Innenriks

Korpslederen i Frelsesarmeen: – Det verste jeg har sett på mine 18 år

En ny rapport viser at over 80 prosent av de som stiller seg i matkø er Nav-klienter. – Når nav-klienter tar kontakt med Frelsesarmeen så tyder det jo på at ting ikke er som det skal være, sier korpsleder i Frelsesarmeen.

– Det er det verste jeg har sett på mine 18 år som offiser i Frelsesarmeen, sier offiser og korpsleder i Frelsesarmeen i Moss, Bjørn Løvdahl.

Frelsesarmeen i Moss har hatt en mangedobling av antallet personer som stiller seg i matkøen hos dem.

I januar i 2022 var det vanlige snittet 60–70 husstander per utdeling – nå ligger normalen tett på 300 husstander hver utdeling.

– I dag delte vi ut 310 poser med mat, og det rakk akkurat, forteller han.

– Oftere vanlige familier som tar kontakt

En ny rapport gjennomført av forskningsstiftelsen Fafo, viser nå at 84 prosent av de som tar imot matposene fra Bjørn får en eller flere ytelser fra Nav. Her kartla de Frelsesarmeens tilbud om mathjelp i Oslo, Drammen og Sarpsborg i november 2022.

– Nå ser vi oftere helt vanlige familier som tar kontakt, i motsetning til før da det var mest vanlig å ta kontakt med oss når noen hadde kommet inn i en skikkelig skvis, der man risikerte å miste både hus og bil, og de hjalp vi kanskje i et halvt år før de var på beina igjen, sier han.

Han forteller videre at den økte pågangen gjør at de ikke kan tilby en samtale og et varmt måltid til de som trenger det mest.

– Frivillige kommer inn klokken sju på morgenen, og setter i gang med å pakke. Det går i ett fra vi åpner klokken ti, og det blir bare tid til å veksle noen korte ord med de som henter matposen. Det er synd fordi vi ikke får tid til å gi den omsorgen på samme måte som vi gjorde før, sier han og legger til:

– At Nav-klienter tar kontakt med oss, tyder jo på at systemet ikke fungerer slik det skal, sier han.

Mange tunge historier

Selv om han ønsker å være profesjonell når han møter mennesker som sliter økonomisk, så blir han preget av det, det er mange tunge historier.

– I går ringte en mor til meg og fortalte at det bare akkurat går rundt denne måneden, og lurte på om det var greit at hun tok kontakt igjen hvis hun ikke fikk ting til å gå opp. Som far blir jeg preget av det, vi har som foreldre et ansvar om å lære barna å leve nøkternt, men når det går utover hverdagen deres så blir det en klump i magen, og vi føler litt på maktesløshet i møte med de mange som trenger hjelp, sier han.

Daglig leder i Fafo, Tone Fløtten sier også til Nettavisen at rapporten tyder på at stønadsnivået er for lavt siden Nav-klienter må til Frelsesarmeen.

Elisabeth Thoresen.

– Nav har dessverre sviktet

– Vi får gjennom Fafo sin rapport en bekreftelse på det vi har sagt i mange år, sier Elisabeth Thoresen fra Drammen, leder for den ideelle organisasjonen AAP-aksjonen.

Thoresen har blitt et talerør for mange mottakere av sosiale ytelser.

Hun mener også at ordningen med økonomisk sosialhjelp slett ikke fungerer som et sikkerhetsnett slik det er tenkt. Til det er satsene for lave og ordningen altfor rigid.

– Det vi opplever akkurat nå er politisk valgt fattigdom som påfører enkeltmennesker enorme menneskelige lidelser og fortvilelse. Og samtidig har vi en statskasse som flyter over av penger. Det er rett og slett et svik mot de som sitter nederst ved bordet, sier hun.

Thoresen sier at de i flere år har etterlyst en slik rapport som kan si hvem personene i matkøene er. De har også savnet at mediene har spurt hvorfor vi får lengre matkøer når vi har Nav. Det er jo til Nav det skal søkes økonomisk hjelp, ikke de private organisasjonene.

– Nav har dessverre sviktet med sitt sikkerhetsnett, sier hun.

– Regjeringen tvinner tommeltotter

Derfor mener hun at hvis man skal få bukt med de økte matkøene og fattigdommen i Norge må de statlige ytelsene som AAP, uføretrygd og minstepensjon opp.

– Ved siden av dette må de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp betydelig opp, samtidig som Nav må kunne godkjenne flere utgifter, sier hun og legger til:

– Regjeringen må handle. Her og nå sitter de og tvinner tommeltotter. De er kjent med problemet og velger å ikke gjøre noe.

Ifølge henne er det fint med økt barnetrygd, gratis SFO og barnehager, noen av tiltakene regjeringen har fått på plass.

– Men dette hjelper ikke de enslige uten barn. De får ikke noe mer å leve av.

Må se på Navs ytelser

Det viktigste regjeringen kan gjøre, ifølge henne, er å sette i gang en gjennomgang av størrelsen på Nav sine ytelser og ikke minst hvordan de ulike ytelsene påvirker hverandre.

At noe må skje nå tar også stortingsrepresentant Mimir Kristjansson (R) til orde for.

– Stortinget må snarest bli enige om en krisepakke mot den voksende forskjellskrisa. Vi har ikke tid til å vente til revidert budsjett i sommer, sier han og legger til at fattigdommen i Norge er minst like alvorlig nå som den var før jul. Derfor kan vi ikke lukke øynene for de lange matkøene bare fordi høytiden er over.

– Regjeringen og NAV-ledelsen burde gremmes over at lokale NAV-ansatte er nødt til å sende brukere til Frelsesarmeen. Det er galskap at den styrtrike norske staten ber frivillige ildsjeler ta ansvar for fattigdommen i Norge.

---

Dette viser funnene i Fafos rapport

  • Nesten to tredjedeler av de som mottar mathjelp er kvinner.
  • Over halvparten av gjestene oppgir at de bor sammen med barn.
  • En tredjedel av gjestene bor alene.
  • Ni prosent av gjestene oppgir at de har en relasjon til arbeidslivet, nesten alle jobber deltid eller innimellom.
  • De fleste gjestene (84 prosent) mottar en eller flere ytelser fra Nav.
  • To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land enn Norge.
  • Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året.
  • For litt over halvparten av gjestene er det mer enn tre år siden de første gang oppsøkte dette tilbudet.
  • En av fem gjester sier at de regelmessig eller av og til henter mat andre steder.

---


Mer fra Dagsavisen