Innenriks

Ella Marie Hætta Isaksen hedret med Fritt Ords Honnør

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen mottok torsdag Fritt Ords Honnør for sin innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

Isaksen var frontfigur under demonstrasjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

– Kunstneren og aktivisten Isaksen er blitt et sterkt symbol på den fornyede rettighetskampen urfolk har ført i Norge, 40 år etter Alta-aksjonene, skrev Fritt Ord da det i begynnelsen av mars ble kjent at Hætta Isaksen skulle motta hedersprisen.

Fritt Ords Honnør består av et beløp på 100.000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

– Isaksen har stått sentralt ved å forene kultur, aktivisme og arbeid for minoritetsvern og urfolksretter på måter som har nådd svært mange, sier styreleder Grete Brochmann.

Nyeste fra Dagsavisen.no: