Politikk

Strømpriskrisa: Nå får Støre EØS-skryt fra Venstre

Regjeringen står last og brast med EØS-avtalen tross massiv internt press. Nå får Støre og Aasland skryt fra Venstre for å stå imot fagbevegelsen og partifeller.

– Jeg syntes Jonas Gahr Støre og Terje Aasland fortjener litt ros i denne situasjonen. Ap blir presset fra flere hold om å utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen og strømmarkedet, men Støre og Aasland har vist berømmelig pågangsmot og stått stødig i denne debatten, roser Ane Breivik.

Hun er leder i Unge Venstre og vikarierer for tiden som finanspolitisk talsperson for Venstre på Stortinget.

Sterke krefter

Det har ikke manglet på sterke krefter som presser regjeringen for å få gjort noe med de høye strømprisene i Norge.

Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, leder av Aps strømutvalg Kari Nessa Nordtun, de tidligere nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har alle presset på for å få regjeringen til å utfordre EØS-regelverket og det europeiske strømmarkedet for å få ned strømprisene, for eksempel ved at Norge innfører et eget prisområde for utlandet.

Ifølge NTB vil et slikt nytt prisområde være et klokkeklart brudd på EØS-avtalen.

Også flere opposisjonspartier på Stortinget, som SV, Rødt og Frp har vært inne på det samme. Men uten at det har bitt på regjeringen.

– Vi vil ikke utfordre EØS-avtalen. Det er et viktig rammeverk for norsk industri og norske arbeidsplasser, sa olje- og energiminister Terje Aasland i et intervju med NTB i forrige uke.

Populistiske løsninger

At regjeringen er så tydelig på å holde fast ved EØS-avtalen tross enormt indre og ytre press fortjener ros, mener altså Venstre.

– Nå mer enn noensinne ser vi at folk trekker fram enkle og populistiske løsninger i svært komplekse saker, særlig på strømområdet. Da trenger vi at de som styrer står opp for avtalene vi har inngått med EU og energimarkedet vi har vært med på å utforme. Det er bra at Ap i regjeringen holder de populistiske kreftene blant annet i Senterpartiet i tøylene, sier Breivik.

Olje- og energiminister Terje Aasland opplyser til Dagbladet at regjeringa snart vil setje ned eit utval som skal sjå på straumprisen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

– Det finnes jo et handlingsrom i EØS-avtalen, men det er ikke alltid like enkelt å vite akkurat hvor grensa går. Hvorfor er det så ille å utfordre avtalen for å få finne ut hva vi kan gjøre for å få ned norske strømpriser?

– Problemet dukker opp når man utfordrer selve prinsippene og fundamentet ved EØS-avtalen og energimarkedet. Grunnprinsippet i EU og EØS er å forby diskriminering av utenlandske aktører og sikre fri bevegelse av avtaler og tjenester. Det blir utfordret hvis Norge innfører egne særregler for eksempel på strømpris. Det er helt urealistisk å få til, sier Breivik, og legger til:

– I tillegg vet vi at strømmarkedet bidrar med å understøtte utbygging av fornybar energi, sikre forsyningssikkerhet og sikre konkurranse. Mange av forslagene som har kommet trekker i motsatt retning av dette. Det er feil vei å gå hvis vi vil sikre grønn omstilling og skape verdier samtidig.

– Mange av utspillene kan dessuten sette deler av EØS-avtalen i spill. Det er veldig alvorlig for norsk næringsliv, sier Breivik.

Forholdet til EU

– Selv med 40 milliarder i strømstøtte er strømmen fortsatt veldig dyr. Er det ikke bra at noen vil snu alle steiner for å få strømregninga ned?

– Det er ikke alle steiner som nødvendigvis bør snus på. Selv om noen hevder at strømmarkedet er ødelagt betyr ikke det at det er systemet som er problemet. Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. På kort sikt er det viktig med strømstøtte til de som trenger det, og Venstre mener regjeringen der gjør mye riktig. På lang sikt er veien ut av krisa å satse på mer fornybar energi og mer energieffektivisering. Tempoet der må opp, men svaret er ikke å tukle med strømmarkedet og forholdet til EU, som tjener oss godt, sier Breivik.

– Hvis EØS-avtalen står i veien for at norske familier og bedrifter får skyhøye strømregninger, er det så farlig å sette den i spill da?

– EØS-avtalen er i seg selv en del av løsningen på krisen vi står i, nettopp fordi den understøtter utbygging av fornybar energi, forsyningssikkerhet og konkurranse. Det er et problem at vi på lang sikt ser ut til å gå mot kraftunderskudd i deler av Norge i 2027. Det haster å bygge ut ny, fornybar energi, og hele Europa må avvende seg fossile brensler fra autoritære regimer som Russland. Men det løser ikke problemet å kutte kabler som har tjent oss godt i alle år.

– Vil Venstre gjøre noe mer enn regjeringen for å få ned de høye strømprisene?

– Vi har støttet mange av regjeringens grep for å dempe konsekvensene av de høye strømprisene på kort sikt. På lang sikt har regjeringen ambisjoner om å bygge ut mer fornybar energi, men det skorter litt på gjennomføringen. Tempoet må opp. Men selve systemet bør vi ikke tukle med.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen