Dagrun Eriksen (1.nestleder) og Hans Olav Syversen (parlamentarisk nestleder) under presselunsjen til Krf på Justisen Restaurant, onsdag.

KrF vil vente å se

KrF kommer til å bruke god tid på å bestemme seg for hvilket regjeringsalternativ det vil støtte ved valget neste år. Vil partiet støtte en fortsatt Høyre/Frp-regjering eller vil det støtte en sentrum/Ap-regjering?

Pressekonferansen onsdag ga ikke noe svar. Fungerende partileder Dagrun Eriksen ville ikke svare annet enn at partiet er inne i en prosess som skal avsluttes på landsmøtet til våren neste år.

I dette ligger det at statsminister Erna Solberg ikke kan ta for gitt at KrF gjentar sitt vedtak fra 2013 om å støtte en borgerlig regjering som inkluderer Frp. KrF vil vente å se på hvordan politikken utvikler seg i tida framover. Motsatt Sp som krever å få være med i regjering ved regjeringsskifte, vil ikke KrF kreve noe slikt. KrF vil stille krav til regjeringens politikken og ikke til regjeringsdeltakelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Taktiske er det en mer fornuftig posisjon enn den Sp har lagt seg på. KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen viste til at man på rødgrønn side har valgt forskjellig. SV har sagt at partiet vil gå til valg på å bytte ut statsminister Solberg med statsministerkandidat Støre. Forholdet mellom en eventuell Ap-regjering og SV kan reguleres enten gjennom en samarbeidsavtale eller regjeringsdeltakelse. Syversen sa det ikke, men jeg vil tro at KrF vil havne på en liknende strategi hvis regjeringsskifte blir aktuelt.

KrF er godt fornøyd med det partiet har fått til i Stortinget denne våren.  Så godt fornøyd at det skulle tale for at KrF vil fortsette samarbeidsavtalen med regjeringen. Partiet mener å ha fått gjennomslag i asyl- og innvandringspolitikken. De verste forslagene i innvandringsminister Sylvi Listhaugs tilstramningspakke er luket ut.  KrF er fornøyd med at partiet har presset fram en større tiltakspakke mot arbeidsledighet på Sørlandet og Vestlandet.  Og framfor alt er KrF fornøyd med skatteforliket.  Det er KrFs fortjeneste at det nå blir innført en skattemodell med bredt flertall i Stortinget som skiller mellom skatt på arbeidende kapital og annen formue.

Kommentar: Sp vil ikke støtte Støres mindretallsregjering

Pussig nok nevnte ikke KrF-ledelsen sin seige kamp mot søndagsåpne butikker. Regjeringen har nå lagt det forslaget i skuffen. En stor seier for KrF.

KrFs problem forhold til regjeringen er ikke Høyre. KrF har samarbeidet godt med Høyre i regjering tidligere og i Stortinget. Problemet er Frp.

Frp spiller en dobbeltrolle. Det opptrer ofte som regjeringsparti og opposisjonsparti på samme tid. Frps dobbeltspill hindret er bredt asylforlik som KrF kjempet for. Det som kan få KrF til å gi opp støtten til regjeringen Solberg, er nettopp Frps populistiske opptreden. Statsminister Solberg klarer ikke å få kontroll med Frp. Hvis hun ikke snart får til det, blir ikke KrF med på laget.