Innenriks

Ny NHO-undersøkelse: Unge mest bekymret over jobbmuligheter og høye priser

Egen økonomi og jobbmuligheter er det ungdom nå uroer seg mest over, viser en fersk NHO-undersøkelse. Derimot krymper bekymringen for klimaendringene.

Økte priser på renter, mat og strøm topper nå lista over ting unge mellom 15 og 29 år bekymrer seg over. Sju av ti er redde for at dette skal slå inn på deres framtidsutsikter og påvirke forhold som jobb, bolig og familie.

Det kommer fram i en undersøkelse blant unge som Opinion har gjort for NHO. Rapporten skal presenteres på NHOs årskonferanse, som går av stabelen like over nyttår – torsdag 5. januar.

– Gjør inntrykk

For to år siden var det klimaendringene som uroet ungdom mest. I fjor var det uro for krig. I år er det altså bekymring for egen økonomi og jobbmuligheter som topper lista.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener undersøkelsen er et kraftig varsko, særlig når det gjelder de unges muligheter på arbeidsmarkedet.

– Det er for mange unge som står utenfor arbeidslivet. Det er alvorlig. Tallene er sterke, og det gjør inntrykk, sier han til NTB.

For undersøkelsen viser at pessimismen er temmelig utbredt blant de unge:

* En av to, 50 prosent, tror at deres generasjon får det verre enn den forrige. Tallet er det høyeste på tre år. Like mange tror det vil bli tøffere å få jobb om ti år enn det er i dag.

* Blant de yngste, 15-19-åringene, er nesten halvparten urolige for at de ikke skal få den jobben de ønsker seg, og at de ikke skal greie å prestere bra nok på det studiet de går på.

* Nesten like mange, 47 prosent, er bekymret over eget stressnivå. Det er litt flere enn i to foregående ung-undersøkelser.

* 46 prosent er uroet over økende ulikhet i Norge.

* Fire av ti synes også det er vanskeligere å planlegge framtida si nå enn for to år siden.

Marsjordre

Undersøkelsen skal gi bedre innsikt om hva de unge tenker om framtida. Selv leser Almlid den som en marsjordre for å sikre arbeidsmarkedet.

– Vi må ikke gjøre noe nå som gjør at flere må ut av arbeidsmarkedet enn det man forventer, slår han fast og peker på at redsel for egen økonomi gjerne er knyttet til frykten for ikke å få jobb.

Det at så mange i undersøkelsen oppgir at de er bekymret for dette, er et alvorlig tegn, mener han.

– Så vi må i hvert fall si tydelig at vi gjør alt vi kan for å sikre at folk ikke mister jobben sin, samtidig som vi skaper nye jobber. Jobb er nøkkelen til alt, sier NHO-sjefen.

I årets undersøkelse har frykt for klimaendringer og ødeleggelser av natur og miljø rykket ned på tredjeplass. Det er også langt færre, 58 prosent, som sier de er bekymret for dette enn for to år siden. Da oppga 72 prosent at klimaendringene uroet dem.

– Det tror jeg skyldes at akkurat nå kjenner folk problemene mye nærmere enn de gjorde tidligere. Klimautfordringen er akkurat like stor, om ikke større, enn i 2020. Men nå stiller folk seg spørsmålet – hva skjer med livet mitt? Har jeg en jobb i framtida, sier Almlid.

Jenter mest bekymret

Jenter er gjennomgående en del mer bekymret enn gutter, viser undersøkelsen. For eksempel uroer 80 prosent av jenter og unge kvinner seg over de økte prisene, mens det samme gjelder 60 prosent av gutter og unge menn.

Bekymringene øker også med alder: De mellom 25 og 29 år er mer urolige enn 15-19-åringene.

Også geografisk er uroen ulikt fordelt. Ungdom i Oslo er for eksempel langt mer bekymret over klimaendringene enn jevnaldrende i distriktene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen