Setter inn hyttebuss for bil

Kan én 16-seters minibuss stanse kaoset som privatbiler forårsaker? Det håper Visit Lillehammer.

Tidligere i desember kunne Dagsavisen fortelle at hytteeiere i Osloområdet kjørte om lag én million turer med privatbil til og fra hyttene sine i fjor. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

En del av disse hytteeierne har hytter på Sjusjøen i Hedmark, som er Norges største hytteområde. Det merkes godt der.

– Trafikkaos

–  Det er ikke hyggelig å bo midt oppe i et trafikkaos når du er på ferie i en skidestinasjon. De mange bilene reduserer både trivselen og sikkerheten, i tillegg til at de medfører klimautslipp, sier prosjektleder Kristin Prøven i Visit Lillehammer.

Mange lokale aktører har derfor ivret for å redusere biltrafikken, ifølge henne. 1. februar neste år vil vi få se de første fruktene av dette.

– Da iverksetter vi i samarbeid med Framtiden i våre hender, et pilotprosjekt med en 16-seters minibuss som skal hente passasjerer på 15-20 holdeplasser i Sjusjøen-området. Denne bussen vil gå på lørdager, søndager, i forbindelse med vinterferien og hele påska, forteller Prøven.

Les også: Seniorforsker: – Hyttebyggingen har drastiske konsekvenser

Buss med ski

Håpet er at mange av dem som ellers ville ha kjørt bil til skibakken, utfartsstedene for skigåing, butikker eller restauranter i sentrum, i stedet tar bussen.

– Det blir enkelt å ta med seg ski på denne bussen, forsikrer Prøven.

Oppland fylkeskommune er blant dem som har tro på prosjektet, og som derfor har støttet det økonomisk. Gratis for de reisende blir det likevel ikke.

– Det blir ikke en gratisbuss, men heller ikke taxipriser, sier Prøven.

Tilgangen til bussen skal derimot bli enkel.

– Denne bussen vil du kunne bestille via en app. Du vil ikke bli hentet på døra, men på nærmeste holdeplass, forteller Prøven.

Les også: – Vill vest i hyttebyggingen

– Morgendagens reiseliv

Selv om det så langt bare er snakk om et pilotprosjekt, har Prøven tro på at det på sikt kan bli stor etterspørsel etter buss for privatbil på Sjusjøen.

– Vi ønsker å bidra til å få ned CO2-utslippene, men også til å tilrettelegge til morgendagens reiseliv. Den neste generasjonen vil i større grad ønske å reise kollektivt, og vil ha et annet forhold til privatbilen, ved at de vil velge å ikke kjøre egen bil. Skal vi da kunne være en konkurransedyktig skidestinasjon, må vi ha et tilbud til dem, slik at de kommer seg «the last mile» til hytta, påpeker Prøven.

Potensialet for å få fylt både én og flere minibusser på jevnlig basis, bør kunne være til stede. Prøven anslår at det er 4-5.000 hytter i Sjusjøen-området, og om lag 25.000 hytter i de sju kommunene som omfattes av Visit Lillehammer.

Gjennom prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet på skidestinasjoner», jobbes det også med andre løsninger. Visit Lillehammer har dialog med både tog- og busselskapet Vy, bildelingsselskaper, drosjer og ulike el-sykkelprosjekter for å finne fram til drifts- og kommunikasjonsløsninger som kan binde hele regionen sammen.