Innenriks

Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til sikrere ferdsel mellom Voss og Bergen

I statsbudsjettet for 2024 vil det bli satt av 300 millioner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle, opplyser regjeringen.

– Det er viktig for regionen og viktig for hele Sør-Norge. Disse midlene gjør at fremdriften i planleggingen kan fortsette. Strekningen er i dag preget av lav standard, tunneler med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger og skredutsatte områder. Derfor prioriterer vi penger i statsbudsjettet for neste år. Det er et tydelig signal om vår ambisjon om å gjennomføre Arna-Stanghelle, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Gjennom prosjektet ønsker Statens vegvesen og Bane Nor å utarbeide en ny løsning for vei og bane som er tryggere, raskere og mer forutsigbar.

Støre får støtte av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– For regjeringen er det viktig å vise at vi planlegger for fremtiden. Dette prosjektet er viktig for å binde landet sammen. Vi vil at Arna-Stanghelle skal bygges. Derfor prioriterer regjeringen å fortsette det forberedende arbeidet, sier Vedum.

Prosjektet har blitt utsatt flere ganger tidligere. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder kroner, skrev Bergens Tidende.

Prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane Nor sier til VG at prosjektet kan stå ferdig om ti til tolv år.

– Det er ikke to streker under svaret på hvor mye det vil koste, men anslaget i dag er over 30 milliarder kroner, sier han til avisen.

Mer fra Dagsavisen