Tor Mikkel Wara fikk siste ord i kampen for å få frikjent samboeren

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara tok siste ord da bevisførselen i straffesaken mot samboeren Laila Anita Bertheussen ble avsluttet fredag.

Av Peter Talos

Saken er oppatert

Etter fem uker i retten var siste dag med bevisførsel både amper og gemyttlig. Neste uke skal aktorat og forsvarer gjøre sitt for å overbevise dommerne om sine syn på domfellelse eller frifinnelse når prosedyrene holdes.

Det alvorligste lovbruddet Laila Anita Bertheussen er tiltalt for, er trusler mot myndighetspersoner og forsøk på å påvirke regjeringens eller Stortingets virksomhet etter straffelovens paragraf 115.

Fredag var retten en arena hvor 55-åringens forsvarere ville svekke denne delen av påtalemyndighetens sak.

Wara: Så spor

Da alle andre vitner var ferdige i retten fredag, inntok Bertheussen samboer og etter påtalemyndighetens syn sakens største offer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara på nytt vitneboksen. Han sa at han, i motsetning til politiet, hadde sett spor i hagen dagen etter at bilen hadde blitt antent utenfor huset i Vækerøveien i Oslo. Nå angret han at han ikke hadde sagt dette da han var i avhør etter at Bertheussen ble siktet for å ha antent bilbrannen 14. mars 2019.

– Det store spørsmålet er vel hvorfor jeg ikke ble stilt spørsmål om disse sporene, sa Wara da aktoratet stilte spørsmål ved disse nye opplysningene.

Brannen natt til 10. mars i fjor ble vendepunktet i etterforskningen som til da utelukkende hadde vært rettet mot en ekstern gjerningsperson. Sammenfallet av tilfeldigheter rundt brannen og fravær av andre sannsynlige spor førte til at Bertheussen ble siktet.

– Ikke redde

På samme måte svarte Wara at han hadde en SMS-utveksling med sin tidligere kollega i justisdepartementet, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde etter at hun og mannen stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde den 29. januar 2019 mottok et trusselbrev i posten som nå Bertheussen er tiltalt for å ha sendt.

– Oppfattet du at de var redde for brevet, spurte Bertheussens forsvarer Bernt Heiberg.

– Nei, det oppfattet jeg ikke, svarte Wara.

Koblet spor sammen

Påtalemyndigheten avsluttet sin bevisførsel mot Bertheussen med en visuelt overbevisende sammenstilling av tekniske data de mener utelukker andre gjerningspersoner. Med en ni timer og ti minutter lang video, med innsamlet datamateriale fra tre kameraer, tiltaltes mobiltelefon og alarm- og overvåkingsanlegget i huset ble retten vist en kronologisk indisiekjede som peker mot 55-åringen.

Filmen dekket hvert sekund i tidsrommet fra lørdag 9. mars og natt til 10. mars da Bertheussen og Waras bil begynte å brenne. Videoen viste at det eneste fungerende av seks kameraer ble koblet ut i nær sju minutter like forut for brannen.

Samtidig registrerte alarmsystemet at utgangsdøren var åpen i flere minutter før den ble lukket igjen og kameraet ble koblet inn. Brannen var da synlig på kameraopptaket.

Mens overvåkingen utenfor huset på nytt var virksom og brannen utviklet seg, ble Bertheussens telefon koblet til en lader og ingen videre bevegelse på den blir registrert før politiet vekker henne, tilsynelatende fra dyp søvn, én time senere uten at hun har registrert verken brannen eller oppbudet av politibiler og brannvesen utenfor vinduene.

Var beruset alene

Tiltalte har tidligere forklart kvelden med at hun var hjemme alene, var kraftig beruset og hadde tatt en innsovningstablett.

Den åpne døren forklarte hun med at katten vanligvis ble sluppet ut og inn. Hun har også sagt at det stadig var trøbbel med kameraovervåkingen på eiendommen og at hun til stadighet koblet kameraene inn og ut. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.