Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen på Venstres landsmøte fredag.

– Trekk klimameldingen, Elvestuen

SV ber klimaminister Ola Elvestuen trekke klimameldingen som nå ligger i Stortinget. Det er det ingen grunn til, svarer Elvestuen, som mener det bare vil forsinke klimaarbeidet.

 

Akkurat nå behandler Stortinget regjeringens klimamelding. Da forrige klimaminister Vidar Helgesen (H) la fram meldingen i 2017, var Venstre-nestleder Ola Elvestuen klar på at målet om å ta to tredeler av utslippskuttene nasjonalt, ikke var bra nok.

– Det er fullt mulig å ta hele utslippskuttet i Norge, sa Elvestuen.

Nå har Venstre-nestlederen overtatt for Helgesen i statsrådsstolen, og står dermed bak meldingen som ligger i energi- og miljøkomiteen.

SVs Lars Haltbrekken kommer nå med en klar oppfordring til klimaminister Elvestuen: Trekk meldingen.

– Regjeringens klimamelding er den første i historien som er blottet for konkrete nasjonale mål og ambisjoner, eller nye tiltak og virkemiddel som skal få ned utslippene av klimagasser. Det er et veldig dårlig utgangspunkt for å lage gode klimaforlik i Stortinget der man bestemmer seg for klimakutt som skal gjennomføres med bred støtte, sier Haltbrekken.

– Uforståelig nok har Venstre valgt å adoptere Høyre-regjeringens innholdsløse klimamelding da de trådte inn i regjeringskontorene. Hele meldingen burde vært trukket tilbake. I det minste bør Venstre støtte mange av våre 42 forslag til utslippskutt som vi har lagt fram i Stortinget og som behandles i forbindelse med meldingen.

• Nå skal asylsøkere på mottak få jobbe: Trine Skei Grande skrøt av Venstre-gjennomslag i asylpolitikken da hun åpnet Venstres landsmøte

– Venstre kan velge

Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomiteen – komiteen som Elvestuen ledet, men forlot da han han ble statsråd – sier til Dagsavisen at han mener klimaministeren heller bør komme tilbake til Stortinget med en ny klimamelding.

– Venstre kan nå velge. De kan gå med oss for tiltak som faktisk gir kutt. Eller de kan gå med Høyre og Frp, som vil la utslippskuttene bli tatt av noen andre, et annet sted, en annen tid, sier Haltbrekken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trekker ikke meldingen

– Er det aktuelt å trekke meldingen, Elvestuen?

– Nei, nei, det er det ingen grunn til. Tvert imot er det viktig å få denne meldingen vedtatt, og så kommer det nye saker. Blant annet må vi bli enige med EU. Og så kommer det en ny sak om hvordan vi skal følge opp den avtalen, og hvordan vi skal også ta så mye som mulig av utslippene i Norge. Og den saken blir mer ambisiøs enn den meldingen som ligger der nå, sier miljø- og klimaministeren.

– Det er altså ingen grunn for meg til å trekke den tilbake. Det vil bare forsinke arbeidet framover, sier han, og poengterer:

– Det er ingenting i denne meldingen som legger noen brems på klimapolitikken.

• Grande forsvarte Frp-samarbeid hos grasrota: Trine Skei Grande skrøt i sin landsmøtetale uhemmet av hva Venstre får til i regjering med Høyre og Frp

Strammer inn transport

Målet fra klimameldingen om å ta to tredeler av utslippskuttene nasjonalt er i Jeløya-erklæringen forsterket, ifølge Elvestuen, til at det nasjonalt skal tas «så mye som mulig».

– Er ikke det litt vagt?

– Det er en ambisjon. Vi skal legge fram en egen sak for Stortinget om det, sier Elvestuen.

– Mener du fortsatt at det er fullt mulig å ta alle utslippskutt nasjonalt, som du sa i fjor?

– Oppfølgingen av det, ligger jo i Jeløya-plattformen med at vi skal ta så mye som mulig hjemme.

– Hva betyr så mye som mulig?

– Nei, det må defineres når vi kommer dit at det skal legges fram. Det viktigste er at vi har avtaleverket på plass, og kjenner de rammene som det gir.

Han viser til at det nå er lagt opp til strammere kutt i transportsektoren.

– Vi har også forsterket innsatsen ved at vi skal redusere utslipp innenfor transportsektoren opptil 50 prosent mot 2030. Det er den største innstrammingen mellom meldingen og regjeringserklæringen.

Regjeringen har trukket en form for uformelt skille mellom saker den la fram før Venstre gikk inn, og saker som er kommet etter. Det innebærer en aksept for at saker, eksempelvis klimameldingen, i større grad kan bearbeides også av regjeringspartiene i komiteen.

– Jeløya-plattformen er sterkere enn klimameldingen. Der ligger det innstramming, særlig på transport. Der har vi en kraftig ambisjonsøking som partiene tar med seg inn i behandlingen av meldingen i Stortinget, sier Elvestuen.

 

Klimameldingen

* I juni 2017 la daværende klimaminister Vidar Helgensen (H) fram en klimamelding som blant annet gikk nærmere inn på Norges utslippsbudsjett for perioden 2021 til 2030.

* Regjeringen var klar  på at to tredeler av de norske utslippskuttene skulle tas nasjonalt, mens den siste tredelen skulle dekkes gjennom kvotekjøp.

* Klima- og miljødepartementet gjorde det i meldingen klart at utslippene i Norge er ventet å bli langt høyere enn nivået som er lagt til grunn i EUs klimaplan.

* Departementet anslår at Norge må sørge for kutt åp 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.

* Meldingen ble kritisert både av opposisjonen og miljøbevegelsen.

* Strategien i meldingen gjelder bare ikke-kvote.