Innenriks

Fredrikstad-mann må i fengsel etter dødsulykke i Operatunnelen

En 29 år gammel mann fra Fredrikstad er dømt til åtte måneders fengsel etter at han kjørte i feil kjøreretning og kolliderte med en trailer i Operatunnelen i Oslo.

En ung kvinne som var passasjer i bilen, mistet livet da personbilen kolliderte med en semitrailer i Operatunnelen natt til 5. november 2022.

Da hadde personbilen først krysset dobbel, heltrukken gul sperrelinje på Mosseveien og kjørt i motgående kjøreretning i mer enn én kilometer.

I alt var det fire passasjerer i alderen 17 til 20 år i bilen. I tillegg til kvinnen som omkom på stedet, ble kjæresten til sjåføren påført svært alvorlige skader i ulykken. De to andre passasjerene ble innlagt på sykehus i nesten to uker etter kollisjonen.

Den tiltalte nektet straffskyld da saken gikk for retten i slutten av januar.

– Det er ikke ført bevis for retten som kan forklare tiltaltes kjøremønster ved annet enn vedvarende feilvurdering av trafikkbildet. Etter rettens syn har tiltalte utvist grov uaktsomhet, slås det fast i den enstemmige dommen fra Oslo tingrett.

Det skjedde en lignende ulykke i Operatunnelen natt til 1. januar i år, som retten bemerker i dommen.

– Retten kan ikke se at en ulykke med likhetstrekk i samme område natt til 1. januar 2024 i år tilsier en annen vurdering, skriver dommeren.

29-åringen mister førerkortet i fire år fra ulykkesdatoen og må avlegge førerprøve på nytt.

Sjåføren er også dømt til å betale til sammen i underkant av 600.000 kroner i erstatning og oppreisning til passasjerene og de etterlatte til den omkomne kvinnen.

Mer fra Dagsavisen