Innenriks

Rødt vil ha klimaskatt for rikinger

Folk som tjener mer enn 1,5 millioner kroner, bør ilegges klimaskatt, mener Rødt. Det skal bremse luksusforbruk og bidra med mer til investering i utslippskutt.

Hvis vi skal klare å skaffe oppslutning om klimakutt, må de rikeste bidra mest, og mye mer enn i dag, skriver partiet i sin nye klimaplan som blir lagt fram torsdag.

– Vi trenger en rettferdig miljøpolitikk. De rikeste står for store utslipp, da må de også kutte mest. De rikeste kan ikke lenger stikke fra regninga. Rødt vil kutte utslipp på en rettferdig måte. Sånn at vi får med oss folk på å få utslippene ned, sier klimapolitisk talsperson Sofie Marhaug.

Rødt lister opp versting-forbruket: Privatfly, luksusyachter, enorme villaer og hyttepalasser på fjellet og ved sjøen.

– De aller rikeste i Norge står for mange ganger så store utslipp som folk flest. Dette er unødvendig forbruk, som må kuttes først, heter det i klimaplanen.

I tillegg til en egen klimaskatt foreslår Rødt flere grep rettet mot de mest velstående: Gjeninnføre båtmotoravgift på de største og dyreste båtene. Fjerne momsfritak på de dyreste elbilene. Dessuten vil partiet legge om til toprissystem på strøm. Storforbruk skal koste, men modellen tar samtidig hensyn til energistandard, husstandens størrelse og geografi.

Flyavgift utover én utenlandstur i året

Et viktig klimagrep er å få folk til å fly mindre, slår Rødt fast, og foreslår:

  • Forbud mot privatfly
  • Progressiv flyavgift for reiser mellom de store byene i Norge der det er god togforbindelse.
  • Progressiv flyavgift på utenlandsturer, utover én ferietur i året.
  • Å tallfeste mål for kutt i flytrafikken innenlands og utenlands gjennom Avinor. Foreslår reduksjonsmål på 5 prosent.

Mens noen knapt har råd til flyreiser, flyr andre her i landet langt mer enn nødvendig, framholder Rødt. De viser til at to av Europas ti mest trafikkerte flyruter går fra norske flyplasser. Fra 2005 til 2017 ble flytrafikken doblet, og Norge er på flytoppen i Europa, heter det i planen.

De største kuttene skal tas mellom Oslo og de andre største byene, hvor det finnes god togforbindelse. Kuttene skal også tas i utenlandsreiser, hvor veksten i mange år har vært størst, skriver Rødt.

– Men det må komme i tillegg til en skikkelig satsing på jernbane fremfor motorvei og økt flytrafikk. Staten må legge til rette for miljøvennlige løsninger, ikke late som at dagens infrastruktur er god nok, sier Marhaug.

Sakern fortsetter under videoen

Foreslår over 64 prosents klimakutt innen 2030

Norge kan kutte klimautslippene med 64,5 prosent innen 2030 fra 1990-nivå, ifølge klimaplanen. Det ligger dermed betydelig høyere enn regjeringens mål, som nylig ble skjerpet til 55 prosents kutt.

Men klimapolitikk må også være rettferdig, mener Rødt, som vil innføre et mer omfordelende system. En mulig løsning er en klimarabatt for folk med dårlig råd. Det betyr at når miljøavgifter økes, skal dette betales tilbake til alle som tjener 500.000 kroner eller mindre. Dessuten kommer tillegg til barnefamilier og folk i Distrikts-Norge.

Mer statlig styring i grønt skifte

For å få til en bedre overgang fra olje- og gassproduksjon til grønne arbeidsplasser er det viktig med politisk styring og en aktiv stat, heter det i klimaplanen.

Andre sentrale forslag er:

  • Finansiere karbonfangst og -lagring på avfallsanlegg over hele landet
  • Krav om omstillingsplaner for hele oljeindustrien som ikke sluker kraft fra land
  • Strengere krav til materialvalg og gjenbruk i bygg
  • Storstilt satsing på kollektivtrafikk og økte CO2-avgifter for å redusere veitrafikkens utslipp

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen