Innenriks

Slakter MDGs innsats mot bilkjøring

– MDG har mislyktes totalt med sin politikk for å redusere biltrafikken, mener Venstres Marit Kristine Vea. – Dette blir for dumt, er byråd Sirin Hellvin Stavs svar på kritikken.

– En flause. Utrolig pinlig. Det uttalte MDGs nestleder Arild Hermstad til Dagsavisen nylig, om at klimautslippene fra veitrafikken i Norge økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021, på grunn av mer bilkjøring.

Det får Vea til å reagere kraftig.

– Selv om jeg er enig med Hermstad i at regjeringen må gjøre mer for å kutte biltrafikken nasjonalt, er det absurd at han ikke tar innover seg at den økte biltrafikken i Oslo er MDG sitt ansvar, sier Vea.

– Aldri vært dyrere

Hun viser til antallet passeringer gjennom Fjellinjens tre bomringer rundt Oslo. I mai passerte 4,3 prosent flere kjøretøy på hverdagene og 6,4 prosent flere i helgene, enn høsten 2019, ifølge NTB.

– Hvorfor er denne veksten i biltrafikken MDGs ansvar?

– MDG har særlig sviktet i å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, svarer Vea.

– De har vært utrolige passive ved utgangen av pandemien, og har ikke lyktes med å hente inn igjen passasjerene som sluttet å reise kollektivt i løpet av pandemien.

– Hermstad peker på at kollektivtakstene må ned for å få flere over på kollektivtrafikk. I Oslo, der MDG har lovet priskutt i seks år, har prisene steget hvert eneste år. Det har aldri vært dyrere å velge kollektivtrafikk i Oslo, fortsetter Vea.

– I den siste forhandlingsrunden om Oslopakke 3 hadde MDG igjen muligheten til å få med staten og Viken på et priskutt, men det klarte de ikke. Fleksible billetter, som vi har bedt om i flere måneder, har heller ikke kommet. Men staten har faktisk opprettet det på deler av Vy sitt tilbud.

– Ikke mer enn 600 kroner

I intervjuet med Dagsavisen tok Hermstad til orde for et priskutt på 20 prosent for togbilletter og også en «veldig billig ungdomsbillett i sommermånedene for dem som er under 26 år», med samme transportmiddel.

– Hva har dere i Venstre foreslått for å øke antallet kollektivreiser?

– I alle våre budsjetter har vi lagt inn reduserte billettpriser og fleksible priser, men de forslagene har ikke fått MDGs stemmer. Som et kortsiktig tiltak for å øke kollektivbruken, har vi nå, sammen med Rødt, foreslått gratis kollektivtrafikk i helgene ut året, i forbindelse med revidert budsjett, svarer Vea.

– For en familie som reiser sammen på tur i helgene, er det nå så dyrt å reise kollektivt at det kan lønne seg å bruke bilen i stedet, påpeker hun.

– Hvor billig mener Venstre at det skal bli å reise kollektivt i Oslo?

– Det å redusere prisen på enkeltbillettene med 20 prosent er et fornuftig mål, og månedskortet må ikke koste mer enn 600 kroner, svarer Vea.

En slik endring vil tilsi at enkeltbillettene til Ruter går ned i pris fra 39 til om lag 31 kroner for voksne, mens månedskortet blir over 200 kroner billigere.

Vea er også opptatt av at kollektivtilbudet må styrkes i Oslo for å få redusert biltrafikken.

– I løpet av årene MDG har hatt makt er det ikke bygget et eneste kollektivprosjekt. Tilbudet står med andre ord på stedet hvil. Det er ingen invitasjon til å få flere vekk fra bilen, sier hun.

– De nye trikkene som rulles ut ble vedtatt da Venstre satt i byråd sist, påpeker Vea.

– Byrådet har heller ikke oppnådd målene for tilrettelegging for sykkel, men der har de gjort en innsats, strekker hun seg til.

– Dette blir for dumt

Dagsavisen har spurt om Arild Hermstad vil kommentere kritikken fra Marit Kristine Vea, men i stedet er det MDGs byråd for miljø og samferdsel Oslo, Sirin Hellvin Stav, som svarer. Hun ser ingen verdens grunn til selvkritikk.

– Dette blir for dumt. Jeg er helt enig i at vi må fortsette å trappe opp innsatsen for å få flere over til gange, sykkel og kollektivtransport, men det er vanskelig å ta dette utspillet fra Venstre seriøst, sier Stav.

– Vi har vært gjennom en pandemi hvor vi har oppfordret folk til å holde seg unna kollektivtransport i nesten to år. Det er fortsatt mange kollektivreisende som ikke har kommet tilbake, og nettopp derfor har vi vært opptatt av å opprettholde kollektivtilbudet selv om vi har betydelig mindre inntekter fra billettkjøp.

– MDG og byrådet har satset tungt på å gjøre det enklere for folk å reise miljøvennlig. Vi har fått på plass over 4.000 nye ukentlige kollektivavganger, nyetablert eller oppgradert over 100 kilometer med sykkeltilrettelegging, og vi har sikret finansiering av viktige kollektivprosjekter, som Fornebubanen er et aktuelt eksempel på.

99 prosent til investeringer

– Både bomtakstene og parkeringsavgiftene har økt betydelig under dette byrådet, fortsetter Stav.

– Nå bruker vi 99 prosent av inntektene i bomringen på investeringer i kollektivtransport.

– Da Venstre satt i byråd ble det nesten ikke bygget noe sykkelvei, og fram til de tapte valget var de en del av en regjering som økte momsen på kollektivtransport to ganger og som presset gjennom utbygging av E18 Vestkorridoren mot Oslos vilje. Det vil bidra til betydelig mer biltrafikk, høyere klimautslipp og dårligere luft i byen.

– Jeg er helt enig i at kollektivprisene må reduseres. Vi eier Ruter sammen med Viken, og der har Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet så langt gått mot byrådets forslag om å redusere billettprisene med 20 prosent. Byrådet jobber fortsatt for å få det til, forsikrer Stav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: