Lunde er en mange truede arter i Norge, ifølge Norsk rødliste for arter 2015.

Flere får vern

– Vi er opptatt av å snu den negative bestandsutviklingen. Nye arter vil bli prioritert.

 

Det opplyser statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet, i respons på en artikkel i Dagsavisen tirsdag.

Her gikk det fram at det fortsatt bare er 13 av i alt 2.355 truede arter som har egne handlingsplaner, selv om slike planer kan redde dem fra å bli utryddet. I saken opplyste Miljødirektoratet at det ikke er startet utarbeidelse av noen nye handlingsplaner siden 2013.

Les også: Regjeringen vil kutte 33 millioner til Miljødirektoratet

– Styrt av departementet

Seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide forklarte dette med at «Miljødirektoratets aktivitet er styrt av de styringssignaler og prioriteringer vi mottar fra Klima- og miljødepartementet».

Dagsavisen har spurt departementet hvorfor den politiske ledelsen ikke har ønsket å prioritere handlingsplaner for flere truede arter.

Dagsavisen har også stilt spørsmål om situasjonen til både hauksanger, som nå kan være helt borte fra norsk fauna, ifølge Norsk Ornitologisk Forening, og om andre fuglearter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Flere vil bli prioritert

Av svaret fra departementet går det fram at det ikke er 13 arter, slik det opplyses på Miljødirektoratets nettsider, men 19 arter som har fått utarbeidet handlingsplaner.

– Når det gjelder prioriterte arter, er det ikke slik at dette arbeidet har stått stille siden 2013. Så sent som i 2015 økte denne regjeringen antall prioriterte arter i Norge fra åtte til 13. En av disse artene er fjellreven, skriver statssekretær Lunde i en epost til Dagsavisen.

Lunde viser også til stortingsmeldingen «Natur for livet - norsk handlingsplan for naturmangfold», som regjeringen la fram i fjor.

– Vi jobber nå med å følge opp meldingen og Stortingets behandling av denne. Blant annet vurderer vi å etablere en miljøkvalitetsnorm for villrein samt at vi i tillegg vurderer det for enkelte andre arter, opplyser Lunde.

– Oppfølgingen av stortingsmeldingen vil bety at nye arter vil bli prioritert. Spørsmålet er bare hvor mange. Vårt utgangspunkt er først å vurdere prioritering av de artene som er mest truet i Norge og som har en vesentlig del av sin europeiske utbredelse her i Norge eller på Svalbard, fortsetter Lunde.

Les også: Planer for å redde arter uteblir

– Plan for sjøfugler

– Prioritering av arter vil også vurderes for truede arter av fugler og pattedyr som flytter seg over større områder. Det skal også utarbeides en nasjonal handlingsplan for sjøfugl. I planen vil det vurderes hvilke sjøfugler som bør få status som prioritert art, skriver Lunde også.

Så langt har 0,8 prosent av de truede artene fått det vernet en handlingsplan innebærer. Lunde sier han «håper det er forståelse for» at det tar tid å finne det beste virkemiddelet for å ta vare på truede arter.