Innenriks

Full pris selv om Follobanen er stengt

Vy vil ikke redusere prisen på periodebilletter fram til Follobanen åpner igjen. – Bruk klagemulighetene ved avvik, responderer Forbrukerrådet.

Nylig gikk Forbrukerrådet ut i Dagsavisen og anbefalte at reisende med Vy måtte slippe å betale mer enn halv pris for periodebilletter fram til Bane Nor har fått ryddet opp i problemene på Follobanen.

– Tjenestetilbudet er ikke på noen måte som forespeilet, og da er det helt naturlig at passasjerene får et prisavslag på periodebillettene sine, uttalte Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Vy svarte med at «dette er en problemstilling vi jobber med», men når togselskapet nå har konkludert, er det ikke i tråd med hva Forbrukerrådet ønsker.

– Forsterker tilbudet

– Vi har i samråd med Jernbanedirektoratet blitt enige om at det beste vi kan gjøre for kundene nå, er å forsterke kollektivtilbudet så mye som mulig i situasjonen vi er i, slik at flest mulig får et akseptabelt tilbud, heller enn å redusere prisen på periodebillett i perioden fram til Follobanen åpner igjen.

Det skriver pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy i en e-post til Dagsavisen.

I praksis betyr denne forsterkingen av tilbudet ekstra bussavganger hvert kvarter i rushtida for pendlere mellom Vevelstad og Oslo S. Det settes også inn ekstra bussavganger for pendlere på Østre linje som et tillegg til togene som går.

Begge deler skal sikre raskere reisevei samt større kapasitet og bedre plass for kundene, ifølge Vy.

– Vi forstår veldig godt at denne situasjonen er krevende for våre kunder. Derfor gjør vi alt vi kan for å lage et alternativt tilbud som er best mulig for alle som reiser på strekningen, forsikrer Moen.

– Sammen med Jernbanedirektoratet og Bane Nor har vi nå løpende samtaler om hvordan sikre et best mulig kollektivtilbud til de reisende i denne vanskelige situasjonen. Vi overvåker trafikksituasjonen tett og vil justere tilbudet framover der det er mulig, fortsetter hun.

– Bruk klagemulighetene

Thomas Iversen i Forbrukerrådet, tar ikke for gitt at dette vil gi togpassasjerene et like godt tilbud som før Follobanen måtte stenge på grunn av tekniske problemer.

– Det er positivt at kollektivtilbudet styrkes i perioden inntil Follobanen åpner igjen. Det gjenstår likevel å se hvordan kollektivtilbudet blir i praksis, sier Iversen.

– Hvis det fortsatt ikke er i nærheten av det passasjerene kan forvente, forventer vi at Vy og Jernbanedirektoratet gjør en ny vurdering knyttet til en mer generell kompensasjon for det reduserte tilbudet.

– I mellomtiden oppfordrer vi passasjerene til aktivt å bruke klagemulighetene som finnes hos Vy der det er avvik, fortsetter Iversen.

– Ved forsinkelser over 30 minutter har passasjerene krav på 50 prosent avslag på enkeltbilletter eller 50 prosent av dagsverdien av periodebilletten, påpeker han.

Klageskjemaet til Vy finner du her.

Bane Nor viser til Vy

– Våre reisevilkår gjelder selvsagt fortsatt, opplyser Kaja Rynning Moen i Vy.

Det innebærer følgende:

«Vys reisegaranti gir deg rettigheter hvis ditt Vy-tog er forsinket eller innstilt. Hvis toget er forsinket eller innstilt, tilbyr Vy et alternativ. Det kan være neste tog eller annet transportmiddel. Dersom vi ikke har gitt deg informasjon om hvordan du skal komme deg videre innen rimelig tid, kan du få dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter til alternativ transport avhengig av reiselengde og forsinkelsens varighet.»

Du kan leser mer om Vys reisevilkår her.

Heller ikke Bane Nor vil betale for at de reisende har fått et dårligere tilbud på grunn av stengningen av Follobanen, går det fram av Bane Nors nettsider.

«Jernbanesektoren er organisert slik at det er togselskapene som har ansvar for å fastsette billettpriser, og som er ansvarlige for eventuell kompensasjon til kundene sine. (…) Når det kommer spørsmål om tilbakebetaling av billetter, må vi derfor henvise til dem», står det å lese der.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen