Nyheter

− I 2023 vil vi trolig oppleve det største boligprisfallet siden bankkrisen

Sjeføkonomens spådommer for Stavanger-prisene skiller seg imidlertid ut.

− Denne høsten har temperaturen i boligmarkedet kjølnet. Etterspørselen har avtatt, noe som skyldes normalisering etter prisoppgang under pandemien. Noe skyldes, derimot, også økte renter, høy inflasjon, redusert kjøpekraft og økt usikkerhet, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Rogalands Avis.

− På den annen side er det noen faktorer som bidrar til å dempe nedgangen, som et sterkt arbeidsmarked, lønnsvekst og befolkningsvekst. Videre har det blitt dyrere å bygge, som kan dempe tilbudet av boliger noe fram i tid, fortsetter han.

Konsekvensene av det Knudsen peker på, er at boligprisveksten målt fra samme måned i fjor, har blitt redusert fra seks prosent i sommer til én prosent i november. Ser vi på høsten isolert, har prisene falt rundt seks prosent fra toppen i august. Når prisene faller, er det mange som endrer atferd ved at de må selge før de kjøper − ergo øker antallet boliger for salg.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-bank

Tror boligprisutviklingen blir «snudd på hodet»

Sjeføkonomen tror de faktorene som nå trekker boligprisene ned, vil vedvare i første halvdel av neste år. Vi vil trolig se at boligprisveksten, målt fra samme måned i fjor, faller videre og kommer under nullstreken, ifølge ham.

− Det norske boligmarkedet har roet seg i høst, etter kraftig oppgang under pandemien. For 2023 vil vi trolig oppleve den største boligprisnedgangen siden bankkrisen, sier Knudsen.

Boliglånene blir dyrere, også i Stavanger, men hva med boligprisene?

Så, hvilken konkret boligprisnedgang ser han for seg?

− I 2023 forventer jeg at det blir nedgang i norske boligpriser på seks prosent, samt at vi vil se tegn til at regionale forskjeller reverseres. Det innebærer at nedgangen blir størst i Oslo og det sentrale Østlandet. Jeg tror det blir nokså flat utvikling i Stavanger, både fordi prisveksten har vært moderat og fordi det er bra driv i energibransjen. Disse forhold påvirker også i noen grad Bergen og Kristiansand. Tilbudet av boliger har økt i Bergen, men holder seg lavere i Kristiansand. Jeg venter således moderat prisnedgang på i disse to byene, svarer Knudsen i SR-Bank.

− De siste 20 årene har boligprisene i Norge økt med over 200 prosent. De siste ti årene har de økt med 55 prosent, og Oslo-prisene har økt mest med 76 prosent. Deretter følger Tromsø på 64 prosent, Trondheim 42 prosent, Bergen 39 prosent, Kristiansand 33 prosent og Stavanger 5 prosent, tillegger han.

Venter prisoppgang i Stavanger

Tidligere i desember publiserte Eiendom Norge sin prognose for boligmarkedet 2023. I denne peker de på at enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, men de tror boligprisene i Oslo vil falle mer enn landet eller. De mener at prisutviklingen på Sørlandet og Sør-Vestlandet trolig blir positiv:

Eiendom Norges prognoser viser at nedgangen i boligprisene vil være størst i Oslo av de største byene. I hovedstaden ventes det en nedgang på seks prosent, mens det i Bergen og Trondheim ventes en nedgang på én prosent. I Stavanger ventes det, derimot, en prisoppgang på én prosent.

Tror det snart er «over»

I 2022 har vi hatt en god del renteøkninger. Styringsrenten har gått opp fra 0,25 til 2,75 prosent i år, og vi nærmer oss rentetoppen som er skissert til å være på 3 prosent. Bankene har «skygget» sentralbanken og økt boliglånsrentene sine, så mange av oss har opplevd å få betydelig dyrere lån i år.

− Jeg venter at boligrentene flater ut fra sommeren, på noe under 4,5 prosent i snitt. Trolig vil inflasjonen avta, og etter sommeren vil lønnsveksten bli høyere enn inflasjonen. Utflating i boligrentene og lavere inflasjon vil gi mer stabilitet og forutsigbarhet. Dette vil igjen føre til at folk får mer oversikt over egen økonomi, som videre bidrar til at jeg tror boligmarkedet stabiliseres fra neste sommer, sier Knudsen i SR-Bank.

Det er nokså sjelden at boligprisene i Norge faller, ifølge sjeføkonomen. Den forrige, store nedgangen var under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet. Siden den gang har boligprisene steget hvert år med ett unntak: I 2009 falt de med 1,1 prosent, men også den gangen hadde det vært sterk oppgang i årene før.

− Boligprisene har gått opp her til lands i mange år. Det er store regionale forskjeller i boligmarkedet, og det kommer det trolig til å fortsette å være framover. Områder hvor prisene og gjelden har økt mye i mange år, vil trolig oppleve mer motvind enn steder med mer moderat utvikling, sier Knudsen.

− Men en boligprisnedgang varer ikke evig. Mot slutten av neste år venter jeg at markedet bedrer seg, og at vi vil få en moderat prisoppgang i 2024, avslutter han.

Mer fra Dagsavisen