Innenriks

Milliarder til forsvar og helse, og millioner til vei i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 7 milliarder kroner og tilføre 2 milliarder til helsetjenestene når revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.

Av Peter Tálos/NTB

Mye er allerede kjent når regjeringen legger fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett tirsdag formiddag. Det meste er lekket av regjeringen selv, de første dryppene om tillegg kom så tidlig som på nyåret.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som vil legge fram forslaget til revidert budsjett klokka 11. Departementet vil sende ut nøkkeltall fra forslaget allerede klokka 8. Der vil det blant annet gå fram hvor mye oljepenger regjeringen legger opp til å bruke.

Da vil ventelig en rekke økonomiske analytikere og sjeføkonomer i landets største banker også kommentere hvilken påvirkning regjeringens budsjettforslag vil kunne få på styringsrenten fra Norges Bank og kronekursen, som er betydelig svekket den siste tiden.

Når Nato-målet

Allerede på nyåret ble kjent at politiet ble lovet 635 millioner kroner når revidert nasjonalbudsjett skulle legges fram. I etterkant er det, ifølge Aftenposten, lagt på mellom 200 og 300 millioner i gjengbekjempelse.

En av de største summene som er blitt kjent er imidlertid økningen på 7 milliarder kroner til Forsvaret. Regjeringen har valgt å forsere Stortingets behandling av langtidsplanen og legge til 5 milliarder allerede nå, en økning som også gjør at Norge tilfredsstiller Nato-kravet om 2 prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvarsutgifter.

– Jeg har vært opptatt av at Norge bør komme seg på lista over de som har et mål om å nå 2 prosent. Og gitt den situasjonen vi står i, så er det riktig at Norge tar det skrittet nå, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB da han kunngjorde satsingen.

Mer til kommunene

Regjeringen vil også øke kommunenes frie inntekter med 6,4 milliarder i nasjonalbudsjettet, den største økningen på 15 år.

I fjor fikk 157 norske kommuner negativt driftsresultat.

– Det tar regjeringen på alvor, sa kommunalminister Erling Sande (Sp) mandag.

Les også: Beskjed til Brenna: – Få ut finger’n før de dør

Ny asfalt

Mandag gikk regjeringen ut med at den vil styrke helsetjenestene med 2 milliarder kroner. Hensikten med den økte bevilgningen er å redusere køene og få ned ventetiden på helsehjelp.

Bedre forhold kan det også bli på landet riksveier ettersom regjeringen går inn for å øke potten for drift og vedlikehold på 640 millioner kroner.

– Dette gjør at vi kan legge ny asfalt, drenere og rett og slett vedlikeholde veiinfrastrukturen vår, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB mandag.

Les også: Valla mener Ap må tåle intern kritikk: – Det farlige er likegyldighet (+)

Firedobling til Gaza

I alt 7 milliarder kroner skal brukes på den norske støtten til Ukraina. Av dette er 6 milliarder satt av til militære formål, mens 1 milliard er beregnet på sivile formål. Dette er i tråd med Nansenprogrammet som ble vedtatt i fjor.

Også den norske støtten til Gaza øker solid, fra 250 millioner kroner til 1 milliard.

– Palestinerne på Gaza har levd under forferdelige forhold helt siden 7. oktober i fjor da krigen startet, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til TV 2 søndag.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

---

Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Dette er kjent om hva som legges fram:

 • Den midlertidige arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025.
 • Forsvaret 7 milliarder kroner. Av dette går 2 milliarder kroner til å øke den operative evnen, 5 milliarder kroner går til arbeidet med langtidsplanen.
 • Ukraina 7 milliarder kroner. Av dette går 6 milliarder til militær støtte, 1 milliard til den sivile delen av Nansenprogrammet.
 • Gaza-bistand økes fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner.
 • Regjeringen vil bruke 640 millioner kroner mer på drift og vedlikehold av riksveier.
 • Domstolsreformen: Fem tingretter blir gjenopprettet, ifølge Aftenposten og NRK. Regjeringen vil også foreslå å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.
 • 166 millioner kroner skal gå til å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen, ifølge NRK.
 • Politiet får 635 millioner kroner til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde bemanning. I tillegg settes det av 200–300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.
 • Skolebøker 300 millioner kroner for innkjøp av 1 million bøker.
 • 100 millioner kroner til bevaring av gamle kirkebygg. Pengene kommer ifølge avisa Vårt Land fra det nylig opprettede Kirkebevaringsfondet.
 • 180 millioner til Heimevernet. 150 går til økt aktivitet, mens 30 går til klær og utstyr – NRK
 • Tolletaten skal få 118 millioner kroner for å stanse innførsel av narkotika. I tillegg 60 millioner kroner ekstra til drift, ifølge VG.
 • Svalbard: 125 millioner kroner for å dekke opp økte strømutgifter. I tillegg 42 millioner kroner til investering i energiforsyningen.
 • Privatskolene kompenseres med 484 millioner kroner. Dette er en reversering av kutt som kom i budsjettet i fjor i forbindelse med vedtaket om en ny finansieringsmodell for friskoler, skriver Altinget. Endringen rammet kombinerte barne- og ungdomsskoler.
 • Handlingsplan for å øke deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, noe som er 180 millioner kroner mer enn i fjor, skriver Altinget.
 • Kommunenes frie inntekter økes med 6,4 milliarder
 • 2 milliarder kroner til helsetjenestene, blant annet for å få ned ventetiden på helsehjelp. Helse nord får 250 millioner kroner av potten. Av dette går 90 millioner kroner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd, mens Finnmarkssykehuset får 15 millioner for å styrke Klinikk Alta. Akuttilbudet i Narvik og Lofoten skal opprettholdes, og de får henholdsvis 80 millioner og 65 millioner kroner til dette.
 • Roseslottet i Oslo får 3 millioner kroner til å ta utstillingen ut på turné i hele landet i forbindelse med 80-årsjubileet for frigjøringen av Norge.
 • Pilotutdanningen i Bardufoss 7,5 millioner kroner, ifølge UiT.
 • Digitalt dødsbo 5,5 millioner kroner, ifølge VG.
 • Det Norske Teatret får 9 millioner kroner.
 • Dyrsku’n i Telemark 3 millioner kroner. Pengene skal gå til satsing på mat og tradisjoner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til nitrogenrensing i Oslofjorden. Fra før er det bevilget 32 millioner kroner, og det blir dermed 52 millioner kroner totalt.

---

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen