Innenriks

Norsk Industri vurderer å skjerpe ansattes mulighet til å gjøre aksjekjøp

Norsk Industri ser på muligheten for å innskjerpe muligheten deres ansatte har til å kjøpe aksjer etter avsløringene rundt Sindre Finnes.

– Vi vil den nærmeste tiden i samråd med styret gå gjennom alt relevant regelverk i lys av denne saken. Dette innebærer en innskjerping av ansattes mulighet til å gjøre aksjekjøp. Det behandles på styremøtet i Norsk Industri i morgen, sier bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri til NRK.

Den siste tiden har det kommet fram at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes gjennomførte en rekke aksjekjøp mens Solberg var statsminister. Finnes er ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

Sunde er klar på at Finnes ikke har brutt retningslinjene til Norsk Industri med aksjekjøpene. Han presiserer også at eventuelle endringer i retningslinjene ikke vil få tilbakevirkende kraft.

Mer fra Dagsavisen