Byrådet i Oslo ville halvere CO2-utslippene til 600.000 tonn i 2020. Det går ikke når de store utslippene fra Klemetsrudanlegget ikke blir drastisk krympet før eventuelt et stykke ut på 2020-tallet.

Kutt opp i røyk

Revidert nasjonalbudsjett betyr spikeren i kista for Oslos mål om 50 prosent kutt i CO2-utslippene fram til 2020, konstaterer finansbyråden.

 

I desember ba Stortinget regjeringen om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett «med de nødvendige bevilgninger og fullmakter for å kunne sikre rask videre fremdrift» i satsingen på karbonfangst og lagring.

Tre prosjekter har vært utredet for CO2-fangst, blant annet Klemetsrudsanlegget i Oslo. Forbrenning av avfall ved anlegget, fører til enorme utslipp av CO2, også i nasjonal sammenheng.

Stortingsvedtaket ga byrådet i Oslo tro på at det kunne bli fattet en beslutning om å investere i et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 ved Klemetsrudanlegget, allerede i løpet av inneværende år.

Kommentar: Tidenes klimabudsjett

– Beslutning i 2019

Men i revidert nasjonalbudsjett holder regjeringen fast ved det som tidligere er blitt uttalt og gjentatt ved flere anledninger.

«Etter ferdigstilling av grunnlaget må også de enkelte industriaktørene involvert i prosjektet fatte sine investeringsbeslutninger før det endelig kan legges frem for Stortinget. Dette innebærer at Stortinget etter planen kan inviteres til å fatte investeringsbeslutning for prosjektet våren 2019», heter det.

– Med dette tidsskjemaet når vi ikke rensing i 2020, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Det igjen innebærer dødsdommen for ambisjonen om 50 prosent CO2-kutt for Oslo fram mot 2020, etter som et anlegg for karbonfangst på Klemetsrud har vært en forutsetning for denne målsettingen.

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sa i sin tid som statsråd at det kunne drøye til 2022 før et fullskala anlegg for karbonfangst kunne stå ferdig. Det synes nå klart at det minst vil drøye til da før oppstarten finner sted. Likevel er altså byrådet i Oslo skuffet over revidert statsbudsjett. Byrådssekretær finans, Einar Wilhelmsen, forklarer det slik:

– 2020 er året regjeringen i Sundvollen-erklæringen sa at de ville ha minst ett fullskala anlegg for CO2-fangst på plass. Det er også året da klimaforliket sier at de nasjonale utslippene skulle vært redusert med 15 til 17 millioner tonn. I 2016 var de norske utslippene høyere enn i 1990, påpeker han.

– Vi er litt skuffet over at vi nå må utsette tidspunktet for når vi kan starte på Klemetsrud, sier Steen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

95 prosent kutt står fast

Selv om en mulig karbonfangst ved Klemetsrudanlegget nå er skjøvet fram i tid, vil ikke det få noen betydning for de 41 andre klimatiltakene i byrådets klimabudsjett, får Dagsavisen opplyst.

– Når vil Oslo nå målsettingen om 50 prosent kutt i utslippene?

– Det kommer vi tilbake til når vi legger fram klimabudsjettet for 2018. Det blir i hvert fall ikke i 2020, svarer Steen.

– Hva med målsettingen om 95 prosent utslippkutt mot 2030?

– Det målet står fast.

Les også: Vil spre kuttplan