Jonas Gahr Støre ledet selv Aps klimapanel, som nå har vært sovende i halvannet år. Ap-lederen var selv til stede under alle møtene i klimapanelet og viste et stort engasjement, ifølge ett av medlemmene som Dagsavisen har snakket med. Slik Høyre oppfatter det, fislet Støres reelle klimaengasjement ut med dette, men det blir kontant avvist av Ap.

– Bare ett klimaforslag fra Støre

Klima skal gjennomsyre alle saker, lovte Ap-leder Jonas Gahr Støre, men på Stortinget har han bare fremmet ett eneste klimaforslag, påpeker Høyre.

 

Dette har regjeringspartiet kommet fram til etter å ha undersøkt Støres innsats gjennom stortingsperioden. Den eneste klimasaken Høyre har funnet, er et forslag fra Ap-lederen om å utrede Oljefondets investeringer i kullselskaper.

– Støre har vært ivrig på å kritisere regjeringen, men han har ikke selv tatt seg bryet med å fremme nye tanker. Det har nok vært vanskelig for Ap å komme opp med noe som er bedre enn det regjeringen har kommet med, sier Tina Bru, Høyres miljøpolitiske talsperson.

– Ramme rundt alle saker

Støres ene klimaforslag står i påfallende kontrast til hans første landsmøtetale som Ap-leder i juni 2014, mener Bru.

– Klima er ikke én sak, klima er en ramme rundt alle saker. Vårt ansvar er å lytte til framtiden og oppgradere alle politikkområder, sa Støre da.

I tråd med dette opprettet Ap et eget klimapanel med 17 medlemmer og Støre selv som leder. Blant medlemmene var det også flere representanter fra miljøbevegelsen. Etter en rekke møter i klimapanelet, lanserte Ap 45 klimaforslag i februar i fjor. Siden har det ikke vært noen møter i klimapanelet.

– Vi har allerede gjort mye av det som ble foreslått, sier Bru.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre spørsmål

Også når det gjelder Aps samlede innsats på Stortinget har Støre lovet mer enn han har holdt, mener Høyre. Regjeringspartiet trekker i den anledning fram en uttalelse fra Aps landsstyremøte i september 2014.

– Det er mye å ta tak i for å bygge landet – styrke klimapolitikken, bygge ut omsorgskapasitet for flere eldre, utvikle byene våre, stake ut overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi har ambisjoner for alt dette, uttalte Støre da.

Men i opposisjon har Ap fremmet langt færre representantforslag enn det Høyre gjorde i opposisjon, viser tall Stortingets utredningsseksjon har framskaffet for Høyre.

Totalt har Ap på egen hånd fremmet 95 representantforslag de fire siste årene.

Høyre fremmet 144 slike forslag da partiet var i opposisjon i perioden 2009-2013. I perioden før det igjen, mellom 2005 og 2009, fremmet Høyre 138 representantforslag på egen hånd.

Denne forskjellen vitner om et idéløst Ap, mener Bru.

Støres forsikringer om at Ap skulle framstå som et tydelig motstander for Høyre og Frp, er dermed heller ikke oppfylt, mener Bru, med henvisning til noe Ap-lederen sa under partiets landsstyremøte i april i fjor.

– I oss skal de møte en tydelig opposisjon. Men framfor alt en tydelig stemme for en alternativ politikk, uttalte Støre da.

– Har Høyre virkelig noen grunn til å hovere? «Ettertiden vil dømme regjeringens oljepolitikk hardt», uttalte Naturvernforbundet så sent som sist uke.

– Utslippene går ned, og det skyldes tiltakene vi har fått på plass de siste årene. Resultatene taler for seg selv. Vi fører en svært offensiv politikk sammen med samarbeidspartiene våre, svarer Bru.

Les også: Klimakutt opp i røyk

Ap slår tilbake

Miljøpolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland, føler seg på ingen måte truffet av kritikken fra Høyre.

– Angrep er åpenbart det beste forsvar, spesielt når fire år er gått og ingenting er gjort. Man skal lete godt for å finne tegn på en aktiv klimapolitikk med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, sier Aasland.

– Faktum er at vi har en regjering som høst etter høst har fremmet budsjettforslag blottet for klimapolitikk. I høst sto Venstre i Stortingets vandrehall og felte tårer over Høyre og Fremskrittspartiets manglende klimapolitikk. Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort en viktig jobb med å trekke Høyre og Fremskrittsparti-regjeringen i riktig retning. Likevel var forskerne i høst klare på at Arbeiderpartiet hadde et bedre klimabudsjett enn budsjettet Kristelig Folkeparti og Venstre etter mange måneder med budsjettkaos klarte å få til med Høyre og Frp, fortsetter han.

Aasland forteller videre at innsatsen til Aps klimapanel så absolutt var bryet verdt.

– Arbeiderpartiets 45 klimaforslag fra februar 2016 er fulgt opp både i Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2017 og i partiprogrammet. Vi går til valg på en ny klimapolitisk plattform som bygger på disse forslagene. Dette er forslag vi vil gjennomføre hvis vi vinner valget, forsikrer han.

– Vårt klimabudsjett fikk god mottakelse av miljøbevegelsen. Det har kanskje falt Høyre tungt for brystet, men viser at Arbeiderpartiet har en helhetlig og ansvarlig klimapolitikk som gjør at vi når Paris-målet, tilføyer Aasland.