Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

Det britiske selskapet Go-Ahead er tildelt kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene. I en britisk passasjerundersøkelse blir selskapet slaktet.

Både NSB og svenske SJ var med i finalen, men nådde ikke opp.

Go-Ahead er et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London.

Selskapet har også vunnet flere kontrakter i Tyskland. Selskapet har opprettet et norsk datterselskap Go-Ahead Norge AS, som skal stå for driften.

Kontrakten omfatter regiontog på Sørlandsbanen, lokaltog på Arendalsbanen, samt lokaltog på Jærbanen i tett samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus.

Fikk du med deg denne? Her er jernbanereform-millionærene

Pris ble avgjørende

Traffikavtalen varer fra desember 2019 til desember 2027, med mulighet for forlengelse i to år.

– Alle tre som leverte anbud, hadde svært gode tilbud, kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt var det pris som ble avgjørende, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse onsdag.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden ligger på rundt 5,8 milliarder kroner.

– Alle tilbudene lå på under halvparten av nivået statens vederlag ligger på i dag. Vinneren var i tillegg 21 prosent billigere enn nærmeste konkurrent, sa Slotsvik.

I dag er det NSB som er ansvarlig for togoperasjonen på strekningene. Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterende togpersonell fra NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidlig i mobiliseringsfasen.

– Vi er naturligvis utrolig glade for å ha vunnet vår første togkontrakt i Norge. Samtidig er vi ydmyke overfor oppgavene og utfordringene som ligger foran oss. Vårt mål er å etablere et attraktivt kollektivtilbud for å få flere fornøyde kunder, sier Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic.

Les også: Solvik-Olsen sa den vil koste noen hundretalls millioner kroner alt i alt. Nå er jernbanereformen oppe i 1,3 milliarder

Misfornøyde passasjerer

I en nettundersøkelse som omfatter 14.000 passasjerer, havner Go-Ahead på bunnen blant selskapene som trafikkerer britiske jernbanestrekninger.

Go-Ahead dømmes nord og ned både når det gjelder punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser. Også standarden på toalettene får gjennomgå.

På strekningen hvor Go-Ahead gjør det verst, mener bare 28 prosent av pendlerne at de får valuta for pengene når de reiser med selskapet. På strekningen hvor Go-Ahead gjør det best, mener 58 prosent av pendlerne det samme. Grand Central, som blir kåret til 2018s best likte togselskap, har 64 prosent fornøyde pendlere.

Undersøkelsen er gjennomført av den uavhengige forbrukerorganisasjonen «Which?», som helt siden 1957 har arbeidet for å bedre forbrukernes rettigheter og kår, innen en rekke ulike områder.

Det at Go-Ahead har vært blant de åtte togselskapene som har kunnet delta i anbudskonkurransen om Sørlandsbanen, har vært kjent i om lag ett års tid. Siden har selskap etter selskap falt fra, inntil Aftenposten den 19. september kunne opplyse at det nå står om tre selskaper før Jernbanedirektoratet offentliggjør vinneren i oktober. De tre er NSB, svenske SJ og Go-Ahead.

Jernbanetilsynet: Avviser at sikkerheten på jernbanen er truet av EU

– Oppsiktsvekkende

Ida S. Wangberg, som er utreder i tankesmia Manifest, har tidligere uttalt seg kritisk til at Go-Ahead fortsatt var med i konkurransen.

– Det er oppsiktsvekkende hvis denne regjeringen vurderer Go-Ahead som et av de best egnede selskapene, når britiske togpassasjerer vurderer dem til å være det desidert dårligste. Regjeringen bør løfte blikket fra sine skrivebordsteorier om konkurransens velsignelser og forholde seg litt til virkeligheten som vanlige folk lever i, sier Wangberg.

Hun er også forfatter av pamfletten «Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen» fra 2014.

Wangberg har videre merket seg at sjefen i Go-Ahead, David Brown, tjente 3,4 millioner pund i løpet av 2014 og 2015, ifølge avisen Daily Mirror. Det tilsvarer nær 37 millioner kroner med dagens kurs. Til sammenligning hadde Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, en samlet lønn på 4.855.000 kroner i fjor, ifølge Fri Fagbevegelse.

– Dersom kommersielle Go-Ahead skal ta over for NSB, vil overskudd som nå går tilbake til fellesskapet, sluses ut av landet som privat profitt. Det vil svekke mulighetene til å gjøre de investeringene som trengs på jernbanen, advarte Wangberg.

På sine nettsider gjør Go-Ahead et poeng av at selskapets jernbanedivisjon har levert på lønnsomhet, sterk kontantstrøm og god avkastning på kapitalen, og at man fortsetter å gjøre det.

– Halverer kostnadene

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det lover godt at selskapet Go-Ahead tar over persontogtransporten på Sørlandsbanen.

– Jeg gleder meg over at vi nå kan begynne å høste resultatene av jernbanereformen, sier Dale i en pressemelding.

Han mener togtilbudet blir minst like godt som i dag, samtidig som kostnadene blir mye lavere.

– Over en tiårsperiode vil vi få halvert kostnadene til driften av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det utgjør et betydelig beløp, godt over tre milliarder kroner. Det kan en få mange forbedringer i jernbanetilbudet for, sier Dale i en pressemelding.

Det britiske selskapet Go-Ahead overtar driften fra NSB 15. desember 2019.

– Jeg kommer til å følge nøye med på at de store endringene som er gjennomført i jernbanesektoren, faktisk fører til mer jernbane for pengene, lover samferdselsministeren.

(NTB)