Stavanger

Gratis kollektivtransport: Uansvarlig, mener Høyre

– Bekymrende og uansvarlig, mener Høyres Sissel Knutsen Hegdal. Mette Vabø (V) er positiv, men lurer på hvordan man skal sjekke om passasjerene er bosatt i Stavanger eller ikke.

Fra 1. juli blir kollektivtransport gratis for innbyggerne i Stavanger kommune. Målet er at det skal sørge for at færre kjører bil og flere reiser kollektivt.

Flertallspartienes foreløpige beregninger er at dette kommer til koste Stavanger kommune 200 millioner kroner årlig. Dette er Stavangers andel av billettinntektene til Kolumbus, ifølge Ap.

Forslaget som skal behandles i kommunestyret før sommerferien.

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, er skeptisk.

– Det er bekymringsverdig at det kommer en slik beslutning uten at kommunedirektøren har utredet den fulle konsekvensen. 200 millioner kroner et betydelig beløp i dagens situasjon med høy prisvekst og renteøkning. Hva er totalkostnaden? At man ikke vet omfanget, bekymrer meg skikkelig, sier Knutsen Hegdal og legger til:

– Ap lovet billigere kollektivtransport i 2014. Da var den estimerte kostnaden 250 millioner kroner. Nå er alt gratis for 200 millioner?

Høyre-toppen stusser også over at Stavanger kommune skal påta seg ansvaret for kollektivtransporten. Noe som er fylkeskommunens oppgave.

Det er selskapet Kolumbus som driver kollektivtrafikken i Stavanger-regionen – og det er Rogaland fylkeskommune som har det politiske og økonomiske ansvaret for kollektivtrafikken.

– Her påtar kommunen seg ansvaret for for noe som er fylkeskommunens bord, sier Hegdal Knutsen, som heller vil prioritere områdene som faktisk kommunen har ansvaret for.

– Bedre barnehager, bedre skoler, bedre eldreomsorg, demenslandsby. Vi må ikke havne bakpå når det gjelder å opprettholde gode kommunale tjenester, sier Knutsen Hegdal.

Skrotes av Høyre ved første anledning?

Pengene hentes fra Stavanger kommunes «sparekonto», disposisjonsfondet. Her er det to milliarder kroner. Halvparten er bundet opp mot pensjon. Én milliard er frie midler.

– Flertallspartiene har allerede gitt gratis SFO til førsteklassinger. De skal rulle ut mer gratis skolemat og tanntilbud. Hvordan skal vi opprettholde det gode tjenestetilbudet? spør Høyres ordførerkandidat.

– Kommer Høyre til å fjerne gratis kollektivtransport dersom dere kommer i posisjon etter høstens valg?

– Først må vi sette oss inn i saken, diskutere med de andre mindretallspartiene og vi må se på hva tertialrapporten sier. Det jeg kan si nå er at det ikke ligger 200 millioner kroner i økte kostnader for å dekke gratis kollektivtransport, svarer Knutsen Hegdal.

Vi må heller se på hvor skoen trykker mest for folk og familier som sliter. Det er også mange i næringslivet som sliter.

—  Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger

Hun sier Høyre både er for universelle ordninger og målrettede tiltak for å bedre folks liv og bekjempe fattigdom og forskjeller i samfunnet.

– Bussen kan jeg betale for selv. Rogaland er blant de laveste på månedskort, 650 kroner. Det innbyggerne etterlyser på kollektivtransport er først og fremst bedre rutenett og økt frekvens der de bor og dit de skal reise. Vi må heller se på hvor skoen trykker mest for folk og familier som sliter. Det er også mange i næringslivet som sliter, sier Knutsen Hegdal.

Gruppeleder i Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal (t.h.), ønsker automatisk fornyelse av skjenkebevillinger i Stavanger kommune. Hun får støtte fra Stavanger Venstres gruppeleder Mette Vabø.

Venstre: – Positive

Venstres ordførerkandidat, Mette Vabø, er positiv til gratis kollektivtransport og vil stemme for forslaget i kommunestyret.

– Venstre er kjempepositive til å gi alle innbyggere gratis kollektivtransport. Jeg håper det er noe nabokommunene vil være med på, sier Vabø til RA.

Venstre er positive, men så er det også noen ubesvarte spørsmål her, mener Vabø.

– Hvordan skal man kontrollere hvem som skal reise gratis og ikke? Hvilke kommuner får Stavanger-folk lov til å reise gratis til? Folk bor gjerne i Sandnes og jobber i Stavanger. Og hvordan skal man bevise at man bor i Stavanger? Vi er jo ett bo- og arbeidsmarked. Det beste ville vært om alle kommunene på Nord-Jæren var med på dette, sier Vabø, som håper flertallspartiene har koordinert forslaget med Kolumbus.

– 1. juli kommer fort. De har ikke lang tid til å finne ut hvordan dette skal løses, sier Vabø.

Hun synes forslaget er valgflesk.

– Men et godt valgflesk, som kommer innbyggerne til gode, sier hun.

– Frister det Venstre å «bytte side» i Stavanger-politikken?

– Flertallet har ikke tatt oss med i dialogen om dette, svarer Venstre-toppen.

Ap: Derfor blir det gratis

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, forklarer hvorfor det blir gratis å reise kollektivt dersom man bor i Stavanger.

– Vi har snakket om dette lenge. Vi har overskudd i kommuneøkonomien. Grunnen til overskuddet er gode skatteinntekter. Folk har gode jobber. Næringslivet går som det griner. Disposisjonsfondet, «sparekontoen» til kommunen, er fylt opp. Det er på tide å gi innbyggerne noe tilbake, sier Mossige, som oppfordrer alle til å prøve busstilbudet.

– Det er bedre enn mange er klar over, sier han.

Gratis kollektivtransport handler også om klima og folks lommebok.

– Vi skal redusere biltrafikken på veiene. Vi må nå nullvekstmålet, ellers kommer rushtidsavgiften tilbake. Det handler også om å gi en håndsrekning til folk som har det tøft økonomisk.

Mossige er ikke redd for å tømme sparekontoen til kommunen, eller bruke for mye av fondet som skal sikre kommunen i krisetider.

Dag Mossige (Ap)

Bufferkontoen er enorm. Det er på tide at innbyggerne får noe igjen.

—  Dag Mossige, gruppeleder Stavanger Ap

– «Sparekontoen» er rekordstor

– Fondet er rekordstort. Kommune har hatt nøktern pengebruk. Bufferkontoen er enorm. Det er på tide at innbyggerne får noe igjen, sier han.

Mossige frykter heller ikke at kostnaden skal bli høyere enn 200 millioner kroner.

– Er forslaget et desperat forsøk på å vinne velgere før valget i september?

– Vi gikk til valg på enten gratis buss eller reduserte priser på kollektivtransport. Det vi gjør er å levere på det vi ble valgt inn for, svarer Mossige.

Ordningen varer ut 2024. Han er klar over at et nytt regime i Stavanger kan stryke ordningen.

– Jeg håper at Høyre ser at dette også er et godt klimagrep og at også de vil omfavne det.

Hvordan man skal kontrollere ordningen er uvisst.

– Folk må være i stand til å vise at de er bosatt i Stavanger. Kanskje det kan være via en app-løsning, eller «Min side» på Stavanger kommune. Akkurat hvordan får vi komme tilbake til. Vi har vært i kontakt med fagfolk, som sier at dette er fullt mulig, sier Mossige.

Myrhol: – Håper andre følger etter

Frode Myrhol i Folkets parti (FP) sier gratis kollektivtransport er viktig for å hindre innføring av rushtidsavgift.

– Klarer vi ikke å opprettholde nullvekstmålet, vil staten fjerne 50 millioner kroner i året som vi får for å ikke ha rushtidsavgift, sier han.

Myrhol har tidligere løftet fram gratis kollektivtransport. Nå håper han resten av fylket ser til Stavanger.

– Det vi gjør for innbyggerne i Stavanger nå, mener jeg fylkeskommunen hadde klart å gjøre for hele Nord-Jæren. Nå er det opp til de andre kommunene å slenge seg på, selv om jeg tviler på det. Det er også et håp om at staten synes dette er spennende, og kommer med penger, sier Myrhol.

Mer fra Dagsavisen