Gule mener eksklusjon av islamsk student­forening kan ha radikalisert flere

Den IS-siktede kvinnen var med i studentforeningen Islam Net på Oslo Met, men foreningen ble ekskludert. Kan ha økt radikaliseringen, mener forsker Lars Gule.

Den IS-siktede kvinnen som nylig ble hentet hjem til Norge fra Syria sammen med sine to små barn, var en del av studentforeningen Islam Net ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met) før hun dro til Syria i 2013, skriver VG og Khrono.

Islam Net hadde fra 2008 status som studentforening og fikk bruke HiOAs lokaler til flere møter og samlinger med omstridte foredragsholdere. Men i 2013 ble organisasjonen ekskludert. Islam Nets leder, Fahad Qureshi, kalte avgjørelsen for rasistisk.

Les også: IS-siktet kvinne overført til fengsel

Ekskludering kan føre til radikalisering

Førsteamanuensis og ekstremismeforsker ved Oslo Met Lars Gule mener det var uheldig at foreningen ble ekskludert.

– Det kan det ha ført til at noen studenter ble mer radikalisert, sier Gule til Khrono.

– Eksklusjonen kunne sees på som en bekreftelse på at mange var mot islam. Jeg tror det er større grunn til å frykte at det førte til at noen ble mer ekstreme, sier Gule til Khrono.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Helhetlig vurdering

Prorektor Nina Waaler svarer på kritikken fra Gule i en epost til NTB:

– Islam Net søkte i 2013 om å bli registrert som studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ble vurdert opp mot våre retningslinjer for registrering av studentforeninger.

– Søknaden ble avslått etter en helhetlig vurdering, blant annet med bakgrunn i at Islam Net ikke ble vurdert som en selvstendig studentforening, at styremedlemmene ikke var registrert som studenter ved HiOA og at de praktiserte kjønnssegregering på arrangementer. Vi har vurdert organisasjonen opp mot våre retningslinjer og har ikke noe grunnlag for å vurdere Gules påstand, skriver Waaler.