Innenriks

Staten tjener 80 milliarder kroner ekstra på dyr strøm – så mye får du igjen

Bare litt over halvparten av statens ekstra strøminntekter blir delt ut igjen. Resten går inn i statsbudsjettet.

Hvis strømprisen holder seg like høy gjennom vinteren som den var i september, betyr det store ekstra inntekter til staten. Oppdaterte anslag i statsbudsjettet viser ekstra inntekter fra strøm på 79,2 milliarder kroner i år og 73 milliarder neste år – regnet i faste 2023-kroner.

I anslaget er ekstra utbytte fra Statkraft ikke inkludert. Hvis det blir omtrent som i år, ligger det an til staten får i underkant av 80 milliarder kroner i ekstra inntekt både i år og neste år, skriver E24.

Regnet over 2022 og 2023 blir noe over halvparten av dette ført tilbake som ulike former for strømstøtte. I år summerer alle former for strømstøtte seg til 42 milliarder kroner. Neste år er samlet strømstøtte anslått til 50 milliarder kroner, viser tallene i statsbudsjettet.

Mer fra Dagsavisen