Terrorsiktet kvinnes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand

Forsvareren til den terrorsiktede kvinnen sier han verken nå eller i framtiden vil svare på spørsmål om helsetilstanden til hennes fem år gamle sønn.

– Det er av hensyn til skjerming av barna, av hensyn til respekten for barnas personvern og fordi det nå er helt andre offentlige aktører som først og fremst forvalter barnas sikkerhet og framtid, sier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn, en fem år gammel gutt og en tre år gammel jente, ble hentet tilbake til Norge på humanitært grunnlag fordi norske myndigheter fryktet sykdom hos gutten.

Nordhus uttalte seg i fjor flere ganger offentlig om helsetilstanden til de to barna. På gjentatte spørsmål om hvorfor han i dag, i motsetning til før, ikke vil uttale seg om dette, svarer Nordhus:

– Da var situasjonen en helt annen. Nå er situasjonen den at de er i sikkerhet, det var de ikke i sommer. Nå er de i trygghet, det var de ikke i sommer. Nå får de forsvarlig helseoppfølging, det fikk de ikke i sommer. Det er ganske avgjørende, store forskjeller.

– Tvangssituasjon

– Vårt utgangspunkt var jo selvfølgelig at vi heller ikke ønsket å gå ut med disse opplysningene i sommer og høst, men da var vi i en tvangssituasjon. Det er vi ikke nå. Nå er de ivaretatt, og da er vi tilbake til punkt null, nemlig at helseopplysninger om fem år gamle gutter ikke tilhører offentligheten, sier Nordhus.

Heller ikke utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ville svare på spørsmål om guttens helsetilstand da hun ble intervjuet i Dagsrevyen lørdag kveld.

Regjeringen har, mot Frps vilje, bidratt til å hente hjem kvinnen og hennes barn fra Syria. De tre landet på Gardermoen sent fredag kveld.

– Samarbeider

Kvinnen, som er siktet for deltakelse i terrororganisasjoner, nekter straffskyld etter siktelsen, men har samtykket til varetektsfengsling i fire uker. Kvinnen vil samarbeide med PST, opplyste Nordhus da han søndag ettermiddag holdt en pressekonferanse i Oslo.

PST gjennomførte innledende avhør av kvinnen søndag. Ifølge advokaten er kvinnen «villig til å gi alle opplysninger» i avhør.

– Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i aller nærmeste framtid, sa Nordhus.

– Hun har ingen grenser hva gjelder et ønske om å samarbeide med PST, og hun har tillit til deres etterforskere, sier Nordhus til NTB.

«Fanget»

Nordhus sier de fikk beskjed av Utenriksdepartementet 16. oktober i fjor om at de hadde besluttet å forsøke å hente ut kvinnen og barna fra leiren.

Nordhus understreker at kvinnen ikke er siktet for å være stridende og ha en militær rolle. Han mener kjernen i saken blir hvilken situasjon kvinnen befant seg i da deltakelse i en terrororganisasjon ble straffbart i juni 2013.

– Var hun da i en nødsituasjon, hadde hun handlingsalternativer, eller var hun fanget av et system og de omgivelser som hun levde under, sier Nordhus.

Takknemlig

På spørsmål om kvinnen er takknemlig overfor norske myndigheter for å ha blitt hentet hjem sammen med barna, svarer Nordhus:

– Hun er først og fremst på vegne av barna takknemlig for at norske myndigheter tok det modige valg og reddet livet til hennes barn, og så respekterer hun at norske myndigheter gir uttrykk for at de ikke syns noe særlig om henne.

Kvinnen ble umiddelbart pågrepet ved ankomsten fredag kveld og befinner seg under vakthold på Ullevål sykehus. Barna får der helsehjelp, og de blir fulgt opp av barnevernet.

Les også: Frp med nytt voldsomt slag i lufta

Takker MDG

– Begge barna blir nå godt ivaretatt av helsepersonell. Men jeg må av hensyn til barna be om forståelse for at jeg nå ikke har noen mulighet til å kommentere noe mer om barnas helsesituasjon, sier han.

Nordhus retter en spesiell takk til MDGs Une Bastholm og også Utenriksdepartementet.

– Jeg retter en spesiell takk til alle UDs ansatte. De har spilt en avgjørende rolle for å redde livet til femåringen, sa han.

Besteforeldrenes kamp

Barnas besteforeldre takkes også.

– Uten besteforeldrenes utrettelige kamp for de to barnebarna ville familien aldri ha overlevd. Deres årelange innsats og også deres innsats de siste månedene har vært avgjørende for vellykket evakuering, sa Nordhus.

Han sier at han har hatt tre hovedfokusområder siden det ble kjent at familien skulle hentes til Norge.

– Det første var å sikre at de norske barna og deres mor kom trygt og skjermet hjem til Norge. Det andre var at jeg ønsket å ivareta mine forpliktelser som kvinnens forsvarer, ved først å få snakket med henne om saken. Det tredje var ønsket om også å sikre at Politiets sikkerhetstjeneste først av alle skulle få kvinnens stillingtagen til straffskyld, sa han. 

Les også: IS-saken: Frp med kravliste til Solberg for å bli i regjering

Kastet nikaben

Så snart hun var ute av Syria og al-Hol-leiren, kvittet den terrorsiktede 29 år gamle kvinnen seg med sin heldekkende nikab, ifølge forsvareren.

På spørsmål om hvorfor den norske kvinnen har tatt av seg det symboltunge plagget, svarte advokat Nils Christian Nordhus:

– Fordi hun ikke har behov for å ha det på.

– I forbindelse med operasjonen ble jeg holdt løpende orientert om at det å få av seg denne drakten var noe av det hun følte en veldig lettelse over. Det var en stor lettelse for henne å faktisk få andre klær, sa Nordhus.

Han la til at kvinnen ønsker å samarbeide med PST og ta et oppgjør med det livet hun gjennom mange år har levd i Syria.

– Hun har hatt det grusomt, sa Nordhus, som fremholdt at kvinnen har beskrevet oppholdet i Syria som et mareritt.

Han beskrev under en pressekonferanse søndag al-Hol-leiren som en «dødsleir for barn». Minst 517 personer, de fleste av dem barn, døde i den syriske flyktningleiren i fjor, ifølge kurdisk Røde Halvmåne.

Les også: Eriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter

Bastholm: Behov for tydeligere lovverk 

Saken med den terrorsiktede, norske kvinnen og barna hennes i Syria viser at det er behov for å tette huller i det norske lovverket, mener MDGs Une Bastholm.

– Dessverre er det ikke avklart nok hva Norges ansvar er når norske barn i konfliktrammede områder ikke får sine rettigheter ivaretatt, sier Bastholm til NTB.

– Fremover vil jeg gjerne se nærmere på hvor langt Norges jurisdiksjon strekker seg.

Hun viser at det i Tyskland er mer avklart hvilket ansvar staten har for tyske mindreårige borgere som befinner seg i en livstruende situasjon i utlandet, og ikke får sine rettigheter ivaretatt der de befinner seg.

Den 29 år gamle terrorsiktede kvinnen og barna hennes kom i helgen tilbake til Norge. Det skjedde etter at Bastholm og flere andre politikere i flere måneder hadde jobbet for nettopp dette utfallet.

Bastholm mener barnas rettigheter i denne konkrete saken har kommet i skyggen av et «politisk spill som dessverre har foregått midt i regjeringskontorene».

– Jeg blir forbannet når jeg ser at grunnleggende verdier i rettsstaten og barnerettigheter blir utsatt for politisk spill, sier hun.

Tybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger

Frps Christian Tybring-Gjedde kommer med ramsalt kritikk av Venstre, KrF og Høyre i saken med den terrorsiktede, norske 29-åringen.

Kvinnen kom i helgen til Norge sammen med sine to barn, og søndag holdt hennes forsvarer pressekonferanse om saken. Tybring-Gjedde viser i en uttalelse på Facebook til at norske myndigheter tidligere har tilbudt kvinnens sønn helsehjelp mens de oppholdt seg i Syria.

– Kvinnen avslo slik hjelp, skriver Frp-politikeren, som sitter i Frps sentralstyre og i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Han viser til at kvinnen i stedet satte sitt eget «velvære først og krevde at hun selv skulle være med på reisen til Norge.»

– Norske myndigheter gir etter for dette kravet og henter, under angivelig svært høy risiko, kvinnen og hennes to barn til Norge. Dette mener tre partier i regjeringen er å utvise et moralsk ansvar, skriver Tybring-Gjedde.

– Disse partiene mener sågar at dersom det syke barnet hadde dødd i IS-leiren, ville norske myndigheter vært ansvarlig for guttens død. Det finnes ingen logisk sammenheng i et slikt resonnement, skriver han.