Innenriks

NHO: Offentlig-privat samarbeid gir høy effektivitet hos kommunene

Kommuner som bruker både private og offentlige leverandører, har i gjennomsnitt høy effektivitet uten at det går på bekostning av kvalitet, viser ny NHO-rapport.

På vegne av NHO har NyAnalyse analysert tjenestekvalitet og ressursbruk innenfor sykehjem og hjemmebasert omsorg, barnehage, og renhold og eiendomsdrift i norske kommuner.

Funnene indikerer at kommuner som i størst grad benytter en miks av private og offentlige leverandører, driver mer kostnadseffektivt og med bedre kvalitet enn kommuner med lavere andel private leverandører, heter det i en pressemelding fra NHO.

Dette samsvarer med funn fra tilsvarende rapport i 2019. Samtidig understreker NHO at det også finnes kommuner med alle tjenester i egenregi, som driver effektivt med god kvalitet. Rapporten viser også at store kommuner er noe mer effektive enn små.

– Kommunene leverer alt i alt gode tjenester til innbyggerne i dag, men spriket er stort på hvor godt og effektivt man driver. Løsningen på velferdsstatens utfordringer ligger i et styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og rapporten bør vekke interesse hos alle som er opptatt av kommunale tjenester og kommuneøkonomi, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO.

Mer fra Dagsavisen