Innenriks

Streiken i staten rammer politi og høyere utdanning

Akademikerne og Unio streiker fra fredag morgen. Det rammer politiet, departementer og høyere utdanning – blant annet universitetseksamener.

Etter mekling sju timer på overtid ble det klart at Akademikerne og Unio ikke ble enige med staten i årets lønnsoppgjør. I første omgang gikk 1251 medlemmer ut i streik fra fredag klokka 7.37.

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier forhandlingsleder Guro Lind for Unio Stat i en pressemelding.

Det var aldri aktuelt for dem å godta statens forslag.

– Denne avtalen ville gitt en dårligere løsning for Unios medlemmer enn i dag, sier hun.

Maktarroganse

Unio og Akademikerne er klart størst i staten, men regjeringen velger å overkjøre flertallet, mener Lind. Hun kaller det maktarroganse og en politisering av lønnsforhandlingene.

Lind får støtte fra leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat. Hun mener statens oppdrag har vært å få Akademikerne tilbake på en tariffavtale som er tilpasset LOs interesser.

– Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Nordli.

– Regjeringen har selv valgt streik

Både Lind og Nordli er klare: Staten og regjeringen har selv valgt streik.

– De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sine samfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO. Dette er nok et eksempel på denne regjeringens reverseringspolitikk, sier Nordli.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) sier at de har strukket seg langt for å komme til enighet.

– For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare. Ansatte i samme virksomhet, med de samme oppgavene, skal ikke ha ulike lønns- og arbeidsvilkår. Derfor har vi stått på kravet om én avtale, og at alle ansatte skal være sikret en lønnsøkning, sier hun.

For staten har det vært avgjørende å få til én avtale og en ramme i tråd med frontfaget, slår hun fast.

– I en tid med høy prisvekst og høye renter, må vi ta tydelige og gode valg for å sikre folk økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi. Staten ga derfor et tilbud som ville sikret begge deler, sier Tung.

Les også: Verden ser til Oslo: – Kopiert av hundrevis av byer (+)

Kan påvirke straffesaker

Allerede mandag trappes streiken kraftig opp. Samlet vil da over 1900 medlemmer i Akademikerne og nær 1600 Unio-medlemmer være i streik.

Hoveddelen av de som tas ut i streik fra Unio, jobber i politiet eller innenfor høyere utdanning. NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge rammes særlig.

Streiken vil kunne påvirke etterforskningen av straffesaker, sier politiet.

– Det er tatt ut totalt 371 personer ved Oslo politidistriktet i første og andre uttak fra Akademikerne og Unio. De streikende innehar ulike oppgaver og funksjoner i politidistriktet og uttaket omfatter jurister, politibetjenter og sivilt ansatte. Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Oslo-politiet opplyser til NTB at de som har bestilt time for å få nytt pass, kan møte opp til avtalt tid.

Per fredag formiddag går det som normalt på passkontoret i Oslo politidistrikt, opplyser Oslo-politiet, som legger til at det kan bli litt lenger saksbehandling på enkelte søknader.

Politiet skriver videre at de i enkelte situasjoner kan be om at ansatte gis dispensasjon til å jobbe under streiken.

– Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig, heter det i pressemeldingen.

Det begrunner de med at de er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser, selv i en arbeidskonflikt.

De opplyser videre at kommunikasjonsstaben kommer til å bli kraftig redusert.

Eksamen

Ansatte ved flere universiteter og høgskoler streiker. NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge rammes særlig.

Rektor ved Universitet i Bergen, Margareth Hagen, opplyser til Bergensavisen at eksamener ved universitetet rammes.

– Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet blir berørt. Det er tatt et stort jafs av begge fakultetene. Dette vil ramme eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier Hagen.

118 ansatte ved Universitetet i Bergen er blant dem som går ut i streik mandag.

– Skriftlig eksamen ser ikke ut til å bli rammet av streiken selv om den blir trappet opp neste uke. Vi har ikke helt oversikt over muntlig eksamen, sier rektor Tor Grande ved NTNU til TV 2.

– Streiken kan få konsekvenser for muntlige eller praktiske eksamener, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går nesten 300 ansatte ut i streik, nær halvparten av deres ansatte.

– Det kan føre til forsinkelser i utbetaling av strømstøtte, i tråd med strømstøtteordningen som mange er opptatt av, sier direktør for virksomhetsstyringen i NVE, Christine Kiste, til TV 2.

Les også: Anne-Kat Hærland: – KI er blitt den nye flåtten

LO og YS enige

Både LO Stat og YS Stat unngikk streik.

– LO fikk innfridd vårt viktigste krav. Det betyr et lønnsoppgjør med en ramme som sikrer en lønnsutvikling i tråd med industrien, på 5,2 prosent. Samtidig fikk vi gjennomslag for vårt andre hovedkrav, nemlig at alle de ansatte i staten skal ha samme tariffavtale. Det er viktig for frontfaget og den norske modellen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Akademikerne fikk i 2016, under Erna Solbergs regjering, gjennomslag for en egen tariffavtale i staten. I 2022 valgte Unio å gå over til samme avtale.

– To ulike avtaler har åpnet for en ulik lønnsutvikling over tid, og større lønnsforskjeller. LO krevde én likelydende avtale for alle de organiserte i staten. Det kravet har vi fått uttelling for, sier LO-lederen.

Stemmer nei

Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største forbundet i LO stat, mener imidlertid at avtalen med staten ikke er god nok og har stemt nei i LO Stats forhandlingsutvalg.

– Samtlige krav, utenom likelydende avtaler, har blitt avvist av staten. Den avtalen som nå er signert, er et stort skritt på veien mot mer lokale forhandlinger og dermed en fordeling uten streikerett. Den inneholder ikke gode nok sikringer av lønnsutvikling til alle, og resultatet blir da en avtale som legger opp til individualisering av lønnsforhandlingene, skriver NTL i en pressemelding.

Resultatet skal nå på uravstemning. For at medlemmene selv skal få bestemme om dette resultatet skal godkjennes eller om de skal ut i streik, må minst to tredeler avgi stemme.

Les også: Trygdeoppgjøret: Så mye øker alderspensjon og uføretrygd

Les også: Anne-Kat Hærland: – KI er blitt den nye flåtten

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

---

Disse blir tatt ut i streik

Akademikerne

 • Arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Kripos
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Unio

 • Sametinget
 • Arbeidstilsynet
 • Norges miljø- og biovitenskapeligen universitet
 • Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet
 • Oslo politidistrikt
 • Oslo Met
 • Sørøst politidistrikt, Øst politidistrikt, Finnmark politidistrikt
 • De samiske videregående skoler

Kilder: Unio og Akademikerne

---

Mer fra Dagsavisen