Innenriks

– Frihet til å kjøre bil kan bety ufrihet for andre

– Oslo er blitt utviklet på bilens premisser i mange tiår. Det har ført til store problemer som vi prøver å løse, sier byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) som svar på kritikk fra Frps Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg vil oppfordre folk til å vurdere om man trenger egen bil, sier Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Politikerne, også de som representerer Frp, har altfor lenge favorisert voksne som har anledning til å kjøre bil. Men frihet til å kjøre bil kan bety ufrihet og dårlig helse for andre, fortsetter Stav.

– Ubegripelig for meg

Nylig gikk Christian Tybring-Gjedde til frontalangrep på byrådets prosjekt «bilfritt byliv», som har ført til stenging av sentrumsgater og fjerning av snart 800 parkeringsplasser, slik at arealene kan frigjøres til andre og «grønnere» formål.

– En egoistisk politikk tilrettelagt for de få, var dommen til Tybring-Gjedde, som representerer Oslo på Stortinget, da han uttalte seg om dette til Dagsavisen.

Den konklusjonen avviser Stav blankt.

– Fotgjengere, syklende og kollektivreisende står for to tredeler av alle reiser i Oslo, påpeker hun.

– Halvparten av dem som bor i Oslo har ikke tilgang til bil. I indre by er det et stort flertall som ikke har det, for der er alternativene til bilen best.

– Nå omprioriterer vi arealer slik at det store flertallet som ikke bruker bil, skal kunne gå trygt til skolen, leke i gatene, ikke ha hjertet i halsen når de sykler, reise kollektivt uten at bussen må stampe i bilkøer og puste frisk luft. Det er ubegripelig for meg at dette skal være egoistisk, sier Stav.

En gjennomsnittlig bil står parkert i opp mot 97 prosent av tida, ifølge flere undersøkelser. Også dette er et argument mot privatbilen i Oslo, mener byråd Sirin Hellvin Stav.

– Ikke vært viktig nok

Hun mener tiden lenge har vært overmoden for å gjøre noe med bilenes dominerende plass i bybildet.

– Vi har blitt så vant til ulikhet og urettferdighet i samferdselspolitikken at vi ikke ser det når biler står parkert eller kjører foran nesa vår, og vi reagerer ikke på at barn må presse seg fram mellom parkerte biler på vei til skolen, konstaterer Stav.

– Vi må spørre oss om hvem det er vi tilgodeser i det offentlige rom. En omfordeling av parkeringsareal til gående, syklende og kollektivreisende er en omfordeling fra voksne til barn og unge, fra de som har mye til de som har mindre, og fra menn til kvinner. Det er fordi disse gruppene i mindre grad kjører bil og i større grad er avhengig av gode og rimelige alternativer.

Ett eksempel på at både tidligere og fortsatt aktive politikere ifølge Stav har favorisert bilen, handler om sykling.

– Helt siden 1970-tallet har det vært planer om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo, men det har ikke vært viktig nok for politikerne til at de har villet nedprioritere bilen, sier Stav.

Nå er målet om et slikt sammenhengende sykkelveinett likevel kommet litt nærmere.

– Siden vi kom til makten har vi fått bygd 80 kilometer med sykkelvei, og når det blir trygt å sykle, blir det også trygt å gå, påpeker Stav.

– En utdatert tanke

Flere undersøkelser, blant annet i regi av Sparebank 1 og forsikringsselskapet Fremtind, har konkludert med at en gjennomsnittlig bil står parkert opp mot 97 prosent av tida. Også det er et argument mot privatbilen i Oslo, mener Stav.

– Det er en utdatert tanke at alle skal eie en bil, og det blir problemer hvis alle skal ha bil i en by med begrenset plass. Bilene beslaglegger fellesarealer, fellesgoder. Derfor bør det legges til rette for mer bildeling. Det blir stadig flere og bedre bildelingsordninger.

– Vil du oppfordre folk til å selge bilen sin?

– Jeg vil oppfordre folk til å vurdere om man trenger egen bil og om man kan greie seg med bildeling, særlig hvis man bor i indre by, svarer Stav.

– Hva med dem som mener de må ha egen bil, på grunn av helseproblemer eller av andre grunner?

– Vi tilbyr rosa busser for eldre i stadig flere bydeler, og vi har økt antallet HC-plasser (for forflytningshemmede) i sentrum. Som Dagsavisen nylig omtalte, har i tillegg parkeringshusene der et tilbud, også om HC-plasser.

– Var et frihetssymbol

Selv om Christian Tybring-Gjedde mener at «bilen er en naturlig del av bylivet», vil Stav fortsette for fullt for å endre gamle, innarbeidede forestillinger om dens plass i samfunnet ved hjelp av konkrete tiltak.

– For mine foreldre var bilen et frihetssymbol. For min generasjon er en by bygget på bilens premisser, det motsatte, konstaterer hun.

– Vi har ingen planer om å skru ned tempoet for å få gjort noe med dette. Tvert imot skal vi øke denne satsingen, og jeg opplever at det er stor oppslutning om en politikk i den retningen. Folk vil ikke ha flere parkeringsplasser. De vil ha flere grøntområder, lekeplasser og fortausrestauranter, og at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

– Målet vårt er å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030 for å skape en bedre by å bo i.

– Oslo Venstre sier til Dagsavisen at de mener dere bruker for mye penger på midlertidige, kortvarige tiltak som ikke fungerer, og vil heller bruke pengene på varige oppgraderinger av gågatene i sentrum.

– Vi jobber på to måter, med langsiktige, permanente endringer som det gjerne tar flere år å gjennomføre, og med midlertidige tiltak for å teste ut hva som fungerer. Jeg skulle ønske at arbeidet gikk raskere, men vi har fått rustet opp flere gater i sentrum og indre by, som deler av Øvre Slottsgate, Storgata, Thorvald Meyers gate og Olav Vs gate, svarer Stav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen