Innenriks

Dyr i sporet og slåsskamper: Slik forsinker passasjerer (og mye annet) togene

«Ombordansvarlig melder om at en person dro i nødbremsen på grunn av at han skulle levere lommebok til kameraten sin som sto på plattformen.»

Dette er bare en av utallige hendelser på jernbanen i år som har ført til forsinkelser som verken Bane Nor eller togselskapene kan lastes for. Bane Nor omtaler slike hendelser som «utenfor noens kontroll».

Om lag hver tiende innstilte avgang og en tidel av togforsinkelsene var «utenfor noens kontroll», i årets ni første måneder, viser oversikter fra Bane Nor.

Det innebærer 1.560 innstilte tog og over 1.400 timer med forsinkede tog.

Fire kategorier

Bane Nor opererer med fire ulike kategorier for hendelser som er «utenfor noens kontroll»:

 • Uønsket hendelse.
 • Uhell, påkjørsel.
 • Ytre forhold (som ekstreme værforhold).
 • Forsinket fra utlandet (tog fra Sverige).

– Innenfor «uhell, påkjørsel» registrerer vi som eksempel dyrepåkjørsler og andre «sammenstøt», slik som mellom tog og bil, opplyser Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor.

– «Uønsket hendelse» er for eksempel når vi må tilkalle politi/ambulanse eller når noen oppholder seg i/ved sporet. Det kan også være om noen får et illebefinnende på toget, ambulanse må tilkalles og toget forsinkes av dette, forklarer han.

Nå har Dagsavisen dykket ned i Bane Nors oversikter for å se nærmere på hvordan det uforutsette har artet seg for jernbanen så langt i år.

NB! De kommende eksemplene er i all hovedsak Dagsavisens geografisk anonymiserte sammendrag av de opprinnelige hendelsene, slik de er meldt inn til Bane Nor.

Vold og rus

Uregjerlige passasjerer et kapittel for seg selv, viser meldingene fra blant annet konduktører og lokførere. Her er noen eksempler på det:

 • Slåsskamp mellom en reisende og ombordansvarlig. Politiet er tilkalt. Forsinkelser.
 • En ruset person på toget har gjort hærverk og vært voldelig mot ombordpersonell. Politiet er varslet.
 • Fikk ombord en mann som var ruset og sparket en barnevogn og ikke ville oppføre seg. Politiet tilkalt.
 • Bråk, aggressiv person og mulig slåsskamp. Var redd for at en ung kvinne skulle bli banket opp av beruset person. Politiet meldt.
 • En rusa person som ikke hadde betalt billett ble satt av. Den rusa personen stod foran toget ved avgang, men flyttet seg etterhvert.
 • Toget sto på stasjonen grunnet vanskelig reisende. Personen skal ha blitt kastet av et annet tog tidligere på dagen og hadde heller ikke nå gyldig billett. La seg mellom vognene og truet med å legge seg foran toget. Skal til slutt ha løpt mot sentrum.
 • Brannalarm utløst på grunn av passasjer som røykte på toalettet.

Syke passasjerer

Ikke bare politiet, men også helsepersonell må trå til innimellom, går det også fram av meldingene fra jernbaneansatte:

 • To overstadig berusede jenter ombord i toget. De er ute av stand til å ta vare på seg selv. Toget fortsetter videre til stasjon hvor ambulanse vil assistere.
 • Sykdom ombord, ambulanse er på stedet og foretar livreddende førstehjelp.
 • Bevisstløs mann i toget. Ambulanse er ringt og skal møte toget. Mulig noe forsinkelse.
 • Passasjer trengte bistand fra ambulanse. I konferanse med AMK ble vi enige om å kjøre ham til en annen stasjon for å møte ambulansen der.
 • Fører melder om sykdom i tog. Ombordansvarlig har tilkalt ambulanse. Toget blir forsinket ut fra stasjonen.
 • Person med illebefinnende om bord. Toget står ved plattformen. Ambulanse er tilkalt. Kan medføre forsinkelser.
 • Tog står på stasjonen med skadet passasjer. Ambulansepersonell er tilkalt.
Til tross for viltgjerder og andre tiltak, er det fortsatt mange dyr som blir drept når de havner på sporet. Disse reinsdyrene ble påkjørt på Nordlandsbanen i 2017.

Plattformulykker

Også på stasjonene skjer det ting som fører til både personskader og forsinkelser:

 • Fører meldte om at en eldre dame hadde falt på plattform på grunn av is da hun hadde gått ut av toget. Hun hadde fått kuttskader i fallet og var nær ved å falle mellom plattform og tog. Baneservice underrettet om at det må strøs på plattform.
 • Reisende har skadet seg i foten på stasjonen. Vedkommende mottar førstehjelp, og blir sendt med toget til dit hvor ambulanse står klar. Vil medføre store følgeforsinkelser.
 • Rullestolbruker «ramlet» av rullestolrampen og skadet seg. Ambulanse rekvirert.
 • Fører melder om person som falt stygt på plattform. Venter på ambulanse. Forsinkelse.
 • En nabo til stasjonen kontaktet kundesenteret angående rullestolbruker som kjører rullestolen i togsporet på stasjonen på grunn av at heisen ikke virker. Stasjonen er sperret. Linjevakt varslet.
 • Fører meldte om to jenter med fiskestenger i enden av stasjonen. De så ut til å fiske fra en bro like ved sporet. Kjøreledningen er lav på stedet og grunnet risiko for å få fiskestenger innenfor farlig nærhet til kjøreledningen, er stasjonen gjort spenningsløs.

Dyr i sporet

Også Norges dyreliv bidrar i rikt monn med hendelser «utenfor noens kontroll». Dyr i sporet er en side av dette:

 • En moskus er ved innløpet til Hestekrubben tunnel. Terrenget er slik at den bare har sporet som fluktvei.
 • Fører meldte om en svane som var i nærheten av sporet. Neste tog skal se etter svanen og mer nøyaktig hvor den er.
 • Det skal flyttes cirka 1.000 rein over sporet mellom Trofors og Eiterstraum.
 • Kundesenteret melder om at det er 20 kyr på rømmen i nærheten av Hakadal stasjon, og at det er bonden/ansvarlig for dyrene som selv har ringt inn og meldt fra.
 • En bonde ringte inn og meldte om seks sauer i sporet. Toget rakk akkurat å stanse før sauene.
 • Fører observerte to valper tett ved sporet. Fører regnet med det gikk bra, men ikke 100 prosent sikker.
 • Fører melder om en elg som sprang rett mot toget 500 meter nord for Rotvoll. Den sprang unna, ble ikke truffet, men befinner seg innenfor gjerdet.

Dyretragedier

Andre ganger går det ikke bra når det er dyr i sporet:

 • Toget kjørte på minst 10 reinsdyr.
 • Toget kjørte på tre rådyr. Var fire i flokk. Mens fører meldte dette sprang en løs svart hund over sporet.
 • Fører melder å ha kjørt ihjel en elg. Antakelig kjørt på ytterligere to elger. Uviss tilstand.
 • Etter påkjørsel av elg ble det skade på loket. Måtte bytte lok. Store følgeforsinkelser.
 • Toget kjørte på en elg. Den ligger foran i sporet så toget ikke får kjørt. Ikke død. Meldt banevakt, de er på vei.
 • Hjort påkjørt. Dyret ble liggende under toget og måtte fjernes før toget kunne kjøre videre. Vakt på linjen varslet.
 • Kjørte på en hund som ble liggende igjen i sporet. Noen minutter etterpå ringte politiet til togleder angående en hund i skinnegangen, men da var det for seint.
 • Fører melder om at han har kjørt på en sau. Den ligger midt i sporet mens to lam går rundt og passer på moren, som er død.
Tog mot bil er en farlig kombinasjon, og også i år har det vært slike kollisjoner. De to som satt i denne bilen, ble bare lettere skadet i sammenstøtet med toget. Ulykken fant sted nær Trondheim i 2004.

Lastebilproblemer

Også konkurrende transportmidler, som lastebiler og personbiler, skaper problemer for togtrafikken:

 • En person ringer og melder om at det står en stor semitrailer over planovergangen og sperrer sporet.
 • Politiet melder om en lastebil som har kjørt seg fast i ei bru.
 • Politiet melder om en lastebil som har vært for høy til å komme under en undergang. Lastebilen var cirka 1 meter for høy.
 • Innringer varslet om polsk trailer som står fast i undergang hvor jernbanen går over.
 • Privatperson melder om lastebil som står fast på usikra planovergang. Følgeforsinkelser.
 • Togleder får melding om at tog er påkjørt av en bil. Ombordansvarlig i annet tog har vært ute og sjekket. Personene i bilen fremstår uskadet.
 • Det er stengt for trafikk etter at et tog har kjørt på en bil. Politiet er varslet, og er på vei.
 • Trafikkulykke på hovedveien. Politiet ønsker å holde tog på stasjonen.
 • Politiet melder om at det er en bil som har krasjet i terrenget. To personer kan muligens befinne seg i/nær sporet.

Stanses av brann

Branner er en annen utfordring for jernbanen:

 • Politiet ringer inn om at det brenner i en overgang/bru i nærheten av jernbanen. Brannvesen er kalt ut, og strekningen sperret inntil videre.
 • Brann i oksygentank på arbeidssted, fare for eksplosjon. Strekningen sperret.
 • Det er meldt om brann ved sporet. Det er stengt på strekningen i øyeblikket.
 • Brann i driftsbygning ved sporet. Strekningen sperret.
 • Fører meldte at en person drev med bråtebrann i nærheten av sporet. Toget kjører med halv sikthastighet.
 • 110-sentralen melder om en gressbrann i nærheten av stasjonen. Strømmen koblet ut i området. Uklart om det vil bli forsinkelser.
 • Melding om at det brenner i sviller i spor 3 på stasjonen. Brannen slukket med en bøtte vann. Brannvesenet er på vei for å ta en kikk. Spor 3 er sperret.
Værgudene herjer fælt med jernbanen. Ødeleggende stormer, store nedbørsmengder og alle mulige typer ras er en effektiv bremsekloss for mye togtrafikk. Dette bildet fra Nordagutu i Telemark, er fra noen år tilbake i tid.

Vrange værguder

Og så er det ikke til å komme utenom at værgudene kan være noen skikkelige trøbbelmakere for jernbanen. Dette er bare noe av det de har stelt i stand så langt i år:

 • Geilo-Mjølfjell: Bergensbanen er stengt på høyfjellsstrekningen på grunn av snøstorm.
 • Ofotbanen: Linjen sperret i Sverige på grunn av snøras. Varighet uviss.
 • Lønsdal-Rognan: Det har gått et isras. Togene kjører med redusert hastighet.
 • Bulken-Evanger: Politiet meldte om steinras. Strekningen er sperret inntil videre. Entreprenør er på stedet, banevakt varslet. Forsinkelser vil oppstå.
 • Langstein-Skogn: Togene kjøres med redusert hastighet på grunn av fare for jordras. Følgeforsinkelser.
 • Lauve-Larvik: Politiet ringte om at de hadde fått beskjed om en trampoline som er blåst inn i en kjøreledningsmast. Togene framføres med halv sikthastighet forbi.
 • Bjerka-Bolna: Beredskap oppgraderes til oransje nivå på grunn av store nedbørsmengder.
 • Levanger: Oransje beredskap innført på grunn av flom i Levangerelva. Maks hastighet gjennom stasjonen er 40 km/t.
 • Dombås-Trondheim: Ekstremværet Gyda. Forsinkelser som følge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: