Innenriks

Vil ha halv pris på Follobanen

Forbrukerrådet mener at passasjerer med periodebilletter kun bør betale halv pris inntil det er ryddet opp i problemene på Follobanen.

– Tjenestetilbudet er ikke på noen måte som forespeilet, og da er det helt naturlig at passasjerene får et prisavslag på periodebillettene sine, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Når Ski Stasjon i tillegg er stengt på kveldstid og passasjerene må vente ute i vinterkulden, mener vi tilbudet de reisende kan forvente er ytterligere svekket, tilføyer han.

Færre avganger

Vy, som vanligvis trafikkerer Follobanen, har måttet redusere både antall avganger og antallet tog som kjører mellom Østfold/Follo og Oslo S etter at Bane Nor stengte Follobanen på grunn av problemene som oppsto bare dager etter åpningen i desember.

Denne reduksjonen forklares med at det ikke er plass på verken Østfoldbanen eller Oslo S til å opprettholde tilbudet som var lovet med ny ruteplan fra 12. desember.

Fram til og med 8. januar er antallet avganger halvert på flere strekninger og helt innstilt på andre strekninger. Vy har satt inn busser til erstatning for en del av togavgangene, men ikke for alle de innstilte avgangene.

Fra 9. januar blir det noen endringer, men fortsatt vil det være togavganger som er innstilt, og som bare til dels bli erstattet med busser.

Hvor lenge dette vil pågå, er det ingen som vet, selv om Bane Nor håper på gjenåpning av Follobanen i løpet av januar.

– Når ruteplanen begrenses er det naturlig at passasjerene kompenseres med et prisavslag for dette, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Førte til kaos

– Åpningen av Follobanen førte til kaos for passasjerene, som nå lider under dårligere tilbud enn det som var tilfelle før åpningen – og langt dårligere enn forespeilet etter åpningen, konstaterer Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Svært mange pendlere bruker banen hver eneste dag, og er avhengige av forutsigbarhet for at hverdagskabalen skal gå opp, minner han om.

– Hvilke rettigheter har togpassasjerer?

– Rettighetene for togpassasjerene knytter seg i hovedsak til konkrete reiser, svarer Iversen

– Dette betyr at passasjerer som opplever forsinkelser har rett på et prisavslag på 50 prosent av enkeltbillettens pris hvis forsinkelsen på mer enn 30 minutter. Der toget ikke går har passasjerene krav på annen transport i tillegg, for eksempel buss for tog. For passasjerer med periodebilletter er reglene tilsvarende, men da er prisavslaget en forholdsmessig del av periodebilletter for den dagen med forsinkelser eller innstilte tog, orienterer Iversen.

– Jobber med det nå

– Når det er sagt så mener Forbrukerrådet at passasjerene som har kjøpt periodebilletter i denne perioden helt klart bør kompenseres for det reduserte tilbudet som nå er tilfelle, fortsetter Iversen.

– Fra vår side er det uten betydning hvem som til sist er ansvarlig for feilene og hva årsakene til sist viser seg å være. Passasjerene har kjøpt periodebilletter med en gitt ruteplan, og når ruteplanen begrenses, er det naturlig at passasjerene kompenseres med et prisavslag for dette.

– Vi mener at passasjerer med periodebilletter kun bør betale halv pris for periodebillettene inntil problemene er ryddet opp i, konkluderer Iversen.

Dagsavisen har kontaktet Vy for å få deres reaksjon på Forbrukerrådets anbefaling. Pressevakt Kaja Rynning Moens respons er at «dette er en problemstilling vi jobber med nå». En avklaring på hva Vy vil lande på, ventes i løpet av de nærmeste dagene.

Bane Nor, som har ansvaret også for landets stasjonsbygninger, har en kommentar til det Thomas Iversen i Forbrukerrådet uttaler om at Ski stasjon er stengt på kveldstid.

Det er riktig at de reisende ikke har et oppvarmet venterom tilgjengelig, men stasjonsarealene er tilgjengelige hele døgnet, påpeker Bane Nor. «Det er jo en bred undergang under sporene som brukes som gangforbindelse mellom øst- og vestsiden», sier Bane Nor og dette. Det vises også til at Narvesen på Ski stasjon holder åpent til klokka 22.00.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: