Innenriks

– Bilen er et gode, ikke noe man skal bekjempe

– En egoistisk politikk tilrettelagt for de få. Det er Christian Tybring-Gjeddes dom over Oslo-byrådets prosjekt «bilfritt byliv».

– Det er ikke slik at byen blir mer tilrettelagt dersom bilen forsvinner. Den blir bare mer tilrettelagt for de funksjonsfriske, de hippe og yngre, de som ikke beveger seg utenfor sentrum, utdyper Frp-politikeren.

Nylig skrev Dagsavisen at byrådets «bilfritt byliv»-prosjekt skal utvides med stenging av nye gater i tillegg dem som allerede er stengt for biltrafikk. Så langt er dessuten nær 800 parkeringsplasser blitt fjernet.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG), ønsker i tillegg å se på muligheten til å omdisponere parkeringsplasser i parkeringshus til bildeling eller andre grønne mobilitetstjenester. Hun vil dessuten ha en slutt på gratisparkering ved kjøpesentre og arbeidsplasser, for å få redusert biltrafikken.

– I en by med knappe arealer ønsker vi å prioritere gående og syklende foran bilen, forklarer Stav til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har et fundamentalt annet syn på bilen.

– Bilen er et gode, ikke noe man skal bekjempe, slår han fast.

Tybring-Gjedde lar seg ikke imponere av hva byrådet så langt har fått til, heller tvert imot.

– Byrådet har gjennom sine reguleringer skapt kø, kork og kaos, sier Frp-politikeren.

– En by for alle

Tybring-Gjedde mener også at politikken som nå føres av MDG, gradvis ødelegger for mangfoldet i Norges hovedstad. Både eldre og familier blir ekskludert fra muligheten til å bruke byen, hevder han.

– Vi skal ha en by for alle. Ikke en by kun for dem som har anledning eller mulighet til å sykle eller gå, sier Tybring-Gjedde.

– Vi skal ha en by også for mennesker som trenger å parkere for å komme til kulturarrangementer eller andre opplevelser.

Parkeringsplasser er dessuten nødvendig for handelsstanden, påpeker Tybring-Gjedde.

– Vi trenger et næringsliv og disse er avhengig av kunder for å overleve.

Et bilfritt sentrum er dermed det stikk motsatte av hva Tybring-Gjedde mener er det selvsagte i en stor by.

– Bilen er en naturlig del av bylivet. Det skaper en pulserende by. I alle byer nordmenn flest besøker og finner fascinerende, er bilene selvsagte. Ingen verken ønsker eller kan se for seg New York eller London uten biler.

– Markedet regulerer

Slik Tybring-Gjedde vurderer det, er det bare et fåtall som vil nyte godt av politikken som byrådet, MDG og byråd Stav er i ferd med å gjennomføre.

– Sirin Stav snakker til sine venner og likesinnede. Hun snakker til dem som allerede bor i sentrum og som kan komme seg dit de vil uten bil. Hun snakker til dem som ikke trenger bil, som ikke har bil og som ikke engang har førerkort. Det er en egoistisk politikk tilrettelagt for de få.

Tybring-Gjedde mener derfor en helt annen politikk er den beste på dette feltet.

– Markedet regulerer behovet for parkeringsplasser, ikke forbud og påbud, slår han fast.

– Beboere i sentrum reagerer på luftforurensning og støy som følge av biltrafikken, og mener at bilene tar mye plass. Bør man ikke ta hensyn til disse beboerne også, når temaet er antallet parkeringsplasser der?

– At innbyggerne i sentrum klager på støy og forurensing er et subjektivt utsagn uten allmenn dokumentasjon, svarer Tybring-Gjedde.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: