Verden rundt benyttes norske våpen til mange ulike militære oppdrag. Men nå må flere land forberede seg på at de ikke får våpnene de ønsker seg. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Skjerper reglene for våpeneksport

Reglene for norsk våpeneksport strammes inn. - En gledens dag for oss i SV, sier Snorre Valen.

- Innstrammingen innebærer at det skal tas mer hensyn til menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett og innenrikspolitiske hensyn, når det tas beslutninger om våpeneksport, sier Snorre Valen, som er andre nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for sitt parti.

 

- Færre drepte

- Det er også blitt utviklet en sjupunkts sjekkliste, i samarbeid med det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri, som må oppfylles. Dette vil føre til en mer systematisk og strengere vurdering ved våpeneksport.

- Vil dette føre til at færre sivile blir drept?

- Ja, det er åpenbart. Innstrammingen omfatter ikke bare stridshandlinger, men også bruk av våpen til å slå ned for eksempel fredelige demonstrasjoner på en uakseptabel måte, svarer Valen.

Det er i regjeringens årlige melding til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, som ble framlagt i går, at innstrammingene i regelverket framkommer.

- Endringene inkluderer også muligheten til å suspendere eller begrense en tidligere utstedt lisens når vilkårene endres, for eksempel ved voldelige omveltninger i et land. Det er derfor naturlig at vi nå følger opp alle de lisensene som allerede er utstedt til mange ulike land, sier Valen.

- Vil innstrammingene føre til mindre norsk våpeneksport?

- Det er vanskelig å si. Også mye annet avgjør omfanget av eksporten, men innstrammingene vil føre til mindre eksport av materiell som kan brukes til undertrykking av mennesker. Sjekklisten er veldig tydelig på det.

SV har i årevis jobbet for en mer restriktiv norsk våpeneksport. I regjeringsforhandlingene i 2009 fikk partiet gjennomslag for en mer offensiv politikk på dette feltet.

- Endelig en stor seier for SV i regjering?

- Vi er veldig glade for det vi nå har fått gjennomslag for. Samtidig er vi veldig klar over at mye fortsatt gjenstår, for eksempel når det gjelder produksjon av norsk materiell i andre land, som USA. Da blir produksjonen omfattet av amerikanske regler. For eksempel er det slik at Nammo i Arizona produserer store mengder med rakettkastere som selges til Israel. Dette vil vi i SV ha en slutt på, men det vil kreve en annen form for jobbing fra vår side for å få til det, svarer Valen

tor.sandberg@dagsavisen.no