Lysbakken ber Støre om hjelp mot oljekappløp i nord

Ap må stille seg på lag med SV og miljøbevegelsen i kampen for å flytte iskanten sørover, krever SV-lederen. Men han får ingen løfter fra verken Ap eller Sp.

Av Kristian Skårdalsmo

Definisjonen av den såkalte iskanten setter i praksis grensen for hvor langt nord det er tillatt med oljeaktivitet.

– Hvis Arbeiderpartiet støtter SV, de andre miljøpartiene, fiskerne og miljøbevegelsen i kampen om iskanten, blir det umulig for Høyre å stå imot presset, sier Lysbakken.

Han tok opp saken i en tale til SVs landsstyre i Oslo fredag.

– Derfor er min oppfordring til Jonas Gahr Støre og Ap krystallklar: Gå sammen med oss i kampen for naturen ved iskanten. Lytt til de faglige rådene og gå inn for å flytte definisjonen av iskanten sørover. Det må gå en grense – også for oljekappløp i sårbare områder.

Vil vente på regjeringen

Til våren legger klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram en ny forvaltningsplan for Barentshavet. Fra Arbeiderpartiet er budskapet at man avventer denne saken, slik at man får et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

– Vi vil vente med å ta stilling til enkeltelementer i planen til regjeringen har lagt fram sitt forslag, og til vi har fått full tilgang til det faglige underlagsmaterialet for regjeringens forslag, sier Aps Åsmund Aukrust i energi- og miljøkomiteen til NTB.

Senterpartiet står, i tråd med merknadene partiet hadde sammen med Ap, Frp og Høyre i energimeldingen i 2016, fast på å ikke fastsette iskanten. Saken har ikke vært behandlet hos partiet etterpå, og Sp avventer nå regjeringens forslag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Isolere høyresiden»

Men Lysbakken advarer mot å vente til regjeringen er blitt enig internt i saken.

– De miljøfaglige rådene er tydelige. Derfor mener jeg at det går an å ta tydelig stilling til dette allerede nå. Det vil bidra til å øke det politiske presset på høyresiden i regjering, sier han til NTB.

Regjeringen er splittet i spørsmålet om iskanten. Mens Venstre vil flytte iskantsonen lenger sør, vil Frp vil at den skal gå lenger nord eller defineres som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nylig varslet KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at en slik «dynamisk» iskant er uaktuelt for KrF.

– Ap har nå en mulighet til å isolere høyresiden i klimapolitikken, sier Lysbakken.

– I 2015 sa Ap på sitt landsmøte at de var åpne for at grensene for iskanten måtte trekkes på nytt, men at det først kunne skje i forbindelse med en helhetlig forvaltningsplan. Altså først i 2020. Altså nå, legger han til.

– Krever mer

SV-lederen slår fast at Ap i det siste oftere enn før har stemt sammen med SV i miljøsaker i Stortinget.

– Men vi krever mer. Sammen må vi vise at en rødgrønn regjering fra 2021 kan gi den grønne fornyelsen av klimapolitikken som folk ønsker seg. Men enda viktigere: Sammen må vi forhindre de blå i å føre en politikk som setter naturen vår på spill og ødelegger for klimamålene våre, sier Lysbakken.

Debatten om iskanten handler om naturvern og forvaltning av selve motoren i det økosystemet Norge høster av langs norskekysten og om kartlegging av nye områder som kan være potensielle for oljeaktivitet i fremtiden.

I regjeringserklæringen heter det at man skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».