Innenriks

Regjeringen vil utvide arealer for oljeleting. – Undergraver hele SV-seieren i budsjettforliket

Regjeringen foreslår å legge til 92 blokker i nord til TFO-området og dermed inkludere ytterligere områder i Norskehavet og Barentshavet. SV lover kamp.

Olje- og energidepartementet har tirsdag sendt forslaget på høring.

– Vi trenger stadig nye funn for å videreutvikle norsk sokkel. I dag har jeg derfor satt i gang den årlige konsesjonsrunden der vi tilbyr leteområder til oljeselskapene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

De mest kjente områdene på kontinentalsokkelen er omfattet av TFO-rundene – tildelinger i forhåndsdefinerte områder – og området omfatter i dag størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.

– Det å legge til rette for nye funn i nord er viktig både for Europa, landet og landsdelen, sier Aasland.

Han understreker at det i høringsrunden kun bes om innspill på om det har kommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for avgjørelsen om hvor det kan være petroleumsaktivitet i åpne, tilgjengelige arealer i tiden siden Stortinget behandlet dette spørsmålet sommeren 2020.

Departementet vil gjennomføre TFO 2023 i tråd med vanlig tidsplan, som vil si utlysing med søknadsfrist i tredje kvartal 2023 og tildeling i januar 2024.

– Spiller hasard

– Regjeringen spiller hasard med sårbare naturverdier, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han reagerer sterkt på nyheten om at regjeringen vil innlemme større arealer for oljeleting i Norskehavet og Barentshavet og lover kamp mot utvidelsen.

– Regjeringen åpner nå for oljeboring innenfor den sårbare iskantsonen, der grunnlaget for det meste av livet i Barentshavet dannes, og på Tromsøflaket og Eggakanten, som er viktige fiskeområder. Dette er forsøk på en sniktildeling av arealer i umodne områder, sier Haltbrekken til NTB.

I budsjettforhandlingene med regjeringen fikk SV gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde, som gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før, fram til 2025.


– Vi kommer til å slåss

De såkalte TFO-rundene, tildeling i forhåndsdefinerte områder, fortsetter imidlertid som før. Men tirsdag ble det altså kjent at regjeringen foreslår å innlemme 92 blokker i de nordlige havområdene i årets runde.

– Vi kommer til å slåss mot denne tildelingen, lover Haltbrekken.

– Regjeringen legger opp til at vi skal være en av verdens største eksportører av forurensing og klimaskade i mange år framover, føyer han til.

– Misbruk av TFO-ordningen

Både Naturvernforbundet og WWF støtter SV i at forslaget er et brudd på budsjettavtalen.

– Det undergraver hele seieren i budsjettforliket til SV når regjeringen nå utvider TFO med 92 nye blokker. Vi står midt i en klimakrise der all vitenskap sier at det ikke er plass til ny olje- og gassleting, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Jeg kan ikke tolke dette forslaget som annet enn en ny ordinær konsesjonsrunde. Ingen av disse områdene er «modne», slår leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet fast.

Det samme sier Greenpeace, som mener at regjeringen misbruker TFO-ordningen.

– Ifølge Petroleumsloven skal TFO gjelde modne områder. De nye blokkene som er foreslått, befinner seg flere hundre kilometer fra nærmeste infrastruktur, påpeker organisasjonen.

– Knapt til å tro

Også Rødt, Venstre og MDG reagerer kraftig.

– Vi har allerede funnet mer fossil energi enn vi kan utvinne, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dette er ikke et svar på klimakrisen, men låser Norge fast i feil spor, sier Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug.

– Dette er knapt til å tro, sier Ane Breivik, som er Venstres medlem i finanskomiteen på Stortinget og leder i Unge Venstre.

– At regjeringen vil bore etter stadig mer olje i sårbare områder, viser at de ikke har forstått alvoret i klimakrisen, sier hun.

– SV må føle seg grundig lurt etter denne manøveren fra regjeringen, kommenterer MDG-leder Arild Hermstad.

Marhaug mener regjeringen ikke følger opp løftene i Hurdalsplattformen.

– Der sier de at klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-runder. Nå sender de ut et høringsbrev som ikke nevner klima og miljø med et ord, påpeker hun.

Frykter taktisk spill

Organisasjonene Offshore Norge og Norsk Industri er, ikke uventet, positive til utlysningen.

– Dette er svært gledelig. Nå må selskapene følge opp og søke bredt på de utlyste blokkene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frp, som også er en sterk pådriver for mer olje- og gassleting, frykter på sin side at utlysningen bare er et taktisk spill fra regjeringen for å skaffe seg et forhandlingskort før revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Forhandlingshistorikken mellom regjeringspartiene og SV tilsier dessverre nye innstramninger i olje- og gasspolitikken allerede til våren, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Også i fjorårets TFO-runde lyste regjeringen ut tre oljefelt nær iskanten. Men disse ble fjernet i budsjettforhandlingene med SV.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen