Innenriks

Tror ikke gratis kollektivtrafikk vil redusere biltrafikken

Stavanger kommune har vedtatt å gjøre all kollektivtrafikk gratis. Det er et tilbud som svært få bilister vil benytte seg av, mener forsker.

Fra 1. juli blir Stavanger den første storbyen i Norge som lar all kollektivtrafikk bli gratis. Alle som reiser med buss, tog og båt i kommunen slipper da å betale.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektivt i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Nils Fearnley, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt, tror derimot ikke at grepet som politikerne i Stavanger nå gjør, vil redusere biltrafikken.

– Bilbruken påvirkes nesten ikke av kollektivpriser. Selv om dramatiske endringer i prisen gir store endringer i passasjertallet, så er det nesten ikke endringer i bilbruken, sier han.

Mener reisetid er viktigere enn pris for bilister

Fearnley har studert mange prosjekter rundt om i verden med gratis kollektivtransport. Det har gjort ham skeptisk til gratis kollektivtrafikk som virkemiddel for å oppnå noen som helst transportpolitiske mål.

– Hvis målet er at mange skal kjøre buss, så oppnår du det. Men det er jo ikke noe mål i seg selv å øke motorisert reising. Mesteparten vil være nye, genererte reiser. En forsvinnende liten andel vil være tidligere bilister, sier han.

Nils Fearnley, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (arkivfoto).

Grunnen til dette, forklarer han, er fordi folk bruker bil som transportmiddel av helt andre grunner enn prisen på buss og annen kollektivtransport. I stedet er det praktiske gevinster, som reisetid og muligheten til å kjøre nøyaktig dit man vil, som avgjør.

– Det er all grunn til å ha kollektivtransport, men pris som virkemiddel er ikke noe særlig effektivt virkemiddel for å lokke bilistene over. Frekvens på avganger er antakelig mer kritisk enn prisen. Bilistene står nok mer i en tidsskvis enn en pengeskvis, mener forskeren.

Selv om han ikke tror det blir noen merkbar reduksjon i antall bilister, regner han med det vil bli langt flere reisende som benytter seg av kollektivtilbudet. Det tilsier tidligere erfaringer med lignende tiltak, ifølge Fearnley.

– Jeg ville ikke blitt overrasket om man doblet passasjertallet i Stavanger, sier han.

Byråd: Ville kostet 15–20 ganger så mye i Oslo

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, sier hun vil følge spent med på hvordan det går med tiltaket i Stavanger.

– Det blir spennende å se hvordan ordningen vil virke for å få ned biltrafikk og forurensing, sier hun til Dagsavisen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg håper også regjeringa lar seg inspirere av dette. Samferdselsministeren kan begynne med å kutte momsen på kollektivreiser som Erna Solberg innførte da hun satt i regjering, legger hun til.

Det foreligger ingen planer om å innføre gratis kollektivtrafikk i Oslo også. Det ville i så fall ha påført kommunen enorme kostnader, påpeker Stav. I Stavanger er det budsjettert med nærmere 200 millioner kroner i billettinntekter i 2023.

– Halvparten av alle kollektivreiser i Norge skjer i Oslo. Derfor ville det kostet minst 15–20 ganger så mye som i Stavanger å gjøre det omfattende kollektivtilbudet i Oslo gratis, sier hun, og benytter anledningen til å heller skryte av andre tiltak som Oslo-byrådet har kommet med de siste årene:

– I Oslo har vi kuttet kraftig i prisene på enkeltbilletter. I sommer kutter vi også månedskortprisen for barn og ungdom, sier hun, før hun legger til at MDG i Oslo går til valg på å kutte prisen på månedskort med 40 prosent.

Mer fra Dagsavisen