Innenriks

– Staten bør ha tillit til alle dommere

Oslo tingrett konkluderer med at tingrettsdommer Helge Johannessen ikke er inhabil i ulvejakt-saken. NOAH vurderer nå sine muligheter før mandagens rettsmøte om ulvejakten, som Johannessen er satt opp til å lede.

Retten finner (…) ikke (…) at dommer Johannessens inntreden i saken kan tas til inntekt for en oppfatning om at statens interesser favoriseres, slik foreningene (NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr, journ. anmrk.) anfører, skriver avdelingsleder Hilde Gaarder i kjennelsen som ble klar torsdag formiddag.

– Staten bør ha tillit

Det at Helge Johannesen tidligere har avsagt en kjennelse til fordel for staten i en annen sak vedrørende ulvejakt, er ikke «en slik omstendighet som verken subjektivt eller objektivt sett (…) medfører at han er inhabil til å behandle nærværende sak, konkluderer Gaarder.

– Vi vurderer å anke tingrettens kjennelse, kommenterer Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Samtidig er hun kritisk til at staten har bidratt til at ulvejakt-saken også er blitt en sak som handler om dommeres habilitet.

Helge Johannessen erstattet den opprinnelige dommeren, Atle Torvund, etter at staten stilte spørsmål ved Torvunds habilitet på grunn av sin tidligere tilknytning til MDG.

– Ville staten ha ment det samme hvis dommeren hadde uttrykt sympati for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet? Er det bare noen partier som er egnet for dommere å stemme på? Staten bør ikke stille spørsmål ved dommeres habilitet på grunnlag av deres partitilhørighet. Staten bør ha tillit til alle dommere. Noe annet vil være å frata dommere deres demokratiske rettigheter og forhindre dem fra å stemme, sier Martinsen.

– Framstår ulik

Som Dagsavisen nylig skrev, er utgangspunktet for habilitets-striden Atle Torvunds kjennelse til fordel for NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr, 27. desember i fjor. Den førte til at planlagt jakt i tre ulverevir fra 1. januar ble stanset inntil en rettslig behandling av saken.

Men da staten og også Utmarkskommunenes Sammenslutning stilte spørsmål ved Torvunds MDG-tilknytning, valgte han selv å trekke seg fra den videre behandlingen av saken.

– Slik saken fremstår for oss har en dommer med litt finfølelse stilt seg til siden for å unngå uro. Nå framstår prosessen med håndtering av de to dommerne ulik utad. Hadde det i stedet blitt en habilitetsvurdering også av første dommer, ville han sannsynlig blitt kjent habil, tror Martinsen.

Selv om Martinsen er kritisk til statens framgangsmåte, valgte NOAH selv, sammen med WWF og Foreningen Våre Rovdyr, å be om full habilitetsvurdering av Torvunds erstatter, Helge Johannessen, noe som nå altså har ført til at han nå er blitt «renvasket» i og med kjennelsen fra Oslo tingrett. Men Martinsen mener dyrevernsorganisasjonenes framgangsmåte ikke kan sidestilles med det staten har gjort i denne saken.

– At interesseorganisasjoner kan ytre uro i forbindelse med dommers habilitet er naturlig og påregnelig – vårt anliggende er først og fremst å sikre nettopp de interesser vi representerer. Men regjeringens oppgave er ikke å enøyd fremme ulvejegeres interesse. Den skal i tråd med maktfordelingsprinsippet vise tillit til sitt eget rettssystem, og det gjør den ikke ved å mistenkeliggjøre dommere på bakgrunn av hvilket parti dommeren måtte sympatisere med.

Mener seg habil

Martinsen og hennes forbundsfeller vurderer nå alle muligheter til å vinne fram, med tanke på det berammede rettsmøtet mandag .

– Hva hvis dere taper da?

– Hvis vi taper i tingretten risikerer vi at enda tre flokker med kritisk truet ulv blir skutt basert på ugyldig vedtak. Letjenna-dommen i lagmannsretten (i juli i 2022, journ. anmrk.) er grundig og klar. Den type rettsforståelse staten har lagt til grunn i forhold til skyting av flokker innenfor ulvesonen så fort de er «over bestandsmålet», er feil. Vi skal gjøre alt vi kan for at tingretten forstår hva som står på spill i behandlingen av en kritisk truet art, svarer Martinsen.

Tingrettsdommer Helge Johannessen er selv av den oppfatning at han er habil. 3. januar sendte han et brev til partene hvor dette framgår. Her viser han til sin tidligere kjennelse om ulvejakt, som altså gikk i statens favør.

«I kjennelsen tok retten stilling til tolkningen av blant annet naturmangfoldloven paragraf 18 ut fra det daværende rettskildebildet. Da jeg overtok saken vurderte jeg det slik at dette ikke innebærer inhabilitet. (…) Dette er fortsatt mitt syn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen