På en åpen stortingshøring om hvordan forebygge religiøs ekstremisme med ikke mindre enn 14 innledere deltok voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk (f.v.), Vibeke Blaker Strand ved Senter for Menneskerettigheter, Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter og Linda Noor i Minotenk. FOTO: MIMSY MØLLER

– Voldelige islamister er sosiale tapere

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har registrert bakgrunnen til 137 potensielt voldelige islamister. En klar overvekt er sosiale tapere med kriminelt rulleblad.

Det framgår av en gradert analyse PST er i ferd med å utarbeide. Analysen er ikke offentliggjort ennå.

– Vi har registrert 137 individer. En klar overvekt er sosiale tapere. De skårer høyt på kriminelt rulleblad med rus- og voldshistorikk. Mange har lav utdanning, har droppet ut av skolen. De har tilfeldige jobber eller ingen jobb. Lite tyder på de er veldig sterkt religiøst interessert, men de hopper lett på religiøs ideologi og villigheten til å bruke vold er der. Mange er veldig unge og lettpåvirkelige.

Det sa Jon Fitje Hoffmann, analysesjef i PST under en åpen høring om forebygging av ekstremisme på Stortinget i går. Fitje Hoffmann var en av 14 innledere.

Bakgrunnen for høringen er de siste års terrorangrep som mer enn noen gang har satt fokus på religiøs islamisme.

Les også: Prioriterer islamister over høyreekstreme

Rekrutteringen stagnert

– I Norge har nyrekrutteringen til ekstrem islamisme helt klart stagnert. Hva det skyldes, vet vi ikke helt. Politiet og frivillige har jobbet bra forebyggende. Flere er straffet og dømt, og noen sitter i varetekt. Og mange er drept i Syria, sa Hoffmann med forbehold om at det kan være mørketall.

– Om dette er en trend som fortsetter vet vi ikke- Også tidligere har rekrutteringen gått i bølger med kamerater som har reist sammen som fremmedkrigere. Mange av de som har reist er veldig unge og lettpåvirkelige.

Hoffmann roste muslimske miljøer som kommer i kontakt med unge i faresonen, for å diskutere og motivere dem til å ta ansvaret for egne handlinger, utøve kildekritikk og tenke sjøl.

Jon Fitje Hoffmann mener det er få sterke ideologiske lederskikkelser i dette miljøet i Norge. Han er heller ikke veldig bekymret for de fremmedkrigerne som har kommet tilbake.

– De utgjør ingen akutt fare per nå. Mange som gjerne vil hjem, får ikke reise, sier han til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nøler ikke med å gå inn

Også oslopolitiet mener at de har god oversikt og kontroll over dette miljøet som i Norge har markert seg gjennom voldsforherligende islamister i Profetens Ummah.

– Det er ingen områder der vi nøler med å gå inn, heller ikke i de religiøse miljøene. Det er forsvinnende få islamister som bekymrer oss, sa Vegar Martinsen som leder dialoggruppa i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Forebyggende enheter ved Oslo politidistrikt er spesialisert mot radikalisering og ekstremisme. De jobbet med 110 voksne og barn i 2015.

– Bare to av dem forsøkte å reise som fremmedkrigere, sa Vegar Martinsen.

Hans kollega, seniorrådgiver Ingjerd Hansen, sa at det er helt avgjørende at minoritetsmiljøene i Norge har tillit til politi og rettsvesen.

– Vi må møte dem med profesjonalitet i kontrollsituasjoner, sa Hansen.

– Å jobbe mot vold i nære relasjoner er kanskje det viktigste vi gjør for å forebygge vold og ekstremisme. Det samme gjelder hvor vi bosetter nyankomne flyktninger. Det kan bli helt avgjørende i dette arbeidet, sa Hansen.

Les også: Nesten alle kan bli terrorister