Innenriks

Unikt norsk kjæledyrregister kan forebygge sykdom – også hos mennesker

Norge er først ute i verden med å kombinere nasjonalt ID-register for kjæledyr med data i sanntid om dyrenes diagnoser. Det forebygger også menneskers helse.

Av Mette Estep/NTB

Det er nå registrert 900.000 hunder og katter i ID-registeret DyreID. I den ferske «Kjæledyrrapporten 2022» anslås det at over 95 prosent av alle valper og over 80 prosent av alle kattunger blir ID-merket og registrert.

I tillegg drifter DyreID helseplattformen Pyramidion, som overvåker og samler inn alle diagnoser som stilles i norske dyreklinikker. Hele 94 prosent av diagnosene er registrert innen 5 dager etter besøk hos veterinær.

– Jeg er stolt over at Norge er et foregangsland og at vi nå begynner å se nytten av å ha samlet så mye data over så mange år. Datagrunnlaget på diagnoser hos kjæledyr gir oss et unikt grunnlag for forskning på en rekke lidelser og sykdomstrender. Dyr og mennesker lever tett sammen, og disse dataene kan også få betydning for vår helse, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen til NTB.

– Dataene i DyreIDs register fremkommer i sanntid og gjør at vi raskere kan oppdage spredning av smittsomme sykdommer enn andre rapporteringssystemer, sier Akselsen.

Menneskets venn

Kombinasjonen av ID-registeret og innsendte diagnoser på kjæledyr gir unik innsikt i hvordan det står til med dyrene rundt omkring i landet. Det kan gi verdifull informasjon om spredning av smitte. Ikke bare kan man varsle eiere i utsatte områder om at de bør sjekke dyra sine godt, data om dyr kan brukes i forebyggende helse for mennesker.

De siste årene har det for eksempel vært høye flåttall. Registrerte smittetilfeller for borreliose øker år for år. Foreløpige smittetall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det var 88 personer ble registrert med sykdommen i løpet av januar og februar i år, noe som er mer enn dobbelt så mye som det noen gang har vært i disse månedene.

Flåttens utbredelse

En analyse av data fra DyreID kan hjelpe oss å følge med på flåttens utbredelse. Den viser at mars er en måned hvor det vil skje en oppblomstring, og kanskje blir det et nytt toppår.

– Våre diagnosedata viser at Viken, Oslo og Vestland er fylker med flest stilte flåttdiagnoser. Flått forekommer i store deler av landet, men høyest forekomst i kystnære strøk. De siste årene ser vi at flåtten har spredd seg til innlandet, skriver DyreID i Kjæledyrrapporten 2022.

Kartet fra DyreID viser at smittebærende flått nå har spredt seg så langt nord som til Tromsø. Tvedestrand var kommunen i fjor med flest stilte flåttdiagnoser.

Annen bruk

Tilfeller av flått på kjæledyr er bare ett eksempel på hva som kan overvåkes.

– Vi overvåker i sanntid utvalgte diagnoser, og vi kan blant annet varsle alle landets dyreeiere ved utbrudd. Eksempelvis samarbeidet DyreID med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i 2019, hvor vi leverte data i forbindelse med epidemien knyttet til smittsom blødende diaré hos hunder, sier daglig leder Gudbrand Lie Vatn i DyreID.

Ved utgangen av 2022 var det registrert over 6,4 millioner diagnoser, med i snitt over 100.000 diagnoser per måned.

---

Kjæledyr i Norge

 • 40 prosent av nordmenn har hund, katt eller begge deler, opp fra 34 prosent i 2019.
 • Gjennom pandemiårene 2020 og 2021 økte antall hunder og katter i Norge. Trenden avtok i 2022. Dette mønsteret er også registrert utenfor Norge.
 • Totalt er det anslagsvis 520.000 hunder og 660.000 katter i Norge.
 • Over 900.000 kjæledyr er registrert i de nasjonale databasen DyreID.
 • Over 95 prosent av alle valper og over 80 prosent av alle kattunger ble ID-merket og registrert i DyreID i 2022.
 • Gjennomsnittlig forventet levealder er 14 år for katt og 11 år for hund.
 • Blandingshund og huskatt er de to mest populære rasene.
 • Luna var det mest populære navnet både for tisper og hunnkatter i 2022, mens Milo slo best an for hannhunder, og Simba for hannkatter.
 • Sommer var høysesong for diagnoser på kjæledyr i 2022 med over 125.000 diagnoser i juli.
 • Tannstein og ørebetennelse er svært vanlig diagnose hos hund, mens verkebyll, bittsår og tannproblemer er vanlige diagnoser på katt.
 • Hunder eldre enn 7 år, kommer også ofte til veterinær for sykdommer relatert til artrose og smertetilstander, samt ulike kreftformer.

Kilde: Kjæledyrrapporten 2022

---

Mer fra Dagsavisen