for det militære aspektet ved denne konflikten. Jeg har hele tida vært kritisk til at Polen valgte å bruke soldater på grensa, heller enn EUs grensepoliti Frontex og i større grad prøve diplomatiske løsninger. Det gir Lukasjenko, men også Putin, et enkelt poeng og anledning til å trappe opp konflikten. Putin har støttet opp om Lukasjenko så langt, også ved å si at det som skjer ikke er hans feil, men EUs. Det har blant annet vært militære overflyginger med russiske fly og hviterussiske hærstyrker i grenseområdene. Polen har bedt Nato sette i gang artikkel 4-tiltak, altså konsultasjoner. Det er en opptrapping i militær retning, så får vi se hvordan Nato reagerer. Det viser hvordan en konflikt kan eskalere ut fra noe som kunne vært løst på en annen måte.

Polske tjenestemenn bak et piggtrådgjerde etter sammenstøt med migranter ved grensa.

Putin har vært litt kritisk, blant annet da Lukasjenko truet med å stoppe leveringen av russisk gass til EU, som går i rørledning via Hviterussland?

– Ja, Putin var raskt ute og sa at det ikke kom til å skje. Det undrer meg stadig hvor langt Putin lar Lukasjenko gå, det må være irriterende for ham slik Lukasjenko holder på. Jeg tror det er grenser for hvor lenge Putin tillater at ting skjer.

Lukasjenko hevder at anklagene fra EU om at han har iscenesatt en migrantkrise er ubegrunnet?

– Vi kan helt sikkert slå fast at Hviterussland har brakt flyktningene inn til landet. Vi kan også se at de ikke har tenkt å tilby dem opphold. Hensikten er å dytte dem inn i EU, det er det ingen tvil om. Det er dokumentert fakta. Så prøver Russland å argumentere for at hele migrantkrisa er EU og vestlige lands feil, fordi de bombet Syria, styrtet ledelsen i Irak og utløste kaos i regionen. Alle med historisk innsikt kan gi Putin rett i noe av det, men det legitimerer ikke å bruke migranter som brikker i et politisk spill.

Polen vil bygge en grensemur mot Hviterussland. Det minner jo veldig om Donald Trumps løfter, kan det sammenlignes?

– Det er klart det kan sammenlignes. Vi må også huske på at dagens polske regime er nærmere det «trumpske» enn noen polsk regjering har vært siden østblokkens fall. Vi er bekymret for utviklingen i Polen, der det er innført lover som er et tilbaketog for demokrati og menneskerettsutvikling. Dessverre er det ganske stor støtte til regjeringen for en ekstremt restriktiv migrasjonspolitikk.

Norge stiller seg bak EUs nye sanksjoner mot Hviterussland. Er det riktig reaksjon?

– Det er alltid en diskusjon om effekten av sanksjoner. Det man kan si om denne femte sanksjonspakka, er at den er veldig målrettet til denne konkrete situasjonen. Den går på enkeltpersoner som er direkte involvert eller har ansvar for denne migranttransporten, og flyselskap og reisebyråer.

EU har i mange år prøvd å bli enige om asylpolitikken, men ikke klart det. Spiller det inn her?

– Det er et enormt dilemma. En ting EU har gjort, og som kanskje har bidratt til det Lukasjenko nå gjør, er at de har betalt store penger til noen stater, særlig Tyrkia, for å holde på migranter og forhindre at de kommer seg over til EU. Gjennom det har EU gjort migranter til en handelsvare. Det er kanskje en handel som Lukasjenko har prøvd å gjøre seg til en del av. I det store perspektiv synes jeg at Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen journ.anm.) har sagt det veldig godt; alle må være med å dele på ansvaret. Vi mener ikke at man skal åpne portene og la alle flomme inn. Det vil alltid være migranter, men det vi ser nå er uverdig.

Migranter som vil krysse inn i Polen ved  Bruzgi-Kuznica-grenseovergangen  i Hviterussland.

Til de faste spørsmålene våre: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg går tilbake til den som gjorde størst inntrykk, og det er Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter. Den fikk meg til å elske å lese.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg har gått i demonstrasjonstog mot veldig mye. Mot dødsstraff er viktig, og for en human flyktningpolitikk. Det siste året har det ikke vært mye tog, men mange demonstrasjoner foran Stortinget. Jeg vil oppfordre alle til å støtte den hviterussiske diasporaen som demonstrerer der annenhver søndag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje jeg skulle sagt Lukasjenko, og gitt ham ei lekse. Jeg ville sagt at han er på det tapende laget, og det er i hans egen interesse å gå av nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen