Innenriks

– Vi risikerer enda flere feil og mer togstans

2023 kan bli enda mer frustrerende for togpassasjerene enn 2022, hvis det ikke bevilges mer penger til vedlikehold av jernbanen, advarer divisjonsdirektør Martin Olsen i NRC Norge.

Regjeringen har satt av 7,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen i forslaget til statsbudsjett for 2023. Men samtidig konstaterer regjeringen at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vil øke med 1,2 milliarder kroner til 26,3 milliarder i løpet av året som kommer.

– Den naturlige konsekvensen når infrastrukturen slites mer enn den fornyes, er at vi risikerer enda flere feil på infrastrukturen og mer togstans, påpeker Olsen.

Han mener derfor at det må settes av 500 millioner kroner ekstra til vedlikehold og fornyelse av jernbanen kommende år.

– Legg så på nye 500 millioner kroner i 2024 og ytterligere 500 millioner kroner i 2025, så skal dere se at vi til slutt passerer nullpunktet for vedlikeholdsetterslepet, sier Olsen.

– Tid til å planlegge

– Vi har kommet fram til at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene, uttalte Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor, til Dagsavisen nylig.

Av den samme saken framgikk det at feil på infrastrukturen er den dominerende årsaken til at tog blir innstilt og forsinket.

Da det i september oppsto feil i signalanlegget på Oslo S, førte det til at hele 735 tog ble innstilt og til at andre tog ble forsinket i til sammen 156 timer.

I år har tusenvis av passasjerer også blitt rammet av en lang rekke lignende feil på infrastrukturen både ved Oslo og mange andre steder.

NRC Norge, som Martin Olsen jobber for, planlegger og bygger infrastruktur som kaianlegg, trikkelinjer og også jernbane.

Olsen er i tillegg leder av jernbaneutvalget til EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg med 670 medlemsbedrifter.

– 500 millioner kroner mer til vedlikehold av jernbanen vil bety flere oppdrag til dere. Er det derfor du ivrer for en slik økning i statsbudsjettet for 2023?

– Vi kunne ha foreslått 3 milliarder kroner for 2023, men entreprenørmarkedet er ikke større enn at vi da ikke hadde klart å bruke opp de pengene, svarer Olsen.

– Bane NOR må også få tid til å planlegge utførelsen slik at pengene brukes på en effektiv måte.

Satser på ny jernbane

– For å få et sunt og bærekraftig marked vil det derfor være bedre med en forutsigbar og årlig økning av bevilgningene til vedlikehold, slik at entreprenørmarkedet kan få bygd opp kapasiteten, fortsetter Olsen.

– Det er også lettere å rekruttere flere ansatte når vi har en forutsigbar utvikling i disse bevilgningene.

– Hvis regjeringen sier at den vil øke bevilgningene til vedlikehold av jernbanen år for år, vet vi at NRC Group, Baneservice og andre aktører vil satse enda sterkere på flere lærlinger og fagarbeidere samt investere i flere og nyere maskiner.

Det er ellers liten fare for at entreprenører Olsen representerer, skal måtte tvinne tommelfingre neste år. Regjeringen har varslet at det blir full framdrift på disse jernbaneprosjektene neste år:

Follobanen, Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen, Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen, og Venjar–Eidsvoll–Langset og Kleverud–Sørli–Åkersvika på Dovrebanen.

– Det er forbausende hvor liten oppmerksomhet det er rundt det å ta vare på det vi har fra før, sammenlignet med de nye jernbaneprosjektene, konstaterer Olsen.

– Svakheten til jernbane

– Regjeringen skriver i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2023, at den «for å realisere nytten av pågående infrastrukturprosjekter», foreslår å bestille 25 nye lokal- og regionaltog til bruk på Østlandet. Tror du togselskapene vil få utnyttet disse togene fullt ut med den infrastrukturen vi nå har?

– Vi heier på alle investeringer innen jernbane, men regjeringen må sørge for at vi tar vare på eksisterende jernbane slik at både nye og gamle tog kan gå når de skal, svarer Olsen.

– Sammenlignet med vei er svakheten til jernbane at den av sikkerhetshensyn er avhengig av at alle komponentene fungerer for at den skal kunne brukes.

Olsen peker på at både skinner, kontaktledning, signalanlegg, høyspent og lavspent må være i orden før togene kan rulle ut fra stasjonene.

– For at folk skal velge tog er det særlig to ting som er viktige. Toget må gå ofte og det må komme på tiden, påpeker Olsen.

– Faktisk er punktlighet det absolutt viktigste for dem som skal reise, noe som kom fram i en undersøkelse Jernbanedirektoratet presenterte i vår. «At toget kommer og går til avtalt tid» scoret 10/10, mens «hyggelig ventepass/stasjon» scoret 1/10.

– Og hva gjør at tog ikke kommer og går til avtalt tid? Akutte feil på utslitte komponenter. Det stanser togtrafikken til feilen er fikset.

– Tiden er forbi moden for en langsiktig satsing på vedlikehold og fornyelse. Vi håper nå at SV blir med oss på laget og sørger for et løft for fornyelse når de skal forhandle med regjeringen.

– Det er forbausende hvor liten oppmerksomhet det er rundt det å ta vare på det vi har fra før, sammenlignet med de nye jernbaneprosjektene, sier divisjonsdirektør Martin Olsen i NRC Norge.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen