Innenriks

Nestlé har kuttet ut grøt for de minste – forskere bestrider rådene som ligger til grunn

Nestlé har sluttet å selge babygrøt med anbefalt alder fra fire måneder. Det er i tråd med myndighetenes anbefaling, men rådene bestrides av ledende forskere.

– Nestlé har valgt å endre aldersanbefalingen fra fire måneder til seks måneder på alle barnegrøter i Europa, sier kommunikasjonssjef Celin Huseby i Nestlé Norge til NTB.

Begrunnelsen er at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at spedbarn bør fullammes til de er rundt seks måneder gamle. Først da bør man begynne med fast føde, ifølge WHO.

Siden 2001 har dette også vært tilrådingen fra norske helsemyndigheter.

«For barn som får kun morsmelk (fullammes), er det ingen grunn til å starte med annen mat før barnet har fylt seks måneder, så sant barnet følger vekstkurven sin og mor ønsker å fullamme», skriver Helsedirektoratet i sin veileder til foreldre.

Toneangivende forskere er imidlertid rykende uenige med WHO og Helsedirektoratet.

– WHO følger ikke med i timen. Det rådende synet i fagmiljøet er at det er bra å starte med fast føde fra mellom fire til seks måneder, sier barnelege og forsker Ketil Størdal til NTB.

Få følger rådene

De siste tiårene har det kommet stadig flere studier som underbygger dette, ifølge Størdal. Senest i mai gikk noen av verdens fremste fagmiljøer sammen for å be WHO snu.

– Det er ganske uvanlig at WHO får så mye motstand, sier Størdal.

Grunnen til at babyer bør få fast føde tidligere, handler om å forebygge allergier, sier han. Det er slett ingen erstatning for morsmelk.

– Det er viktig å få fram at amming er basisen det første året. Det er ikke noe diskusjon. Men det er ikke det som spørsmålet handler om, men forebygging av allergier, sier barnelegen.

Han sier dessuten at de fleste foreldre i Norge ikke følger anbefalingen fra myndighetene.

– Det er få norske barn som blir fullammet til seks måneder.

Ålreit med hjemmelaget

– Kan man gi Nestlés grøt anbefalt for barn på seks måneder til fire måneder gamle babyer?

– Ja, det kan man. De fleste som har hatt spedbarn selv, vet at det er lite mat som faktisk går inn. Det regulerer barnet selv. Det er kanskje litt den første dagen og litt mer neste dag, når barnet er klar for fast føde.

Det siste året har det vært mye debatt om hjemmelaget grøt versus kjøpegrøt til spedbarn. Størdal sier at hjemmelaget grøt er ålreit hvis man finner en kvalitetssikret oppskrift.

– Det er fint med kjøpegrøter, og vil man lage selv, finnes det gode oppskrifter for det, sier han.

Nye råd i fjor

Spesialrådgiver Gry Hay i Helsedirektoratet sier anbefalingene ble oppdatert i fjor.

– Både WHOs anbefalinger og de nordiske ernæringsanbefalingene ( NNR 2023) angir at fast føde bør introduseres omkring seks måneders alder, sier Hay til NTB.

De nordiske rådene konkluderer med at det er behov for mer kunnskap om risikoen for allergi relatert til tidspunkt for introduksjon av fast føde.

– I tråd med verdens ledende allergimiljøer anbefaler rådene at potensielt allergifremkallende matvarer som melk, egg og peanøtter, bør introduseres samtidig som barnet starter med fast føde og i løpet av det første leveåret, sier hun.

– Fullamming, det vil si kun morsmelk og vitamintilskudd, de første seks månedene, og deretter morsmelk sammen med fast føde, kom i 2023 inn på listen over WHOs «best buys», det vil si de mest kostnadseffektive tiltakene for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer, sier Hay.

Mener forskningen er tilstrekkelig

Barnelege Størdal viser imidlertid til det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet når han bestrider myndighetenes råd.

– Lancet har skrevet på lederplass at vi trenger ikke mer forskning. Vi har det vi trenger, sier han.

Han understreker at WHO gir en anbefaling som skal passe overalt i verden. Når europeiske fagmiljøer ber om nyanserte råd, er det fordi sykdomsbyrden er annerledes i rike land og fordi introduksjon av fast føde er trygt hos oss med rent vann og trygg mat.

– Dessverre er det helt andre forhold andre steder. Jeg har selv jobbet under andre forhold enn i Norge, og da treffer WHOs anbefaling godt, sier Størdal.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Mer fra Dagsavisen