Innenriks

Sindre Finnes avviser å ha hatt innsideinformasjon

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes la tirsdag fram sin egen uttalelse om aksjesakene. Han avviser at han hadde innsideinformasjon.

Uttalelsen har han delt opp i flere temaer: Handel i pandemitid, jobben i Norsk Industri, øvrige transaksjoner/spørsmål og aksjehandlene i Sveits.

Når det gjelder pandemitiden, avviser Finnes at han på noe tidspunkt er blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger som kan betegnes som innsideinformasjon.

– Mye på hjemmekontor alene

– Det er ikke noe sammenfall mellom oljeskattepakken og mine handler, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt kjennskap til sensitiv informasjon relatert til dette.

– Jeg hadde ingen innsideinformasjon om at regjeringen 10. september 2020 skulle varsle mulige koronainnstramminger.

Han forklarer at han tilbrakte store deler av tiden på hjemmekontor alene, og at han hadde mye tid til rådighet, som etter hvert i økende grad ble benyttet til å bedrive aksjehandel.

Har ikke tilgang til klokkeslett

Når det gjelder øvrige transaksjoner, mener Finnes det er en umulig oppgave å detaljforklare enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid, skriver Finnes i uttalelsen.

– Flere medier etterspør klokkeslett for når handlene er utført, noe oversikten jeg har tilgang til ikke viser. De listene jeg disponerer viser ikke klokkeslett før 2019, skriver Finnes.

Han forteller at oversikten som ble oversendt til Høyre, og som mediene har fått, er utskrifter fra hans VPS-kontoer.

– Da transaksjonsoversikten kun går tilbake til 2019, har jeg gått igjennom kontoutskrifter for å kunne skaffe oversikt over transaksjoner utført i perioden 2013–2019.

Ikke andre eierinteresser

Finnes forteller at han har hatt til sammen fire kontoer: En handlekonto (depot) i S-banken og Nordnet siden 2013, og har siden 2017/18 også aksjesparekonto hos S-banken og Nordnet. Tidligere hadde han en VPS-konto i Bien sparebank, men denne ble slettet da den ikke var i bruk.

– Jeg har ikke hatt andre eierinteresser i perioden 2013–2021 i Norge eller i utlandet enn de som nå er kjent, skriver han.

Finnes gjør videre oppmerksom på at han har en aksje i SFL, som tidligere var registret i VPS, men som nå ligger i en annen verdipapirsentral. Aksjen handles i USA og han eier den via en konto i Nordnet.

Sveits

Finnes skriver at han ble forledet til å investere 116.000 kroner i et firma som først holdt til i Barcelona, men som etter hvert flyttet til Sveits.

– Jeg ble i årene som gikk, holdt varm, og ble forespeilet at disse pengene vokste ved at jeg fikk informasjon som viste gevinst på investeringen. Jeg gjorde ingen ytterligere investeringer i selskapet, men oppdaget etter hvert at firmaet sto oppført på det svenske finanstilsynets liste over firmaer som drev med investeringsbedragerier, skriver Finnes.

Da forsto han at han hadde blitt utsatt for et bedrageri.

– Det er først og fremst utrolig kjedelig og flaut å innse at jeg ble lurt trill rundt. Det er også en medvirkende årsak til at jeg ikke har gått videre med en eventuell anmeldelse i denne saken. Faktum er uansett at jeg tapte hele investeringen.

Finnes legger vekt på at det ikke dreide seg om børsnoterte aksjer.

– Investeringen ble innrapportert til skattemyndighetene på ligningen hvert år, fram til 2020 da jeg anså beløpet som fullstendig tapt. Tapet er ikke ført som fradrag i ligningen, skriver Finnes.

Leverte materiale 13. september

Tirsdag kveld offentliggjorde Erna Solberg og Høyre en tidslinje over hva de visste og ikke visste om aksjehandelssaken i ukene før og etter valget. Finnes skriver i sin uttalelse at han overleverte materialet om sine aksjehandler til kona og hennes medarbeidere onsdag 13. september klokka 9.

– Noe ble sendt elektronisk før møtet og noe på papirutskrift på møtet, skriver han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: